Proeven om medicijnresten en ziektekiemen uit afvalwater ziekenhuizen te krijgen

1 augustus 2009 - Een deel van ons drinkwater wordt geproduceerd van oppervlaktewater: het water van rivieren en meren. In dat water zitten medicijnresten. In kleine hoeveelheden weliswaar maar toch. Die komen er via de ontlasting van mensen (vooral urine) in. In toenemende mate worden die medicijnresten als een probleem gezien. Vandaar dat waterschappen en andere betrokken partijen overal projecten opstarten om iets te doen aan die medicijnresten in het water. Een van de opties is bijvoorbeeld het plaatsen van speciale WC's die de urine apart afvoeren en zuiveren voordat ze het op het riool lozen. Die WC's zijn al op de markt en hier en daar worden er proeven mee gedaan. Een andere optie is om afvalwater van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen, plekken waar veel medicijnen geslikt worden, lokaal te gaan zuiveren.

Allerlei initiatieven
Waterschap Groot Salland gaat bij de nieuwbouw van de Isala klinieken in Zwolle een aparte waterzuiveringsinstallatie bouwen voor het afvalwater van de klinieken. Met het water van het huidige ziekenhuis, wat naast het terrein van de nieuwbouw ligt, wordt onderzocht welke technieken daarvoor het meest geschikt zijn. Een ander project is dat van Waterschap Aa en Maas en de ontwikkelaars van het nieuw te bouwen Maasziekenhuis in Boxmeer. Daar wordt een zuivering gebouwd die zowel urine uit het ziekenhuis als natte meststromen van boeren in de omgeving gaat verwerken. In Brabant is die mest een groot probleem. De bedoeling is dat waardevolle nutriënten als stikstof en fosfaten worden teruggewonnen, waarna er kunstmest van kan worden gemaakt. Een derde project is dat van Pharmafilter in het Reiner de Graafziekenhuis in Delft, maar dat omvat eigenlijk meer dan alleen de zuivering van urine en ontlasting.

Pharmafilter richt zich niet alleen op afvalwater
Pharmafilter is een initiatief van een aantal partijen om afvalstromen in ziekenhuizen beter beheersbaar te kunnen maken en om ze beter te kunnen hergebruiken of zuiveren. Het richt zich niet alleen op zuivering van het afvalwater wat er onder aan de pijp uitkomt, maar ook op het stadium daarvoor: op de aard van de afvalstromen, met andere woorden wat gaat er de pijp in. De bedoeling is dat instrumenten en hulpmiddelen die in een ziekenhuis veel worden gebruikt zoveel mogelijk van afbreekbaar materiaal worden gemaakt, tot aan het servies en het dienblad aan toe. Al die spullen worden na gebruik in een vermaler gegooid. Samen met het afvalwater van douche, toilet en WC gaat dat naar een lokale zuivering. Daar worden de vaste bestanddelen vergist, waarmee biogas vrijkomt. Hiermee kan eventueel een stroomturbine worden aangedreven. De vloeibare bestanddelen worden gezuiverd en onder meer ontdaan van medicijnresten en ziektekiemen.

Fase twee van het project is aangebroken
De werkwijze moet niet alleen leiden tot zuiverder afvalwater maar ook tot minder afval, energiebesparing, minder werkdruk voor het personeel en betere, goedkopere logistieke processen. Partijen die in Pharmafilter samenwerken zijn onder meer het hoogheemraadschap van Delfland, onderzoeksinstelling Stowa, het Rienier de Graaf ziekenhuis en Grontmij. Het project krijgt subsidie uit vele potjes. Fase twee van het project is aangebroken, zo lieten de initiatiefnemers laatst weten. Een deel van het ziekenhuis, de afdeling Gynaecologie in het H-gebouw, zal met het nieuwe concept gaan werken. Daar komt een vermaler waar het personeel de gebruikte bedpannen, de urinalen, het bestek en servies in kwijt kan. Ook bloedzakken, gaasjes, infusen en injectienaalden en medicijnresten kunnen erin gegooid worden, zo is gebleken. De bouwvergunning voor de zuiveringsinstallatie is aangevraagd bij de gemeente Delft. Prototypes voor de eenmalig te gebruiken spullen worden nu ontwikkeld, samen met bedrijven uit de verpakkingsindustrie: Huhtamaki voor het serviesgoed en De Jong Maaskant voor de bedpan en de urinaal. Ook aan de vermaler wordt hard gebouwd: samen met De Jong Beheer.

Ook afvalbranche geïnteresseerd
Ook bedrijven in de afvalbranche volgen de ontwikkelingen met veel belangstelling, want als dit soort concepten gemeengoed wordt dan zal dat leiden tot veel minder afval. Daarom zitten bij Pharmafilter ook partijen als Van Gansewinkel en Veolia om tafel.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn