Nederland dreigt te verdrinken in de stroom, nu al netto-exporteur

19 januari 2010 - Nederland is in het vierde kwartaal van vorig jaar netto-exporteur van stroom geworden. Dat wil zeggen dat er meer stroom is uitgevoerd dan dat er is ingevoerd. Dat is bijzonder want Nederland was altijd een netto-importeur. De opkomst van Nederland als exporteur heeft te maken met de economische neergang, zo melden CBS en landelijk netbeheerder Tennet. Daardoor is de binnenlandse vraag naar stroom flink gedaald, met als gevolg overcapaciteit. Daar komt bij dat de stroomprijs in Nederland laag was eind vorig jaar waardoor de landen met wie we elektrisch zijn verbonden (Duitsland, Noorwegen en België) graag hun stroom in Nederland inkochten.

Lage gasprijs is lage stroomprijs
De stroomprijs in Nederland bleef laag door het gebrek aan binnenlandse vraag maar ook door een lage gasprijs. In Nederland draaien veel centrales op gas, vandaar dat de gasprijs grote invloed heeft op de stroomprijs. In Duitsland daarentegen worden de centrales vooral gevoed met kolen. Omdat de kolenprijs niet in dezelfde mate als de gasprijs daalde, kreeg Nederland een concurrentievoordeel en klopten de Duitsers bij ons aan. België deed extra veel inkopen in Nederland omdat een groot deel van de kerncentrales in Frankrijk, die normaliter hofleverancier zijn van de Belgen, in onderhoud was. De extra vraag die dit alles uitlokte was blijkbaar meer dan genoeg om de dalende binnenlandse vraag te compenseren. De gascentrales stonden in het vierde kwartaal namelijk meer te puffen dan ooit tevoren. Er werd in oktober een miljard kubieke meter verstookt in energiecentrales, zo meldt CBS.

Krijgt Vendrik gelijk?
Het is opmerkelijk dat Nederland nu al een exporteur van stroom geworden is. Er komen de komende jaren namelijk nog veel hele grote centrales, die nu in aanbouw zijn, op het net. De kans is dan ook groot dat er de komende jaren sprake zal zijn van grote overcapaciteit. De export-verbindingen zullen het niet meer aankunnen, waardoor centrales uit komen te staan. Het kan dus goed zijn dat Kamerlid Kees Vendrik gelijk krijgt dat de nieuwe energiewet, die nu in de Kamer behandeld wordt, er toe leidt dat in geval van congestie veel relatief schone gascentrales permanent uitgezet gaan worden.

Tijdelijk of permanent?
Natuurlijk is het zo dat de economische neergang mogelijk tijdelijk is en dat de economie de komende jaren weer opkrabbelt. Dan zou een exportoverschot snel kunnen verdwijnen. Aan de andere kant kunnen vraagtekens gezet worden bij de verklaring van CBS en Tennet dat de belabberde economische toestand de oorzaak is van de toenemende export. Want de economie viel immers niet alleen in Nederland,  maar ook in onze buurlanden stil. En toch is daar vandaan meer vraag naar Nederlandse stroom gekomen. De belangrijkste oorzaak lijkt daarmee te liggen in de relatieve daling van de gasprijs ten opzichte van de kolenprijs. Of dat permanent is of niet is de grote vraag. Bedrijven die nu nog plannen hebben voor de bouw van weer een nieuwe centrale zouden zich in ieder geval eens flink achter de oren moeten krabben.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn