Kamer heeft haast met windmolenparken en neemt gehoorbeschadiging bij vissen voor lief

11 november 2009 - De regering wil concessies uit gaan geven voor de bouw van nieuwe windmolenparken op zee. Daarvoor is een wetswijziging nodig, want op dit moment is er een vergunningenstelsel. De regering zal het voorstel voor deze wetswijziging in september 2010 naar de Kamer sturen. De wetswijziging maakt de bouw van nog eens 5.000 MW aan windmolenparken op zee mogelijk. De Kamer heeft haast met de bouw van de parken op zee, zo bleek vanmiddag bij een overleg met de minister in de Tweede Kamer.

Tender sluit 1 maart om vijf uur 
De bouw van 5.000 MW komt bovenop de 950 MW die nu al gepland staat. Voor deze 950 MW zal begin volgend jaar een tender worden gehouden. Alle partijen die in de afgelopen tijd een vergunning in de wacht hebben gesleept kunnen meedingen naar de tender. Veel partijen zullen afvallen want het totale vermogen van alle plannen overstijgt die 950 MW vele malen. De tender wordt opengesteld op 4 januari 2010 en sluit op 1 maart om vijf uur precies, zo zei Van der Hoeven. Er zal geen uitstel komen, ook al heeft één van de partijen die op het laatste moment nog een vergunning kreeg aangegeven dat de voorbereidingstijd dan tekort is. Een wetsvoorstel is nodig omdat de regering in de toekomst over wil gaan van een vergunningenstelsel naar een concessiestelsel.

Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Kees Vendrik van Groenlinks drong er bij Van der Hoeven op aan om het wetsvoorstel nog voor de zomer van 2010 in te dienen. Voor zijn partij kan de bouw van windmolenparken niet snel genoeg gaan. Het kabinet maakt ook vreselijk veel haast met de Crisis- en herstelwet, die dezer dagen wordt behandeld, dus waarom niet met deze wet, zo vroeg hij zich af. Maar Van der Hoeven wilde hier niet aan. Wel voelde de minister ervoor om de bezwaarprocedures die voor de Crisis- en herstelwet gelden ook bij de Concessiewet toe te gaan passen. Ook Diederik Samsom van de PVDA vond het huidige schema best. Als de twee Kamers eind volgend jaar een beetje haast maken met de behandeling van de wet, kan de regering de concessies nog voordat ze opstapt (mei 2011) verlenen. Dan is hij een gelukkig mens, zo zei hij. Beide partijen namen een eventuele gehoorbeschading bij vissen als gevolg van de hei-werkzaamheden, iets waar Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zich nogal druk over maakte, voor lief.

Stopcontact op zee
Bij de aanleg van windmolenparken op zee hoort ook de aanleg van een hoogspanningsnet op zee om de stroom van de parken naar land te geleiden. De Kamer drong er bij de minister op aan om snel na te gaan denken over het ontwerp van zo'n 'stopcontact op zee'. Want de kosten van de aanleg van zo'n net kunnen flink gedrukt worden als windmolenparken naast elkaar komen te liggen. De minister beloofde om snel aan de slag te gaan, maar ze leek de strekking van de opmerkingen niet helemaal te begrijpen. Niets belet partijen om samen te werken om zo de kosten te drukken en de kans op een concessie te vergroten, zo zei ze. Maar ze vergeet dat de partijen zelf er geen financieel belang bij hebben om samen te werken want de kosten van de aanleg van dat net zullen niet bij hen terecht komen.

Wie betaalt?
Over die kosten is het laatste woord nog niet gezegd. Wie gaat de aanleg van het net op zee betalen? Het gaat om grote bedragen. Sommige partijen willen de rekening eenzijdig neerleggen bij producenten van groene stroom, maar dat schijnt Europees-rechtelijk niet te kunnen. Later dit jaar zal daar meer duidelijkheid over komen en ook over de rol van de landelijke netbeheerder Tennet. Maar eigenlijk is de vraag niet zo relevant, want linksom of rechtsom: de Nederlandse burger betaalt. Partijen in de Kamer wilden zich er verder van verzekeren dat de overname van het Duitse hoogspanningsnet door Tennet, zoals die gisteren bekend werd, geen negatieve consequenties heeft voor de aanleg van het hoogspanningset op zee. Is er nog wel voldoende financiële ruimte voor de aanleg van een net op zee?, zo wilde ze weten. En slorpt het beheer van het grote Eon-net niet alle aandacht van het management en de medewerkers op?

Kerncentrale in Urk?
De gebruikelijke stekeligheden tijdens een debat over windenergie laaiden weer op. Voor de VVD zijn windmolens nog steeds subsidieverslindende monsters. Paul de Krom van de partij wilde precies weten hoeveel geld er gemoeid is met de aanleg van de parken en het netwerk op zee en wanneer de subsidies afgebouwd kunnen worden. Op die laatste vraag wilde Van der Hoeven geen antwoord geven; de totale kosten bedragen volgens haar 4,5 miljard euro. "En hoeveel subsidie gaat er naar een kerncentrale?", zo vroeg De Krom zich retorisch af. "Laten we ophouden met die subsidieverslindende onzin". De Krom riep de inwoners van Urk, die zich verzetten tegen de bouw van grote windturbines in hun omgeving, op vooral door te gaan met dit verzet. Waarop Vendrik hem vroeg om de inwoners uit Urk dan maar te gaan vertellen dat er op twee kilometer afstand een kerncentrale gebouwd gaat worden, want dat is volgens hem het alternatief. Volgens De Krom zijn er echter prima locaties voor de bouw van kerncentrales en die liggen niet in de buurt van Urk.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn