Kamer wil geen publiek geld naar CO2-opslag, maar wie betaalt dan wel?

4 september 2009 - De VVD en Groenlinks willen niet dat er publiek geld naar de afvang en opslag van CO2 gaat. Dat bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp en over de bouw van windmolenparken in zee. De achterliggende argumentatie is echter heel verschillend. Groenlinks wil bedrijven die CO2 uitstoten verplichten om die CO2 af te vangen en op te slaan, volgens het principe: de vervuiler betaalt. De VVD vindt dat er nu al voldoende stimulansen zijn voor bedrijven om hun CO2-uitstoot te beperken. Er is immers al het Europese handelssysteem in CO2-rechten. Natuurlijk kwamen de plannen in Barendrecht, waar Shell CO2 in een leeg gasveld wil gaan opslaan, veelvuldig ter sprake. Niemand is echt enthousiast over CO2-opslag, zoveel is zeker.

Geen/wel vertrouwen in het Europese handelsstelsel voor CO2
CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van de aarde. Daarom nemen overheden, ook in Europees verband, maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zo'n maatregel is bijvoorbeeld het Europese emissiestelsel voor CO2. Bedrijven krijgen plafonds opgelegd en als ze meer uit willen stoten dan dit plafond moeten ze CO2-rechten op de markt kopen. De VVD heeft nog wel vertrouwen in dit systeem. Een bedrijf kan kiezen tussen investeren in terugdringing van de CO2 uitstoot of in het kopen van rechten. Probleem is echter dat de lidstaten geneigd zijn om hoge plafonds vast te stellen voor de bedrijven, om zo hun eigen industrie niet op te zadelen met hoge kosten.. Dat is de reden dat Groenlinks weinig vertrouwen meer heeft in het stelsel. De prijs die op de markt voor CO2-rechten tot stand komt is laag, omdat er weinig vraag en veel aanbod is. Hierdoor zijn investeringen in terugdringing van de CO2-uistoot en het onder de grond stoppen van CO2 al gauw niet meer rendabel. En gebeurt er dus niet zoveel.

Zonder wet kan het ook wel, maar zonder geld niet
Maar verplicht stellen? Net als de VVD is ook CDA geen voorstander van verplicht stellen van CO2-opslag. Zoiets moet Europees moeten aangepakt, zo zei Liesbeth Spies van de partij in de Kamer. "Maar waarom zou het zonder wet niet kunnen", zo zei ze, waarbij ze verwees naar een paginagrote advertenties die deze week in landelijke dagbladen verscheen. Bedrijven, onder leiding van spreekbuis Ruud Lubbers, gaven daarin aan bereid te zijn te investeren in CO2 mits de overheid met geld en de juiste regelgeving over de brug komt. Spies liet weten echter ook niet zo'n voorstander van subsidies te zijn. "CO2-opslag moet zonder subsidie rendabel gemaakt worden", zo zei ze. Andere partijen legden echter haarfijn het dilemma voor de overheid bloot.Als je CCS (CO2 capture and storage) niet verplicht stelt, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe energiecentrales, of andere harde maatregelen neemt om de prijs van CO2-rechten op te krikken, dan zullen bedrijven zeggen: wij willen de CO2 wel opslaan maar alleen als de overheid de kosten vergoed. Overigens zijn de meeste partijen, inclusief de VVD en Groenlinks, wel voor steun aan zogenaamde proefprojecten. De Europese Unie heeft daarvoor ook al 180 miljoen voor uitgetrokken maar die komt alleen met het geld als de Nederlandse overheid ook bijpast.

Niemand is enthousiast over CO2-opslag
Het probleem is dat iedereen weet dat CO2 opslag niet dé oplossing is en dat daardoor niemand bereid is er veel in te investeren. De SP was het stelligst in het afwijzen van CCS. De partij noemt het een "rotte appel" in het klimaatbeleid. Bij andere maatregelen, zoals stimulering van duurzame energie, snijdt het mes aan twee kanten. De CO2-uitstoot wordt er door teruggedrongen en tegelijkertijd neemt productie van energie toe. CO2-opslag kost alleen maar geld. De partij brak in de Kamer een lans voor het beter gebruiken van restwarmte. Als we een vierde van de beschikbare restwarmte zouden gebruiken zouden we volgens Paulus Jansen van de SP al net zoveel CO2 besparen als we onder de grond gaan stoppen. Andere partijen als CDA en D66 merkten echter op dat we voorlopig niet zonder kolen- en gascentrales kunnen en dat we daarom de CO2 die ze uitstoten maar beter op kunnen vangen. "Er is een ingebouwde aversie tegen CO2 opslag", zo zei Jansen. "Ik moet onder de bevolking de mensen nog tegenkomen die voorstander zijn van CO2-opslag".

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn