Nuon start bouw CO2-installatie, wordt het ooit menens?

11 februari 2010 - Nuon is gestart met de bouw van een proefinstallatie voor de afvang van het broeikasgas CO2, dat vrijkomt bij de productie van stroom. Maandag arriveerden vijf grote onderdelen van deze installatie bij de centrale van Nuon in Buggenum (Limburg). Ze waren over de Maas aangevoerd. De proefinstallatie zal 0,8% van de CO2 die vrijkomt in de centrale afvangen en moet al in augustus van dit jaar gaan draaien, zo liet het bedrijf weten. Ondertussen wordt het steeds onzekerder of de installatie ooit het stadium van 'proef-project' zal ontstijgen en of Nuon daadwerkelijk zal overgaan tot grootschalige afvang van CO2.

Precombustion
De proef-installatie is bedoeld om te kijken of CO2 afvang bij een installatie als die in Buggenum mogelijk is. De Limburgse centrale is een aparte energiecentrale  omdat de stroom er wordt opgewekt middels kolenvergassing, een techniek die in Nederland nergens anders wordt toegepast. Kolen worden eerst omgezet in een synthetisch gas, waarna er met dit gas stroom wordt opgewekt. Bij de proef wordt het CO2 er nog voor verbranding uitgehaald (precombustion), dit in tegenstelling tot andere proeven met CO2-afvang. De proefinstallatie van Eon op de Maasvlakte bijvoorbeeld haalt de CO2 er pas na verbranding uit (post-combustion). Het nadeel hiervan is dat er grote volumes aan rookgassen behandeld moeten worden. De centrale in Buggenum wordt gebouwd door Spie Controlec Engineering en kost in totaal 40 miljoen euro.

Beslissing Eemshaven opgeknipt
De installatie in Buggenum zou moeten dienen als opmaat voor grootschalige CO2-afvang bij de nieuwe centrale van Nuon in de Eemshaven. Daar wordt nu gebouwd aan een gasgestookte centrale. Later zou daar een vergassingseenheid, zoals die van Buggenum, moeten worden bijgebouwd. Die beslissing is nog niet genomen. Voormalig bestuursvoorzitter Ludo van Halderen knipte een paar jaar geleden de investeringsbeslissing in tweeën met als argument dat de bouwkosten de pan uit waren gerezen door de hoogconjunctuur van die dagen. Dat argument is echter niet meer van toepassing door de economische recessie. Toch wordt het met de dag onzekerder of Nuon ook daadwerkelijk over zal gaan tot de bouw van die koleneenheid. Moederbedrijf Vattenfall heeft grote schulden (onder meer door de overname van Nuon) en is flink aan het snijden in het investeringsbudget. Daar komt bij dat er in de nabije toekomst in Nederland een groot overschot aan capaciteit voor de productie van stroom zal ontstaan, waardoor de stap om die tweede fase te laten schieten waarschijnlijk snel gemaakt is.

Veel onzeker factoren
En er is nog een groot aantal andere redenen die de bouw van de kolenvergassingseenheid onzeker maakt. Zo is de weerstand tegen de bouw van weer een kolencentrale in Nederland groot en heeft Nuon te maken met heftig verzet van de milieubeweging en van omwonenden. Binnen Nuon zelf is de bouw van de eenheid waarschijnlijk ook niet onomstreden. Ook heeft het bedrijf vooralsnog geen Europese subsidie gekregen voor de bouw van een CO2-afvanginstallatie bij de centrale in de Eemshaven. Als die subsidie er niet komt, is het de vraag of de kolenvergassingseenheid nog wel rendabel wordt. Verder is het nog een grote vraag wat er moet de CO2 moet gaan gebeuren op het moment dat die afgevangen is en wat de kosten hiervan zullen zijn. Wat het er voor Nuon weer makkelijker op kan maken in de toekomst is de huidige discussie over de kwaliteit van het rapport van het IPCC en toenemende twijfel over de stelling dat de aarde opwarmt.

Directeur houdt lippen op elkaar
Veel onzekere factoren dus voor bouwers van kolencentrales, waaronder Nuon. Bestuursvoorzitter Løseth van Nuon wilde woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers dan ook geen antwoord geven op de vraag van Energieenwater.net wanneer de beslissing over die tweede fase zal worden genomen. Eerder had financieel-directeur Peter Smink de indruk gewekt dat dat pas zou gebeuren als de gascentrale af zou zijn, iets wat gepland is voor het jaar 2013.


Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn