Klimaatwetenschapper: geen stijging in opwarming aarde sinds 1860

16 februari 2010 - "De mate waarin de aarde opwarmt neemt niet toe sinds 1860". Dit is niet een uitspraak van een klimaatscepticus, maar van directeur Phil Jones van de Climate Research Unit van de universiteit van East Anglia. Dit instituut is hofleverancier van het IPCC, het VN-bureau dat ons sinds jaar en dag waarschuwt voor de dramatische gevolgen van klimaatverandering. Het CRU kennen we verder natuurlijk van de gehackte e-mails, waaruit bleek dat Jones en de zijnen er niet voor terugschrokken om data die niet strookten met de theorie achter te houden. Jones werd als gevolg hiervan op non-actief gesteld.

Afkoeling van de aarde
In een interview met de BBC geeft Jones toe dat er geen bewijs is voor een toenemende opwarming van de aarde. De opwarming in de periode 1860-1880 is van gelijke orde als die in de periode 1910-1940 en als die in de periode 1975-1998, namelijk 0,16 graden per tien jaar. Jones heeft ook onderzoek gedaan naar de periode 1995 tot en met 2009; daaruit bleek volgens hem wel dat de aarde opwarmt, maar dit resultaat is niet 'significant' (wat in de wetenschap betekent dat niet met 95% zekerheid gezegd kan worden dat het waar is). Sinds 2002 neemt de temperatuur op aarde met 0,12 graden per decennium af, maar dit resultaat is ook niet significant.

Hockeystick-model wordt spaghettimodel
Jones zet nu ook vraagtekens bij de veelgehoorde stelling dat het nog nooit zo warm is geweest dan nu.  De grafische weergave hiervan is de beroemde hockey-stick grafiek: een lange rechte lijn en een krul die aan het einde (in onze tijden dus) omhoog wijst. Nu worden er al langer vraagtekens gezet bij dit model, want er is in de Middeleeuwen een tijd geweest dat het mogelijk nog warmer was dan nu (zo'n 0,3 graden). Dat geeft Jones nu ook toe. Alleen maakt hij wel een kanttekening. Het is volgens hem niet duidelijk of de temperatuur op de aarde als geheel hoog was, of alleen op het noordelijk halfrond.

Aarde warmt wel op
De directeur blijft er echter wel van overtuigd dat de aarde opwarmt en dat dit voor het grootste deel het gevolg is van menselijk handelen (CO2-uitstoot door de mens dus). Jones stelt dat vulkanische activiteit in de afgelopen decennia voor een lichte verkoeling heeft gezorgd en dat de zon ongeveer een gelijkblijvend effect heeft gehad. Aangezien de temperatuur licht is gestegen, moeten menselijke activiteiten dus een positief effect op de temperatuur hebben gehad. Critici stellen echter dat dit laatste niet het geval hoeft te zijn omdat er ook nog andere factoren kunnen zijn die de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer beïnvloeden, maar die we nu nog niet kennen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn