'Meeste gemeentelijke energie BV's zullen stille dood sterven'

9 februari 2010 - Het is de nieuwste mode bij gemeenten: zelf een duurzaam energiebedrijf opzetten. De meeste van die gemeentelijke bedrijven zullen echter geen lang leven beschoren zijn. Dat voorspelt John Braakman directeur van Zon Energie Groep. Het ontbreekt de gemeenten aan focus. Ze willen alles, waardoor er niets van de grond komt. De energiebedrijven blijven daardoor lege omhulsels. "Het zijn papieren tijgers en dan zeg ik het nog vriendelijk", zo zei Braakman vorige week op het congres Econergie in antwoord op een vraag van iemand van de gemeente Wageningen.

Woningbouwcorporaties hebben wel focus
Braakman heeft meer vertrouwen in het opzetten van energiebedrijven door woningbouwcorporaties. Die hebben wel focus. Braakman noemt een aantal voorbeelden waar zijn bedrijf bij betrokken was. De Wieren uit Sneek heeft een energie BV opgezet ("na een jaar stoeien"), Wold & Waard heeft dat vorig jaar gedaan voor de verduurzaming van 4700 woningen in de provincie Groningen (de eerste duurzame energie begint deze week te vloeien) en Woningbouwvereniging Velsen brengt de duurzame energievoorziening van 8 nieuwbouwprojecten en 4 renovatieprojecten onder in een energie BV. "Er was al een managementteam van de BV, nog voordat er een BV was", zo zegt Braakman.

Anno 2010 kan het
Een alternatief voor het zelf opzetten van een energie BV is outsourcen. Dat kost iets meer voor de corporaties maar die worden daardoor 'ontzorgd'. Braakman zorgt er dan voor dat het verschil in kosten tussen een normale HR-ketel en een duurzame installatie (zonne-collectoren en warmtepompen) wordt overbrugd. Dat verschil is maar liefst 8500 euro per woning (De netto-contante waarde van de kosten van een HR-ketel is 7500 euro en die van een duurzame installatie 16.000 euro). De belangrijkste opbrengst is de stroom die niet meer hoeft te worden ingekocht. Daarnaast moet je maximaal gebruik maken van subsidies en fiscale voordelen. "Anno 2010 kan het", zo zegt Braakman. "Als je het goed doet ben je het heertje". De Zon Energie groep is betrokken bij zo'n 50 projecten waar in totaal 10 miljoen euro in wordt geïnvesteerd.

Gemeenten vertillen zich
Maar bij gemeenten loopt het allemaal minder gesmeerd. Sommige energiebedrijven, zoals bijvoorbeeld die van de gemeente Woerden zullen het wel redden, maar de andere projecten zullen een stille dood sterven. Behalve aan focus ontbreekt het de gemeenten ook aan goed opgeleid personeel. Het belang daarvan kan bijna niet overschat worden, zo vindt Braakman. Zelf krijgen de mensen die bij hem gaan werken eerst een opleiding van één tot twee jaar. "Als je geen focus en kwaliteit hebt, dan lukt het niet".  De gemeenten gaan volgens Braakman in hun ambities een paar stappen te ver.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn