Zonne-energie nog altijd ondergeschoven kindje in subsidieregeling SDE

1 maart 2010 - Mensen die zonnepanelen op hun dak willen leggen kunnen hiervoor weer subsidie aanvragen. De subsidieregeling SDE is vanaf vandaag namelijk weer opengesteld. Als u nu nog alle aanvraagformulieren moet invullen dan bent u waarschijnlijk echter te laat. Want net als vorig jaar zal er waarschijnlijk ook dit jaar weer meer belangstelling zijn dan dat er budget beschikbaar is. Mensen konden hun aanvraagformulier al klaar zetten op een site van Senternovem (tegenwoordig AgentschapNL geheten). Ze hoeven vandaag alleen maar in te loggen met hun DigiD code en op het knopje 'verzenden' te drukken.

3000 gelukkigen
In totaal is er voor kleine installaties 67 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan subsidie aan naar schatting 3000 particulieren worden verstrekt.  De uitverkorenen krijgen, als ze de zonnepanelen hebben geïnstalleerd, een bedrag van 24,9 cent per kWh die ze opwekken. Daarnaast krijgen ze nog een vergoeding van 22,5 cent van het energiebedrijf voor de stroom die ze op het net zetten (en dus niet zelf hebben verbruikt). Dat geldt wel voor een maximum van 6375 kWh per jaar.

Geen vetpot
Mensen moeten dan wel zelf eerst duizenden euro's investeren in de aanschaf en de installatie van de panelen op het dak. Ook moet er een extra meter worden geplaatst die de productie van de zonnepanelen meet. Bij een nauwkeurige berekening zal blijken dat er met die zonnepanelen nauwelijks iets te verdienen valt. Als er ook maar iets tegenvalt kost het meer geld dan dat het oplevert. Dit weerhoudt veel mensen er echter niet van om een aanvraag in te dienen; mogelijk dat ze vooral getriggered worden door de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en door het duurzame karakter daarvan.

Alternatieven
Ook voor andere vormen van duurzame energie-opwekking kan vanaf 1 maart weer subsidie worden aangevraagd. De SDE onderscheidt allerlei categorieën, zoals zonne-energie klein, zonne-energie groot (een installatie van meer dan 15 kW), windenergie op land, de productie van stroom en gas met biomassa, etc. Elke categorie heeft zijn eigen subsidiebedrag. De subsidie is altijd een bedrag per kWh, dat gedurende twaalf of vijftien jaar wordt uitgekeerd. De hoogte van de subsidie voor een specifieke categorie is gebaseerd op de kosten ervan. Hoe hoger de kosten, hoe meer subsidie. Subsidie voor windenergie op zee zit dit keer niet in de SDE-regeling. Partijen die interesse hebben in de bouw van een windmolenpark op zee konden meedoen met een tender die vandaag afloopt. Subsidie voor grootschalige zonne-energieproductie kan overigens pas vanaf 26 april worden aangevraagd.

Aversie tegen zonne-energie
Zonne-energie is een hartstikke populaire vorm van duurzame energie. Niet gek want particulieren kunnen de panelen zelf op het dak leggen, ze profiteren zelf van de opbrengst en de panelen brengen geen overlast met zich mee Voor andere categorieën binnen de SDE is veel minder belangstelling. Met name de belangstelling voor het plaatsen van windmolens op land valt de laatste tijd erg tegen, terwijl daar wel heel veel geld voor beschikbaar is (bijna een miljard euro). De weerstand hiertegen is groot, waardoor de projecten moeilijk van de grond komen. Ook breken er nogal eens wieken af, waardoor de initiatiefnemer zich genoodzaakt voelt om het hele park stil te zeggen en, later, zelfs helemaal af te breken. Die initiatiefnemers zijn vaak grote energiebedrijven. De burger in het land ziet niets terug van de opbrengsten.

Ander kostenplaatje
Het ministerie van Economische Zaken wil echter met name die vormen van duurzame energie stimuleren die het meeste kWh per euro opleveren. Vandaar dat budgetten voor relatief dure zonne-energie flink wordt afgeknepen, terwijl er veel te veel geld beschikbaar is voor categorieën als wind op land. Het ministerie lijkt zich echter te baseren op een enge kosten-batenanalyse; te optimistisch voor wind op land en te weinig rekening houdend met maatschappelijke kosten en baten die niet in geld kunnen worden uitgedrukt. Mogelijk dat als alle maatschappelijke kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen het plaatje er voor zonne-energie heel anders uit komt te zien. Dan wordt bijvoorbeeld ook de overlast van windmolens meegenomen, de verrommeling van het landschap die er een gevolg van is en de waarde die mensen toekennen aan het zelf kunnen opwekken van stroom.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn