Kamerdebat over elektrische auto krijgt slimme meterstaartje

9 december 2009 - Elektrisch rijden; wie kan daar eigenlijk op tegen zijn? In de Tweede Kamer was er daarom vanmiddag grote eensgezindheid en de Kamer steunt ook het plan van aanpak dat de regering deze zomer heeft opgesteld. Wel vindt de Kamer dat de formatie van het Formule E-team, dat dit elektrisch rijden in Nederland tot grote bloei moet brengen, lang op zich laat wachten. Bekend is alleen dat prins Maurits aan het hoofd zal staan van dit team. Verder maken Kamerleden zich zorgen over het ontstaan van verschillende technologieën voor het opladen van de auto's en wil Groenlinks natuurlijk dat het allemaal een tandje sneller gaat. En de slimme meter kwam weer om de hoek kijken. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft haar nederlaag bij het verdedigen van het verplicht stellen van deze meter nog steeds niet verwerkt, zo bleek tijdens het debat met de ministers van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat.

Waarom niet naar het miljoen?
De regering wil dat er in 2020 200.000 elektrische voertuigen rondrijden in Nederland en wil hier 65 miljoen euro voor beschikbaar stellen. "Kan dat niet wat ambitieuzer?", zo vroeg Kees Vendrik van Groenlinks zich af. "Wat let u om het doel op 1 miljoen voertuigen in 2020 te stellen?" Minister Eurlings van V&W was daar niet zo voor: "Niets is makkelijker dan het veranderen van een cijfertje in een Haagse nota", zo zei hij, "maar waar het om gaat is of de doelen realistisch zijn. De technologie moet het wel mogelijk maken." En er zijn nog een paar technische barrières die moeten worden opgeruimd, zoals de lage actieradius van de elektrische auto's en het gebrek aan mogelijkheden om hem op te laden.

Koninklijke karretjes
Maar Eurlings was Vendrik goedgezind. "Indien mogelijk verhogen we de ambities. The only way is up; het verlagen van de ambities is er niet bij. Het wordt alleen maar groener, sneller en mooier", zo zei Eurlings en met die mooie woorden was Vendrik gerustgesteld. Over het E-team zei Eurlings dat die in januari helemaal in de startblokken zal staan. Naast Prins Maurits komen er nog twee mensen die tot de kern behoren en die onafhankelijk zijn en daarnaast komt er een hele 'schil' aan vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ANWB, Energiened, de landelijke netbeheerders, RAI, de TU's, de NVB, de NVG en de Stichting Natuur en Milieu. In Maurits heeft Eurlings veel vertrouwen omdat hij zich goed heeft ingelezen en precies weet waar het om gaat. Hij beseft dat het een tijdelijke klus is.

Het probleem van de oplaadpunten is serieus. Er dreigen verschillende technologische oplossingen daarvoor te ontstaan waardoor de automobilist met systeem X niet bij paaltje Y kan tanken. Iedereen was het er over eens dat dit voorkomen moet worden. Eurlings: "Het hoeft niet één systeem te zijn, maar ze moeten wel compatibel zijn". Een ander punt van aandacht zijn de investeringen die netbeheerders moeten doen in verzwaring van het net. Die investeringen kunnen ze nu niet goed in rekening brengen bij de consument. Daar wordt volgend jaar verder over gepraat, zo beloofde Van der Hoeven. De VVD liet luid en duidelijk weten dat ze geen verhoging van de accijns voor gewone, niet elektrische voertuigen accepteert. Kopers van elektrische auto's hoeven in ieder geval tot 2018 geen BPM te betalen en dit scheelt de schatkist dus een slok op een borrel aan inkomsten.
Een goed punt van de SP-er Paulus Jansen was dat met name taxi's en huurauto's zich ervoor lenen om in elektrische vorm verder door het leven te gaan. Zij rijden namelijk hoofdzakelijk in de stad, maken dus korte ritjes en ze staan vaak stil op standplaatsen waar ze opgeladen kunnen worden.

Nederlaag nog niet verwerkt
Jansen kreeg het overigens nog bijna aan de stok met Van der Hoeven over de slimme meter. Die slimme meter kwam ten tonele omdat sommigen denken dat die van belang is als het elektrische rijden echt gaat aanslaan. Het stelt energiebedrijven namelijk in staat om deze auto's in te zetten voor de levering van stroom op momenten dat de vraag naar stroom piekt, althans als ze aangesloten zijn op het huisnet. De auto levert dan stroom aan het net. De Kamer heeft echter eerder dit jaar voorkomen dat die meter verplicht werd gesteld. Mensen kunnen kiezen of ze zo'n meter willen of niet, tot frustratie van bijvoorbeeld Diederik Samsom van de PVDA en Van der Hoeven. Die laatste riep de Kamer op om geen verdere barrières voor die supermeter op te werpen. Waarop Jansen vroeg om eerst maar eens met toepassingen voor de slimme meter te komen. "U draait altijd alles om", zo reageerde Van der Hoeven, plotseling geëmotioneerd. "Ze kan het nog steeds niet hebben dat ze verloren heeft", zo zei Jansen na afloop van het debat tegen Energieenwater.net.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn