Duurzaam energiebeleid PVDA gaat in rook op door val kabinet

20 februari 2010 - De val van het kabinet Balkenende-IV kan grote gevolgen hebben voor het beleid op het gebied van energie en water. Zo zou dit voorjaar het overheidsprogramma rond duurzame energie 'Schoon en zuinig' worden geëvalueerd. Als daaruit zou blijken dat de kabinetsdoelstellingen niet gehaald worden, dan zou er een tandje bijgezet worden. Er werd dan onder meer gedacht aan de invoering van een verplichting voor energiebedrijven om een bepaald aandeel aan duurzame energie te leveren. Het is onwaarschijnlijk dat de evaluatie van Schoon en zuinig doorgaat. Ook is de kans groot dat het volgende kabinet er één zal zijn van VVD, CDA en PVV of van VVD, CDA en D66. Dat zal een kabinet zijn dat veel minder belang aan duurzame energie hecht dan het kabinet dat vannacht is gevallen.

Ruk naar rechts
De VVD heeft veel minder op met duurzame energie dan de PVDA. "Windmolens draaien meer op subsidie dan op geld", is een gevleugelde uitspraak van opeenvolgende VVD-woordvoerders op energiegebied. De PVV van Wilders moet al helemaal niets van duurzame energie hebben. De VVD en de PVV zijn ook de partijen die alle kritiek op het VN-klimaatbureau IPCC het meest serieus nemen en die daaraan meer dan andere partijen gevolgen voor het milieu-beleid willen koppelen. Het is vrijwel ondenkbaar dat, na de verkiezingen voor een nieuwe Parlement die binnenkort worden gehouden, CDA en PVDA weer samen gaan regeren, dat de linkse partijen genoeg zetels voor de vorming van een kabinet zullen krijgen of dat er een paars kabinet (VVD en PVDA) komt.

Duurzaam energiebeleid krijgt nauw
Het is dan ook waarschijnlijk dat ambities op duurzaam energiegebied naar beneden worden bijgesteld als een van deze partijen, of beide, in de regering komen. Balkenende-IV had onder maar als ambitie om 6.000 MW aan windmolenparken op zee te bouwen en nog eens 2000 MW op land. Hiervoor zou ook een nieuwe wet naar het parlement worden gestuurd die de invoering van een concessiestelsel zou regelen. Ook wilde dit kabinet niets weten van de bouw van een nieuwe kerncentrale, iets wat energiebedrijf Delta zou kunnen gaan doen. Het nieuwe kabinet zal hier mogelijk veel beter mee kunnen leven. De PVDA heeft, door uit het kabinet te stappen, weliswaar gewonnen als het gaat om de missie in Oeroezgan maar is de grote verliezer als het gaat om andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld energie en milieu.

Vertraging in behandeling wetten
Daar komt bij dat de behandeling van enkele energiewetten door de Eerste en Tweede Kamer mogelijk vertraging oploopt door de val van het kabinet. Zo is de wet Voorrang voor duurzaam, die de afgelopen maand in de Tweede Kamer werd behandeld, zojuist naar de Eerste Kamer gestuurd. Ook de Crisis- en herstelwet, die ook gevolgen heeft voor grote energieprojecten, ligt nog in de Eerste Kamer. Gebruikelijk is dat er geen belangrijke beslissingen meer worden genomen door een demissionair kabinet en dat er geen controversiële wetten meer behandeld worden door het parlement in die periode. Want er staan verkiezingen op stapel en die kunnen tot een heel andere samenstelling van het parlement leiden. Vraag is natuurlijk of dat de energiewetten hieronder vallen. Vraag is ook of deze regel geldt voor de Eerste Kamer. Die zal immers niet van samenstelling wijzigen.

Voorrang voor duurzaam controversieel?
Als de Eerste Kamer deze regel toch in acht neemt zal het de Crisis- en herstelwet waarschijnlijk niet meer behandelen. Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland verwacht in ieder geval niet dat de wet nog behandeld zal worden, zo liet hij zaterdag weten aan de Telegraaf. De wet 'Voorrang voor duurzaam' kan in de Eerste Kamer een heet hangijzer worden vanwege de ongelijke behandeling van grijze en groene producenten. Uitstel van de behandeling van de wet lijkt vanwege dit kleine puntje echter niet nodig te zijn. De beroemde Slimme meterwet wacht ook nog op goedkeuring van de Eerste Kamer. Maar de behandeling hiervan had waarschijnlijk toch niet voor de zomer plaatsgevonden. Het wachten is op een kleine wetswijziging van het ministerie van Economische Zaken, die het consumenten mogelijk maakt om de slimme meter te weigeren. Dit voorstel moet trouwens ook nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd

Uitstel van behandeling Deltawet en -programma
Ook op het gebied van water heeft de val van het kabinet mogelijk grote gevolgen. Begin maart zou de Tweede Kamer zich buigen over het Deltaprogramma, het pakket aan maatregelen om Nederland klaar te stomen voor een veronderstelde klimaatverandering, en over de Deltawet die zojuist aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Deltawet is de juridische basis voor het Deltaprogramma en regelt onder meer de financiering ervan. Het debat van begin maart wordt echter waarschijnlijk afgeblazen omdat het onderwerp te belangrijk wordt geacht, hoewel het wellicht beter zou zijn als de Kamer het debat zou aangrijpen om de voorbereidende werkzaamheden op het ministerie van Verkeer en Waterstaat stop te zetten. In een latere fase, na de verkiezingen, kan de Kamer wel eens veel minder welwillend staan tegenover de miljardenuitgaven die nodig zijn om de dijken nog eens extra te verhogen.

Dossiers die moesten worden opgelost
Ook liggen er nog enkele dossiers op het gebied van water in de Kamer die mogelijk tot wetgeving hadden kunnen leiden, zoals exorbitante stijgingen van de tarieven van sommige waterschappen en de mislukte verkiezingen voor de waterschappen van eind 2008. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zou nog voor de zomer met maatregelen komen om de opkomst bij deze verkiezingen te verhogen en om de verkiezingen zelf beter te laten verlopen (door ze onder de Kieswet te brengen). Dat zit er waarschijnlijk niet meer in.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn