SEV III: nieuwe elektrificatie van Nederland kan van start

26 februari 2010 - Op strategische plaatsen moeten grote energiecentrales komen die de stroom via dikke kabels naar de burgers in het land brengen. Deze muffe opvatting over de energievoorziening (je zou bijna zeggen 'fossiele' opvatting) doet nog steeds volop opgeld. Zie het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III), wat zojuist door de Tweede en Eerste Kamer is vastgesteld. Hierin zijn de plekken vastgesteld waar in de jaren tot 2020 grote elektriciteitscentrales mogen verrijzen, evenals de plaatsen die door dikke kabels met elkaar verbonden mogen worden.

Nieuwe kolen en gascentrales
"Het doel van het SEV III is het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit", zo staat het er. Nieuwe plekken voor de bouw van de centrales van meer dan 500 MW zijn het Westland (?), Moerdijk, Delfzijl, het Amsterdamse en Rotterdamse havengebied, de Maasvlakte II, die nu wordt aangelegd, en het industrieterrein Terneuzen/Sas van Gent. Overigens zijn dit niet de plekken waar atoomkernen mogen worden gesplitst of met elkaar worden verbonden (kernfusie). Dat zijn alleen Borssele, de Eemshaven en de Maasvlakte.

In beginsel bovengronds

Nieuwe hoogspanningskabels moeten er komen om de stroom af te voeren en om Nederland beter te verbinden met het buitenland. De voorvechters van ondergrondse hoogspanningskabel moeten even op hun tanden bijten. De kabels zullen "in beginsel" bovengronds worden aangelegd. Maar dan kunnen ze toch weer opgelucht ademhalen. "Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is, zullen hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd, daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg evident is." Misschien dat dit de inwoners van Delft houvast geeft in hun verzet tegen de nieuwe Randstad 380 kV-lijn die bovengronds langs hun huizen komt te lopen.

Elektrificatie van Nederland
Nieuwe hoogspanningsverbindingen zullen er komen tussen Eemshaven en de Afsluitdijk naar Beverwijk, tussen Beverwijk en de Maasvlakte (Randstad 380 kV), tussen Borssele en Geertruidenberg of tussen Borssele en de Maasvlakte (dat is nog een keuze), tussen Graetheide (bij Geleen) en België, tussen Beverwijk via de Houtribdijk naar Lelystad en vandaar terug naar Diemen, tussen Diemen en Dodewaard via Utrecht, tussen Burgum (in Friesland) en Ens en tussen Den Bosch, via Boxmeer naar Duitsland. Ook komt er nog een verbinding vanuit Doetinchem naar Duitsland en is er alvast ruimte gereserveerd voor een kabel vanuit Borssele via de zee naar 'een buitenland'. Verder moet er nog een verbinding komen tussen Geertruidenberg en de kabels in de Randstad. Hier zijn drie mogelijkheden voor.

Mooi plaatje
Indrukwekkend genoeg, deze lijst. Een soort elektrificatie van Nederland die voorbij gaat aan de ontelbare lokale initiatieven voor de duurzame opwekking van stroom, die mogelijk zowel die grote centrales als die hoogspanningskabels overbodig maken. Overigens hoeft de lijst nog niet uitputtend te zijn want het kabinet, welk kabinet dan ook, heeft altijd de mogelijkheid om "in uitzonderlijke gevallen" kabels te trekken en stoomturbines te plaatsen op plekken die nu nog niet in het SEV staan. Dus wat is eigenlijk het doel van zo'n SEV III? Het houdt de geesten scherp zullen we maar zeggen. En het plaatje aan het einde met al die lijnen door Nederland is mooi.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn