Hoogspanningsnet op zee: Tennet wordt verantwoordelijk, wie betaalt?

17 juli 2009 - Er komt mogelijk een hoogspanningsnet voor stroom op de Noordzee. Aan dat stroomnet op zee kunnen dan nieuwe windmolenparken worden aangesloten. En daarvan moeten er heel wat komen, zo heeft het kabinet zich voorgenomen. Het is efficiënter om één stroomnet aan te leggen voor al die parken, dan dat ieder zijn eigen kabeltje naar de wal gaat trekken. De organisatie die dat net moet gaan aanleggen en daarna moet gaan beheren is Tennet, die nu het landelijke hoogspanningsnet op land al beheert. Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Tennet = kwaliteit
Van der Hoeven reageert hiermee op een motie van Kamerlid Diederik Samsom van de PVDA.In die motie riep hij de minister op om Tennet hiervoor verantwoordelijk te maken. Die wens lijkt dus gehonoreerd te worden. Eind 2009 wordt de definitieve beslissing genomen. De minister ziet wel iets in het plan. Als Tennet verantwoordelijk wordt voor het net kunnen daaraan dezelfde kwaliteitseisen gesteld worden als nu aan het net op land. Verder is het handig als er een partij is die de planologische beslissingen coördineert. Zodat er straks niet tien keer een kabel door een duin hoeft te worden getrokken.

Snel handelen bij calamiteiten
Als derde argument noemt Van der Hoeven dat er snel gehandeld kan worden als er iets gebeurt. Tennet overziet het gehele net en kan snel maatregelen nemen als bijvoorbeeld een productielocatie uitvalt. Ten vierde zou het investeringsklimaat voor duurzame energie er bij gebaat zijn.

Tennet van volgend naar leidend
Maar het grootste voordeel is wellicht nog dat Tennet een efficiënt net kan ontwerpen en dat vervolgens kan worden vastgesteld welke bedrijven waar aan dat net een windmolenpark willen gaan bouwen. De individuele producent heeft zich te voegen naar het ontwerp van het hoogspanningsnet. Dat is een heel andere situatie dan nu. Nu is Tennet volgend. Als een bedrijf ergens stroom wil gaan produceren, dan moet Tennet verplicht zorgen dat dat bedrijf een aansluiting op het hoogspanningsnet krijgt. Het gevolg hiervan was overigens ook dat de hausse aan bouwplannen voor nieuwe centrales niet kon worden ingedamd, waardoor er veel veel productievermogen dreigt te ontstaan.

Ecofys heeft kosten geraamd
Van der Hoeven had de Duitse tak van het inmiddels failliete Ecofys al onderzoek laten doen naar verschillende ‘netconfiguraties’ op de Noordzee. Ecofys had ook de kosten daarvan berekend. Die zijn behoorlijk. De netto-contante waarde van die kosten liggen tussen 5 en 11 miljard, zo berekende Ecofys. Overigens was Ecofys een voorvechter van duurzame energie, dus die zal geneigd zijn de kosten te onderschatten. Grote vraag voor Van der Hoeven is wie die aanleg en het onderhoud aan dat net gaat betalen. Tot nog toe is het zo dat alle afnemers van energie daarvoor betalen: u en ik dus. Van der Hoeven onderzoekt een andere verdeling. Dan zouden producenten meer gaan betalen. Maar die krijgen dan automatisch meer subsidie en die wordt betaald door…. Juist ja.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn