'Opwarming van de aarde wordt verklaard door bewust weglaten koude weerstations'

4 februari 2010 - De temperatuurstijging die in de afgelopen decennia is gemeten is te wijten aan het weglaten van de gegevens van duizenden weerstations door NOAA, een van de organisaties die de temperatuur op aarde meten. Dat stellen twee Amerikaanse wetenschappers. Zij stellen in een artikel dat het aantal weerstations vanaf 1990 verminderd is van 6000 naar 1500. En de weggelaten weerstations zijn vooral stations in hoger gelegen gebieden, gebieden dicht bij de Noordpool en die op het platteland. Dat is niet per ongeluk gebeurd, zo stellen de twee wetenschappers van het Amerikaanse instituut SPPI. Hun bevindingen komen bovenop alle kritiek die er de laatste weken al is losgebarsten over het rapport van het VN-bureau IPCC, waar het wereldwijde klimaatbeleid op gebaseerd is. Dat rapport blijkt meer en meer een broddelwerkje te zijn. De twijfel over de waarde van de klimaatgegevens en het rapport van het IPCC vertaalt zich langzamerhand in twijfel over de vraag of de aarde wel opwarmt.

Satelieten meten geen opwarming
De kritiek van de Amerikaanse wetenschappers, Joseph D'Aleo en Anthony Watts, is niet mals. "Het kan worden aangetoond dat NOAA systematisch en doelbewust, land voor land, hoger en noordelijker gelegen stations en stations op het platteland heeft verwijderd", aldus de twee wetenschappers van het Amerikaanse instituut SPPI. Behalve NOAA zijn er nog twee andere instituten die de temperatuur meten met behulp van weerstations. Dat zijn de Nasa en de University of East Anglia Climatic Research Unit (CRU). Die laatste kennen we nog van de emails die door hackers werden onderschept en die lieten zien dat er gerommeld werd met data. Verder zijn er twee instituten die de temperatuur op aarde middels satellieten meten. Opvallend is dat de gegevens van de twee bronnen (satellieten en weerstations) steeds verder uit elkaar gaan lopen. De satellietdata laten nauwelijks een stijging van de temperatuur zien. Dat komt dus overeen met de theorie dat de weerstations de temperatuur steeds verder overschatten. Zo stelde NOAA dat juni 2009 de tweede warmste juni in 130 jaar was. Volgens de satellieten was de temperatuur echter normaal; de vijftiende koudste in 31 jaar.

Systematisch geknoei met data
Een deel van de opwarming kan verder verklaard worden door verstedelijking en lokale factoren zoals veranderingen in het gebruik van land, zo zeggen de twee wetenschappers van het SPPI. Steeds meer weerstations zijn door verstedelijking in de buurt van muren, staal en beton komen te staan en dit absorbeert de warmte, waardoor het 's nachts minder snel afkoelt.  De wetenschappers concluderen dat de temperatuurmeting op aarde een "rotzooitje" is. "Met temperatuurdata van weerstations is op zo'n systematische en bevoordeelde manier geknoeid dat er niet met enige geloofwaardigheid uit geconcludeerd kan worden dat de aarde opwarmt." En: "Persberichten van instituten als NOAA, Nasa en de CRU zouden van nu af aan compleet genegeerd moeten worden."

IPCC-rapport broddelwerkje
Het SPPI is een organisatie die zich fel keert tegen de stelling dat de aarde opwarmt, maar het rapport van de twee onderzoekers ziet er gedegen uit. De kritiek komt bovenop alle twijfel die er in de afgelopen weken al is ontstaan over het rapport van het IPCC, dat de grondslag vormt voor het wereldwijde klimaatbeleid. Vorige week nog bleek dat in dat rapport ten onrechte stond dat de gletsjers op de Himalaya's in 2035 gesmolten zouden zijn; dat had 2350 moeten zijn. De Britste krant The Telegraph meldde in het weekeinde dat uitspraken van het IPCC over het ijs in berggebieden als de Alpen gebaseerd zijn op een artikel uit een bergbeklimmersblaadje en op een scriptie van een student. Deze fouten en onvolkomenheden kwamen aan het licht na 'Climategate', de publicatie van e-mails van wetenschappers van de CRU waaruit ook al bleek dat er gerommeld werd met de cijfers.

Ook met Nederlandse data is gerommeld
Ook de cijfers over Nederland deugen niet, zo schrijft Vrij Nederland deze week. Zo schrijft het IPCC dat 55% van Nederland onder water ligt en dat daar 65% van het inkomen wordt gegenereerd. In werkelijkheid zijn die cijfers 20% en 19%, zo zei Joop Oude Lohuis van het Planbureau voor de Leefomgeving tegen het blad. Hij weet wel hoe de fout er in is gekomen. Het IPCC heeft de cijfers van het gebied dat onder water ligt opgeteld bij de cijfers van het gebied dat 'vatbaar' is voor overstromingen. Maar zelfs dan klopt het niet. Het CBS komt niet verder dan eenderde van Nederland dat onder water kan komen te liggen. Opvallend is dat het Planbureau voor de Leefomgeving nu pas met deze fouten naar buiten komt, net nu minister Cramer van milieu de organisatie opdracht heeft gegeven om de cijfers over Nederland nog eens tegen het licht te houden.

Gevolgen voor beleid
De toenemende twijfel over de vraag of de aarde opwarmt is van groot belang omdat er wereldwijd miljardenmaatregelen worden genomen die hun grond vinden in deze theorie. Ook in Nederland wordt de geldkraan mogelijk wijd open gezet, met een verwijzing naar het IPCC-rapport uit 2007. Zo discussieert de Kamer binnenkort over plannen van de regering om miljarden vrij te maken voor het ophogen van dijken, het aanleggen van waterkeringen en andere maatregelen die Nederland bestand moeten maken tegen een eventuele zeespiegel. En ook komt er een evaluatie van het programma Schoon en zuinig, waar onder meer de bouw van vele windmolenparken op zee uit voortvloeit. Eén van de belangrijkste vragen bij die evaluatie zal zijn of er niet meer nodig is om de doelstellingen van de regering te halen.

De VVD stelt naar aanleiding van de toenemende twijfel over de kwaliteit van het rapport van IPCC (en daarmee over de vraag of de aarde echt wel opwarmt) voor om even pas op de plaats te maken met het nemen van al te drastische besluiten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn