Sinterklaas Van der Hoeven strooit met nieuwe subsidiebedragen duurzame energie

28 november 2009 - Iemand die in 2010 een zonnepaneeltje op zijn dak legt kan voor de komende vijftien jaar 526 euro per opgewekte MWh incasseren. Voor iemand die een windmolen in zijn tuin plant is dat bedrag 96 euro. Minister Van der Hoeven maakte deze week de nieuwe subsidiebedragen voor duurzame energie bekend. In totaal is er volgend jaar bijna 2 miljard euro beschikbaar voor de initiatiefnemers van allerlei nieuwe duurzame energieprojecten , van windmolens op land tot de productie van gas in waterzuiveringsinstallaties. Dit alles moet leiden tot 600 MW aan nieuw duurzaam energievermogen. De subsidiebedragen voor windenergie op zee zijn dan nog niet eens meegenomen in alle getallen die Van der Hoeven naar de Tweede Kamer stuurde. Net als de echte Sinterklaas betaalt ook Van der Hoeven de kadootjes niet uit eigen zak. Wie gaat er dan wel betalen? U natuurlijk. Vanaf 2011 komt er een heffing op de energierekening die moet gaan zorgen voor de financiering van de SDE-regeling.

Basisbedragen en basisprijzen
De SDE-regeling (stimulering duurzame energieproductie) is een ingewikkelde subsidieregeling en hij lijkt ieder jaar ingewikkelder te worden. Iedere vorm van duurzame energie heeft een eigen subsidiebedrag. De hoogte van het subsidiebedrag voor bijvoorbeeld zonne-energie is gebaseerd op de kosten van deze vorm van opwekking per MWh. Dus hoe duurder een bepaalde vorm van opwekking is, hoe hoger het subsidiebedrag. Daarom krijgt iemand die zonne-energie opwekt 526 euro per MWh en iemand met een windmolen op land 96 euro per opgewekte MWh. Dit zijn overigens bedragen inclusief de prijs die de producent voor zijn stroom krijgt. Het bedrag dat de producent van vadertje staat krijgt is dus gelijk aan dit bedrag (basisbedrag genoemd) minus de dan geldende stroomprijs. Als de energieprijs tot onder een bepaald bedrag daalt (basisenergieprijs), dan wordt de subsidie niet verder verhoogd. Het is opvallend dat de basisenergieprijs voor de onder particuliere zo populaire zonne-energie (200 euro per MWh) veel hoger is dan voor andere vormen van duurzame opwekking (vaak 40 tot 50 euro). Dan kan het ook nog zijn dat het subsidiebedrag verschilt al naar gelang de efficiëntie van de installatie.

Bijna 2 miljard euro beschikbaar
Verder heeft iedere categorie een eigen subsidieplafond: het totaalbedrag dat volgend jaar voor die categorie kan worden uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat de kosten uit de hand lopen. Bijna de helft van het totale budget van 2 miljard euro is beschikbaar voor wind op land. Elektriciteit opgewekt met biomassa krijgt 380 miljoen euro toegewezen en de productie van gas met biomassa nog eens 180 miljoen. Verder is nog een stevige 238 miljoen beschikbaar voor stroom opgewekt in afvalverbrandingsinstallatie, volgens de minister "één van de meest kosteneffectieve opties binnen de SDE". Kleinere bedragen zijn beschikbaar voor zonne-energie (93 miljoen), voor waterkracht (90 miljoen) en stroom en gas (13 en 24 miljoen) geproduceerd in een waterzuiveringsinstallatie. Twaalf waterschappen hebben aangegeven een installatie te willen bouwen voor de productie van duurzame energie uit het slib van de rioolzuiveringsinstallaties.

Veel, mooi en duur
In totaal moet al dit geld dus leiden tot 600 MW aan extra duurzaam energievermogen. Of dit gaat lukken is de vraag. Zo werd er dit jaar veel minder subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Met name de belangstelling voor het plaatsen van windmolens op land viel tegen. Ongeveer de helft van het beschikbare budget van 1,5 miljard voor windenergie op land is in 2009 toegekend. Vandaar dat Van der Hoeven nu alles uit de kast haalt om windenergieprojecten op land van de grond te krijgen. De inwoners van Urk kunnen daar over meepraten. Begin volgend jaar zal verder nogeen veiling worden gehouden voor de bouw van 950 MW aan windmolenparken op zee. In totaal moet er deze kabinetsperiode 3000 MW aan duurzaam energievermogen verrijzen, wat het lieve sommetje van 7 miljard euro zal gaan kosten (zo is de verwachting nu).

Extra belasting
Van der Hoeven ging deze week wat meer in detail in op de nieuwe manier om de SDE te financieren. Er komt een nieuwe heffing, de SDE-heffing, voor alle afnemers van energie. De methodiek van de SDE-heffing zal dezelfde zijn als die van de al bestaande energiebelasting; er zullen schijven komen met lagere tarieven naarmate het verbruik in een hogere schijf valt. De belasting zal worden geïnd door de Belastingdienst. In 2010 wordt de benodigde wetgeving naar het parlement gestuurd. Van der Hoeven zegt dat andere belastingen omlaag gaan omdat er geen algemene middelen meer naar duurzame energie hoeven. Yeah, right.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn