Riool is niet alleen vies, maar ook lekker warm en bruikbaar

17 februari 2010 - Het riool is vies. Dat is de associatie die de meeste mensen wellicht hebben. Maar wat in het riool terecht komt kan ook heel bruikbaar zijn. Zo kan het 'rioolslib' vergist worden, waardoor er gas vrij komt. Hiermee kan elektriciteit opgewekt worden, iets wat waterschappen al sinds jaar en dag in hun zuiveringsinstallaties doen. Maar ook voordat het daar terecht komt kan het 'goedje' in het riool al van dienst zijn. Dat goedje is namelijk warm: zo'n 15 tot 18 graden en soms meer dan 20 graden. Die warmte kan afgevangen worden en gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen. Installatiebedrijf Geveke brengt een product op de markt die dit mogelijk maakt. In Apeldoorn is er al belangstelling voor, zo zegt accountmanager Sigurd Wevers tegen Energieenwater.net.

Warmtewisselaar
Wevers presenteerde de vinding, de Therm-liner geheten, op de beurs Econergie, die anderhalve week geleden plaatsvond in Amsterdam. De Therm-liner bestaat uit platen van een meter lengte met een leiding eronder, die achter elkaar op de bodem van het riool worden gelegd. Door de leiding van deze platen wordt water geleid, wat zich in de rioolbuis opwarmt. Dan wordt het water naar boven gepompt waar het met behulp van een warmtepomp verder wordt verhit tot maximaal 80 graden. Door het platte oppervlakte op de holle bodem te leggen wordt de rioolloop zo min mogelijk belemmerd en is de absorptie van warmte maximaal.

Beter dan warmte-koude opslag
De installatie is volgens Wevers effici├źnter dan warmte en koudeopslag (WKO), waarbij de warmte in de winter uit de grond wordt gehaald en er in de zomer weer in wordt teruggestopt. Dit komt omdat je bij WKO moet zorgen dat de onttrekking in de winter in balans is met de terugvoer van warmte in de zomer; anders kan de bodem bevriezen. Bij de rioolwarmte-installatie hoef je hier natuurlijk geen rekening mee te houden. Hierdoor heb je maar 15 kWh aan stroom nodig om 100 kWh aan warmte op te wekken, tegen 25 kWh bij warmte koude opslag. Deze COP (coefficient of performance) van 6,4 is erg aantrekkelijk, zo zegt Wevers.

In twee dagen gelegd
De lengte van de installatie kan 300 meter bedragen en "de lol van het systeem" is dat die in allerlei soorten rioolbuizen past, van kleintjes van 40 centimeter tot grote met een diameter van 3 meter. Ook de installatie is volgens Wevers geen probleem omdat de platen makkelijk via de zogenaamde mangaten in de leiding gebracht kunnen worden. De waterleidingen worden in elkaar gedrukt. Het afsluiten en schoonmaken van de rioolbuizen kost een dag en het leggen van de platen nog een dag. De Therm-liner is een vinding van het Duitse bedrijf Uhrig. In Duitsland zijn er dan ook al zo'n negen installaties geplaatst. Ze bevinden zich onder meer in Berlijn, Hamburg, Liepzig en in Bochum, bij Essen.

Kat uit de boom kijken
In Nederland zijn er iets meer reserves, zoals meestal bij innovaties die niet door de gevestigde orde zijn bedacht. Met name de waterschappen staan er huiverig tegenover. Die zijn bang dat hun nauwkeurig afgestemde zuiveringsprocessen in de war worden gestuurd. Het effect van de Therm-liner is echter gering, zo zegt Wevers. De temperatuur van het afvalwater daalt met ten hoogste 0,5 graden. Dat vormt geen enkel beletsel voor de biologische processen in de waterzuivering. Het is vooral de onbekendheid met het product die waterschappen huiverig maakt. Waterschappen hebben echter niet zoveel te vertellen over het rioolwater want dat water is, tot aan de gemeentegrens, van de gemeente.

Apeldoorn heeft interesse
En gelukkig zijn er gemeenten die er positief tegenover staan. Amsterdam is heel progressief op dat gebied. Daar mag Geveke bij wijze van spreken op willekeurig welke plek in het riool aan de slag. En ook de duurzame gemeente bij uitstek, Apeldoorn, heeft belangstelling. Er wordt daar nagedacht over de aanleg van een rioolcentrale, waarmee het gemeentehuis of een nabij gelegen school kan worden verwarmd. De aanleg zou betaald moeten worden met behulp van subsidie van de overheid en ingenieursbureau Tauw. Die kan dan meteen onderzoek gaan doen naar de effecten ervan op het rioolwater en het riool.

Copyright ┬ę Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn