Einde kolencentrales zonder CO2-opslag als regering aangenomen motie uitvoert

4 november 2009 - De Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen waarin staat dat de regering in het voorjaar van 2010 met voorstellen moet komen om een maximum op te leggen aan de uitstoot van CO2 van energiecentrales. Die uitstoot mag niet boven de 350 gram per opgewekte kWh uitkomen, zo staat in de motie. Ook moet de regering in Europees verband gaan pleiten voor de invoering van zo'n norm. Dat kan gebeuren in het kader van de wijziging van de zogenaamde IPPC-richtlijn.

Einde kolencentrales
Als de regering de motie uitvoert, waartoe ze in principe verplicht is, betekent dit het einde van kolencentrales zonder CO2-afvang en opslag. Een kolencentrale stoot al gauw een kilo CO2 per opgewekte kWh aan elektriciteit uit. Omdat nog niet bekend is of CO2-afvang en opslag op grote schaal mogelijk en betaalbaar is, zou dit ook een dikke streep door allerlei plannen voor de bouw van nieuwe kolencentrales betekenen. Een gascentrale zou nog wel kunnen, mits die efficiënt is. De motie was ingediend door Vendrik (Groenlinks), Gesthuizen (SP) en Ouwehand (PvdD).

Glasvezelnet
Vendrik behaalde nog een ander succesje op een ander terrein, namelijk dat van telecom. Een motie van zijn hand en die van Boris van der Ham (D66) die de regering oproept om actief bij te dragen aan de aanleg van een glasvezelnet werd aangenomen. De regering moet begin 2010 met een uitgewerkt plan komen voor de aanleg van een landelijk dekkend breedbandnetwerk en moet gemeentes ook actief ondersteunen bij het realiseren van ervan. Het kabinet zit al op ongeveer hetzelfde spoor want het heeft al laten weten dat het gemeentes wil toestaan om financieel te gaan participeren in de aanleg van een supersnel breedbandnet. Om dat mogelijk te maken wordt een bepaald artikel uit de Telecomwet gehaald.

Geen verplicht aandeel
Een andere motie van Vendrik werd introkken. Dat betrof de oproep aan de regering om energiebedrijven te verplichten een vast percentage van de vraag naar elektriciteit duurzaam op te wekken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn