Aardgasbaten in 2008 naar historisch record, aardwarmte en brak water nieuwe thema's

3 augustus 2009 - Minister Bos heeft weer voldoende cash om zijn crisisbeleid te kunnen financieren. De aardgasbaten zijn in 2008 omhoog geschoten naar 14,8 miljard euro. In 2007 was dat nog 9,21 miljard euro. De productie steeg in 2008 met 17% naar 80 miljard kubieke meter. Dit blijkt uit het jaarverslag over de delfstoffenwinning van het TNO en het Staatstoezicht op de mijnen. Dit jaar is er in het rapport ook aandacht voor nieuwe thema's als de winning van aardwarmte en de opslag van brak water.

Productie naar 80 miljard kubieke meter
3 augustus 2009 - Het is meer dan tien jaar geleden dat de aardgasproductie in Nederland boven de 80 miljard kubieke meter uitkwam. Het maximum was 101 miljard kubieke meter in de jaren zeventig. De stijging is vooral toe te schrijven aan het Groningenveld. De productie hiervan steeg met 12 miljard kubieke meter naar 43,5 miljard. De teugels voor dit veld zijn recentelijk gevierd en in de toekomst zal de productie daarom nog verder toenemen. Daarna zal er een afname plaatsvinden, simpelweg omdat het veld op raakt.

Nog voor 17 jaar gas in de grond
In totaal zit er naar schatting nog 1345 miljard kubieke meter in de Nederlandse grond, zo is in het rapport te lezen. Bij een productie van 80 miljard kubieke meter per jaar is het Nederlandse gas dan over ongeveer 17 jaar op. De reserves dalen natuurlijk door de productie maar ze stijgen door nieuwe vondsten en door bijstellingen van de reserves. In 2008 steeg de geschatte reserve door nieuwe vondsten en door bijstellingen met 33 miljard kubieke meter.

Productie van aardgas krijgt concurrentie van aardwarmte en brak water
Behalve voor de productie en opslag en olie en gas wordt de Nederlandse bodem voor steeds meer andere zaken gebruikt. Bijvoorbeeld voor het aanboren van warm grondwater, dat gebruikt wordt voor de verwarming van kassen en huizen. Er zijn in 2008 24 vergunningen aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte. De meeste aanvragers zijn tuinders, zo blijkt uit het rapport. Enkele aanvragen kunnen gekoppeld worden aan nieuwbouwwijken, zoals die van Geothermie Beheer CV in Den Haag. Er zijn ook al twee vergunningen verleend in 2008: één voor de gemeente Heerlen en één voor Hollandplant Vastgoed.

Heerlen gaat kolenmijnen inzetten voor verwarming
Daarnaast zijn er twee vergunningen om aardwarmte te gaan winnen aangevraagd, wederom door de gemeente Heerlen en door A+G van den Bosch uit Bleiswijk. Die laatste is al toegekend. De aanvragen van de gemeente Heerlen hebben te maken met een project om warm water uit de mijnen te gebruiken voor de verwarming van gebouwen. Overigens was al gebleken dat stokoude Mijnbouwwet niet meer voldoet als het gaat om nieuwe ontwikkelingen als de winning van aardwarmte. De wet wordt daarom aangepast.

Drinkwaterbedrijven willen zout water opslaan
Een andere nieuwe activiteiten is de opslag van geconcentreerd brak water door drinkwaterbedrijven. Die bedrijven zijn bezig met experimenten met het winnen van drinkwater uit brak water uit de grond. Door de verwachte verzilting in met name het westen van het land wordt het interessant om te kijken of brak water kan worden ingezet voor de productie van drinkwater. Dit brak water moet dan eerst door membranen geperst worden. Wat overblijft is geconcentreerd brak water, oftewel brijn. Omdat de opslag hiervan meer dan 100 meter onder de grond plaatsvindt, moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd, zo meldt het rapport.

Brabant Water en Vitens krijgen vergunning
De bedrijven die een vergunning hebben gekregen zijn Brabant Water en Vitens. Zij willen brak water opslaan in Noardburgum (Vitens) en Zevenbergen. En natuurlijk heeft Shell een aanvraag ingediend voor de opslag van CO2 in de grond van Barendrecht. De pogingen van het bedrijf om dat te gaan doen roepen in die gemeente veel weerstand op.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn