VVD: eerst duidelijkheid over klimaat, dan pas extra dijkverhogingen

10 maart 2010 - De VVD vindt dat er gewacht moet worden met het overnemen van de adviezen van de Commissie Veerman totdat er meer bekend is over de kwaliteit van het IPCC-rapport, dat nu zo onder vuur ligt. Lopende programma's om de dijken te verhogen kunnen wel doorgang vinden, zo vindt de partij. Dit bleek vanochtend bij een debat in de Tweede Kamer over de fouten die in het rapport van het VN-bureau IPCC zijn aangetroffen. Dit rapport lag ten grondslag aan het rapport van de Commissie Veerman, waarin allerlei verstrekkende maatregelen worden voorgesteld om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijke klimaatverandering. Toevallig vandaag wordt bekend dat de VN onderzoek gaat doen naar de werkwijze en procedures van het IPCC, maar dat onderzoek geeft geen antwoord op de vraag in hoeverre het vorige rapport nu krakkemikkig was.

'Geen cent naar klimaat'
Het was het derde debat wat gevoerd werd over de fouten in het IPCC-rapport zoals die in de afgelopen maanden aan het licht zijn getreden, ditmaal met de nieuwe minister van Vrom Huizinga. Die heeft een drukke week, want ze had gisteren al tot laat in de avond in de Eerste Kamer gestaan. Het debat was aangevraagd door De Mos van de PVV. Die wil dat er geen cent meer naar klimaatbeleid gaat en hij diende daar een motie over in. Spies van CDA vroeg daarop aan De Mos om te preciseren wat volgens hem onder deze uitgaven valt. "Horen daar ook investeringen in energiebeleid bij?", zo wilde Spies weten. De Mos beloofde om Spies vanmiddag te laten weten wat hij er precies mee bedoeld. De Mos wil verder dat het IPCC de nobelprijs voor de vrede, die het in 2007 kreeg, wordt ontnomen.

Doorgaan met lopende dijkverzwaringen
De Mos is geen tegenstander van dijkverhogingen, zo antwoordde hij op vragen van Boris van der Ham van D66, maar hij wil daarbij uitgaan van een zeespiegelstijging van 18 centimeter per eeuw. Dat is de mate waarin de zeespiegel in de afgelopen eeuw is gestegen. De Mos leek, net als de VVD, ook niet tegen de bestaande dijkverhogingsprogramma's te zijn. Van der Ham stelde dat die al uitgaan van een stijging van de zeespiegel met meer dan 18 centimeter, waaruit volgens hem blijkt dat de PVV dus eigenlijk ook voor extra maatregelen is. Overigens zouden alle debatten over de aanbevelingen van Veerman en het beleid dat daar op moet volgen, waarschijnlijk toch al worden uitgesteld door de val van het kabinet.

Verbale spierballerij
Zoals gewoonlijk ontaardde ook dit debat weer in verbale spierballerij tussen verschillende partijen in de Tweede Kamer, vooral tussen Groenlinks aan de ene kant en de PVV aan de andere kant. Groenlinks woordvoerder Ineke van Gent vindt het debat een "klimaatscheet" en is van mening dat de PVV de fouten in het IPCC onnodig opblaast. We moeten volgens haar stoppen met het schoppen van relletjes, alleen maar omdat dat electoraal zo goed uitkomt. Volgens Van Gent is het niet zo dat er miljarden zijn uitgegeven op basis van verkeerde informatie, zoals de Mos had beweerd. En ze "valt niet van haar stoel" van de fouten zoals die zijn geconstateerd.  De conclusies van het rapport staan volgens haar nog recht overeind. "Het is niet nodig in de klimaathysterische versnelling te schieten".

Naar staartje aan debat
De Mos is van mening dat er wel al veel geld wordt uitgegeven aan klimaatbeleid. "U zegt dat het niets kost, maar die windmolens draaien niet alleen maar op wind maar ook op subsidie", zo stelde hij. De discussie ontaardde nadat Van Gent zei dat De Mos denkt dat als hij zijn vinger in de dijk steekt alle problemen zijn opgelost. De Mos antwoordde dat het dan beter zou zijn als Van Gent voor die dijk zou gaan liggen, gezien haar postuur. De Kamer sprak er schande van, maar de vraag is of dat wel terecht is. Vergeten wordt dat de PVV en De Mos ook steeds van alles naar hun hoofd geslingerd krijgen, zoals in dit debat dus het verwijt dat De Mos een relschopper is. Dat gebeurt dan echter meer in bedekte, Haagse termen, terwijl de PVV en haar vertegenwoordigers hun onvrede op een wat onbeholpener manier uiten. Voor iemand die oprecht wil dat er een einde komt aan uitgaven in het kader van klimaatbeleid, zoals De Mos lijkt te willen, is het verwijt dat hij alleen maar relletjes aan het schoppen is ook beneden peil. (Schrijver van dit stuk is geen sympathisant van de PVV).

Luiken moeten open
Andere partijen als CDA, SP en D66 concentreerden zich vanochtend meer op het verbeteren van de kwaliteit van de rapporten van het IPCC. Zo herhaalde Samsom van de PVDA zijn standpunt dat de luiken bij het IPPC open moeten. Er moet meer aandacht komen voor het standpunt van klimaatsceptici. Dat moet het mogelijk maken dat ook partijen als de PVV zich willen verlaten op het werk van deze club. Samsom dacht aan een Wikipedia-achtige oplossing waar wetenschappers hun bevindingen over deelaspecten van het klimaatbeleid presenteren. Die stukken staan dan bloot aan eventuele kritiek door andere wetenschappers. Dat is volgens Samsom beter dan de "statische, dikke rapporten van het IPPC die één keer in de zes jaar uitkomen". Wikipedia is de elektronische encyclopedie, die tot stand komt door bijdragen van mensen die verstand hebben van bepaalde zaken.

VN gaat onderzoek doen
Toevallig vanavond zal de Verenigde Naties bekend maken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werkwijze en de procedures van het IPCC, dat geleid wordt door onder andere de Nederlander Robbert Dijkgraaf van het KNAW (later meer hierover).

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn