Van der Hoeven geeft eigen invulling aan motie Kamer over duurzame energie

15 augustus 2009 - Minister Van der Hoeven van Economische Zaken geeft een heel eigen invulling aan een motie over duurzame energie die door de Tweede Kamer is aangenomen. Dat blijkt uit een brief aan de Kamer. In die motie roept de Kamer de minister op om subsidie die bestemd was voor windenergie op land over te hevelen naar zonne-energie en biomassa-energie. De reden is dat het (ruime) budget voor windenergie niet op raakt omdat er te weinig aanvragen zijn terwijl er voor subsidie op zonne-energie en biomassaprojecten veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is.

Lotingen bij zon, onderuitputting bij wind
Het budget voor subsidie voor windenergie op land bedraagt ruim 1,5 miljard. Het budget voor zonne-energie steekt daar met 88 miljoen nogal schamel bij af. Dit terwijl er veel interesse is bij particulieren voor het leggen van zonnepanelen op het dak. Senternovem heeft bij het verdelen van de subsidie dan ook moeten loten. Ook voor biomassa (met name de productie van gas) is meer interesse dan het budget van 830 miljoen euro toelaat. Voor subsidie voor wind op land is de belangstelling minder groot. Dat komt onder meer omdat het realiseren van windparken op land lastig is, en steeds lastiger lijkt te worden, door bezwaren van omwonenden.

Ministerie is gecharmeerd van windenergie
Het ministerie van Economische Zaken is echter erg gecharmeerd van windenergie op land en op zee omdat het goedkoper is (per opgewekte MWh aan stroom) dan andere vormen van duurzame energie. Er is dan ook ruim budget voor beschikbaar gesteld. Er zou deze kabinetsperiode meer dan 2.000 MW aan windenergie op land moeten worden gerealiseerd, zo schreef de minister eerder aan de Kamer. Dit is erg ambitieus. Uit de aanvragen voor subsidie voor dit jaar blijkt al dat dit waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Samsom denkt dat er in ieder geval een bedrag van 254 miljoen onaangeroerd zal blijven. De Kamer wil dan ook dat dit bedrag naar de andere categorie├źn gaat.

Bedrag van 254 miljoen krijgt heel andere wending
De minister geeft echter een heel andere invulling aan het bedrag van 254 miljoen dat in de motie genoemd wordt. Als de onderuitputting van het budget voor wind op land groter is dan deze 254 miljoen, dan zal de minister deze extra onderuitputting naar zonne- of biomassa-energie overhevelen, zo schrijft ze in de brief aan de Kamer. Volgens de minister zal een verschuiving van het hele bedrag er namelijk toe leiden dat er minder capaciteit aan duurzame energie zal worden gebouwd, omdat met hetzelfde geld minder vermogen kan worden gebouwd. Dat is dus echter alleen het geval als er een beroep wordt gedaan op de subsidie voor wind op land. Mogelijk dat de Kamer niet echt blij is met deze uitleg, waarover na het zomerreces mogelijk meer duidelijkheid zal komen.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn