De hobbelige weg van Nuon naar een multifuelcentrale in de Eemshaven

12 november 2009 - Energiebedrijf Nuon is bezig met de bouw van een grote energiecentrale in de Eemshaven, bij Delfzijl in Groningen. De bouw heeft meer dan een jaar stilgelegen. De vergunningen die waren verstrekt bleken niet in orde te zijn. In juli van dit jaar lagen er echter weer nieuwe vergunningen klaar en nadat was gebleken dat er geen schorsingsverzoeken meer lagen kon Nuon de bouw opnieuw opstarten. De aannemer is nu bezig met funderingswerkzaamheden. Enkele grote delen van de stoomketel zijn via de haven al aangevoerd.

Multifuel
De centrale wordt een zogenaamde multifuel-centrale. Dat wil zeggen dat er verschillende brandstoffen ingezet kunnen worden voor de opwekking van de stroom. De eerste fase van het project bestaat uit de bouw van de gascentrale, die bestaat uit drie zogenaamde Stegeenheden. Die eenheden zullen op aardgas kunnen draaien. Behalve op gas zal de centrale in de toekomst ook op kolen en biomassa kunnen draaien. Die kolen worden niet verbrand in een oven, zoals in een traditionele centrale, maar vergast door het onvolledig te verbranden. Op die manier ontstaat synthese gas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, wat ook gebruikt kan worden voor de opwekking van stroom in de gaseenheden.

Synthesegas
Het voordeel van vergassing is dat de CO2 eruit gehaald kan worden, nog voordat de stroom wordt opgewekt. Dat gebeurt door het synthesegas met behulp van water te scheiden in CO2 en waterstof. Met de waterstof worden de turbines in beweging gezet terwijl het CO2 afgevangen kan worden en opgeslagen kan worden. Nuon onderzoekt deze manier van CO2-afvang op dit moment in haar centrale in Buggenum. Daar staat al sinds jaar en dag een vergassingseenheid, vroeger niet voor niets Demkolec (demonstratieproject Kolenvergassing voor elektriciteitsopwekking) genoemd.De Magnum-centrale zal gaan bestaan uit drie vergelijkbare eenheden. Duidelijk is wel dat de afvang van CO2 veel energie kost.

Geen kolencentrale
Nuon heeft formeel nog niet besloten om tot de bouw van de vergassingseenheid over te gaan. De go/no-beslissing voor de centrale werd destijds, in 2007, in tweeën gehakt. De bouw van de gaseenheid kon doorgaan, die voor de vergassingseenheid moest nog even wachten. Als reden werd aangevoerd de plotseling sterk gestegen prijzen die door aannemers en leveranciers werd gevraagd: het was de periode van hoogconjunctuur, net voordat de economie op de rem ging door de kredietcrisis. Maar mogelijk heeft ook de toenemende aversie tegen het gebruik van kolen voor energieopwekking, zowel binnen Nuon zelf, dat zich als schoon energiebedrijf afficheert, als in de maatschappij, daarbij een rol heeft gespeeld. Volgens Nuon is dit echter niet zo. Het bedrijf heeft er ook moeite mee dat in de media de centrale vaak gemakshalve als kolencentrale wordt aangeduid.

Geloof in multifuel
Het bedrijf gelooft sterk in het multi-fuel concept, zo zegt woordvoerder Jaap Nieuwenhuis. "Kijk naar de internationale context. Je wilt niet afhankelijk zijn van één brandstof. Op dit moment is gas goedkoop en zijn kolen duur maar dat kan weer veranderen. Vergassingstechnologie is een goede en beproefde manier om schone energie op te wekken. Het proces is bekend. De techniek bestaat al 50 jaar", waarmee Nieuwenhuis refereert aan de tijd dat licentiehouder Shell al in het laboratorium in Amsterdam-Noord aan de techniek aan het sleutelen is. "Daarnaast kan op deze manier de CO2 relatief makkelijk worden afgevangen." Dat is ook een bekende techniek, die in de chemische industrie al veel wordt toegepast. In de Verenigde Staten wordt de vergassingstechnologie, in aangepaste vorm, inmiddels in enkele grote energiecentrales toegepast.

Vergunningenleed
Nog even afwachten of dat in Nederland ook gaat gebeuren. De eerste hobbels op weg naar de realisatie van de grote centrale in de Eemshaven zijn wel al genomen, en dat zijn de juridische hobbels. Een drietal vergunningen, de milieuvergunning, de lozingsvergunning en de natuurbeschermingsvergunning bleken niet in orde te zijn, zo oordeelde de Raad van State, waarna Nuon de bouw van de centrale stil legde. Inmiddels heeft de provincie Groningen een natuurbeschermingsvergunning en een nieuwe milieuvergunning afgegeven en Rijkswaterstaat een nieuwe lozingsvergunning. Nadat de laatste twee nieuwe vergunningen in juli van dit jaar weer ter inzage lagen dienden twee particulieren uit Eemsmond nog een verzoek tot schorsing van de vergunningen in, maar dat trokken ze al weer snel in. Naar verluidt realiseerden ze zich dat het verzoek kansloos was. De Raad van State gaf het groene licht voor hervatting van het werk.

Verzet uit Duitsland
Achteraf bleek er ook nog een schorsingsverzoek uit Duitsland te liggen bij de Raad van State. Het was op tijd binnen komen maar doordat het eerst vertaald moest worden was het nog onopgemerkt gebleven. De Raad van State heeft daarop gereageerd door snel een procedure op de rol te zetten. Het schorsingsverzoek werd toen afgewezen. Overigens lopen er nog wel een groot aantal beroepsprocedures tegen de centrale.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn