Roep om echt onafhankelijk onderzoek naar klimaatbeweringen IPCC

13 februari 2010 - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wil het IPCC-rapport uit 2007 onder de loep gaan nemen. Daarvoor gaat de organisatie binnenkort een aantal wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar brengen. De KNAW vindt het "cruciaal dat de balans wordt hersteld in de klimaatdiscussie, door vast te stellen wat de wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden zijn", aldus de organisatie in een verklaring. Het rapport dat als uitgangspunt dient voor het klimaatbeleid van de hele Westerse wereld is hevig onder vuur komen te liggen door fouten, slordigheden en manipulaties. Minister Cramer van Milieu had eerder in de Kamer laten weten dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport gaat napluizen op fouten, maar de objectiviteit van dit instituut wordt alom in twijfel getrokken.

Gletsjers en koraalriffen
De wetenschappers die het rapport hebben geschreven lijken erg bevooroordeeld te zijn geweest en lijken alles te hebben gedaan om de gevolgen van CO2-uitstoot zo heftig mogelijk voor te stellen. Gesteld werd bijvoorbeeld dat de gletsjers in de Himalaya al in 2035 gesmolten zouden zijn, terwijl uit het onderliggende onderzoek het jaar 2350 naar voren was gekomen. Het Parool meldde deze week dat de bewering van het IPCC dat de koraalriffen leiden onder de CO2-uitstoot op niets is gebaseerd. Wetenschappers waarnaar wordt verwezen door de auteurs van het stuk beweerden juist het tegenovergestelde. Een van de auteurs is een voormalig medewerker van het PBL. En zo gaat het maar door. Vaak is er sprake van overdrijving en niet zozeer van echte fouten. Zo werd de stelling dat 55% van Nederland vatbaar is voor overstromingen, veranderd in de stelling dat 55% onder water ligt. Die 55% als percentage dat vatbaar is voor overstromingen, was aangedragen door het PBL, maar bleek trouwens ook niet juist te zijn.

Bevoordeelde wetenschappers
De opwarming van de aarde zou kunnen worden verklaard doordat vanaf de jaren negentig stelselmatig bepaalde weerstations uit de data zijn weggelaten, zo meldde Britse media een paar weken geleden. Weekblad Elsevier schreef deze week dat van de 110 Nederlandse wetenschappers die hebben meegewerkt aan het rapport, er 109 tot het kamp van de klimaatactivisten behoren. Zelfs actievoerders van Greenpeace hebben meegeschreven, wat dus inderdaad weinig met objectieve wetenschap te maken lijkt te hebben. Het blad stelt ook dat al in 1996 belangrijke nuanceringen bij de stelling dat het klimaat verandert onder invloed van menselijk handelen, verdwenen uit de rapporten van het IPCC. Onder meer de conclusie dat er geen hard bewijs is voor menselijke invloed op het klimaat werd toen geschrapt.

Advocatuurwetenschap
Volgens de Nederlandse econoom Hans Labohm trokken verbijsterde wetenschappers toen aan de bel, maar werd hun kritiek niet gehoord. "Dat geknoei markeerde een cruciaal moment”, zegt Labohm in Elsevier. "Vanaf toen is de IPCC 'advocatuurwetenschap' gaan beoefenen." Labohm was die ene wetenschapper (van de 110) die sceptisch is over de theorie van klimaatverandering. Hij vindt het ook geen goed idee dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport gaan onderzoeken, zoals Cramer voorstelde. "De slager keurt zijn eigen vlees. Ook het PBL zit vol gelovigen die maar volhouden dat de kern van het IPCC-rapport overeind staat. Dat is niet waar. We moeten onafhankelijke wetenschappers aanwijzen, die tot nu toe buiten deze discussie hebben gestaan. Dan krijgen we een eerlijke uitkomst." Het KNAC, dat stelt dat van verschillende kanten een beroep op haar wordt gedaan, lijkt die handschoen nu op te pakken.

Goed onderzoek is hard nodig
En dat is belangrijk want het IPCC-rapport vormt de grondslag van het klimaatbeleid van de hele Westerse wereld en worden er ook in Nederland beslissingen op gebaseerd die miljarden euro's gaan kosten. Zo kwam de commissie-Veerman in 2008 met twaalf aanbevelingen om Nederland klaar te stomen voor de veronderstelde klimaatverandering, waaronder een peilverhoging van het IJsselmeer met 1,5 meter. Die peilverhoging zou gigantische consequenties voor de gebieden rond het IJsselmeer hebben. Veerman en zijn commissie gingen bij de plannenmakerij uit van een stijging van de zeespiegel met meer dan een meter, wat onder meer was gebaseerd op de rapporten van het IPCC. Binnenkort wordt over die maatregelen, die miljarden zullen gaan kosten, in de Tweede Kamer gediscussieerd.

Nieuw debat, maar nu met Balkenende
De VVD-fractie heeft daarom haast en wil opnieuw een debat voeren over de hardheid van de klimaatbeweringen van het IPCC. Eerder waren er al twee debatjes in de Kamer over het bevooroordeelde gepruts van dit instituut. Die werden gevoerd met minister Cramer van Milieu maar daar heeft de VVD geen vertrouwen meer in. Zij neemt niet echt afstand van de klimaatactivisten van het IPCC en ze is bovendien vroeger zelf ook klimaatactivist geweest. De partij wil daarom een debat met premier Balkenende. "Het is belangrijk genoeg. We baseren er beleid op, de adviezen van de commissie-Veerman bijvoorbeeld. We trekken er honderden miljoenen, miljarden euro's voor uit."

Conclusies iets te snel omarmd
Het rapport van het IPCC dat in 2007 uitkwam was het vierde klimaatrapport van de organisatie. Er werd reikhalzend naar uitgekeken omdat het een definitief antwoord moest geven op de vraag of de aarde nu wel of niet opwarmt. De spanning werd ook nog langzaam opgebouwd doordat het rapport uit vier delen bestond. Het lijkt erop dat veel politici en beleidsmakers, door die behoefte aan zekerheid en de behoefte om ambtenaren aan het werk te zetten, de conclusies van het rapport iets te enthousiast hebben omarmd.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn