Energiebranche bijna positiever over wet Voorrang voor duurzaam dan Kamer

11 maart 2010 - De energiebranche is positief over de nieuwe wet Voorrang voor duurzaam. Energiebedrijven investeren behalve in gas- en kolencentrales ook in duurzame productiemethoden en vinden het een goede zaak dat duurzame stroom in de toekomst bij congestie op het net voorrang krijgt. "Als investeerder in duurzame energie vinden wij dat prima", zo zegt Mandy Ros van Nuon. Ook denken de bedrijven dat het gedeelte in de wet over de gasmarkt goed voor hen uitpakt. De wet Voorrang voor duurzaam is op 9 februari aangenomen door de Tweede Kamer en wordt op 20 april behandeld in de Eerste Kamer.

Heeft wet wel gewenste effecten?
De wet omvat een aantal heel verschillende onderwerpen, zoals onder meer 'voorrang voor duurzaam' en maatregelen om de werking van de gasmarkt te verbeteren. Met het gedeelte voorrang voor duurzaam krijgt stroom die duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens of met zonnepanelen, voorrang als de capaciteit van het net te beperkt is om alle stroom door te laten. Gas- en kolencentrales moeten dan uitgezet worden. Met het andere deel van de wet probeert de regering de handel op de gasmarkt te bevorderen. Die markt wordt nu nog gedomineerd door Gasterra. Er was bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer erg veel twijfel over de vraag of de wet wel de gewenste effecten zou hebben.

Keuze voor duurzame energie geeft duidelijkheid
Meestal heeft de wetgever hoge verwachtingen van een wet, die verder in het land niemand ziet zitten, maar hier lijkt het andersom. De energiebranche is niet zo somber of de wet als de Kamer. Nuon en Eneco vinden voorrang voor duurzaam een goede zaak. "De keuze voor duurzame energie geeft duidelijkheid", zo zegt Ros. Nuon denkt niet dat het veel last zal hebben van de regel dat gas- en kolencentrale moeten afschakelen bij congestie, hoewel Nuon wel een centrale aan het bouwen is in Groningen, waar in de toekomst mogelijk congestie optreedt. Ros benadrukt dan ook niet voor niets dat het van belang is dat de netbeheerders blijven investeren in de netwerken zodat congestie op het net uitblijft en er dus geen congestiemanagement hoeft te worden ingezet.

Actuele informatie over onbalans
Ook over het gedeelte over de gasmarkt is de branche wel te spreken. "Het leidt tot meer transparantie en tot een betere werking van de gasmarkt", zo zegt Ros. De energiebedrijven zijn met name blij met de actuele informatie die ze straks krijgen over de mate waarin ze in onbalans zijn. Die informatie stelt ze in staat om snel bij te sturen als de productie of de inkoop groter is dan de verkoop of de afname. De kosten van onbalans zullen bovendien naar verwachting afnemen. Nu nog krijgen bedrijven die scheef zitten een boete. In de toekomst zal de landelijk netbeheerder GTS, als het systeem als geheel niet in balans is, met een biedladder gaan werken, net als in de elektriciteitsmarkt. Aan partijen die extra willen leveren of hun productie willen terugschroeven wordt als het net als geheel in onbalans is een vergoeding geboden en alleen deze kosten gaat GTS is rekening brengen bij partijen die niet in balans zijn.

Emancipatie van hoogcalorisch gas
Verder is de branche positief over het verdwijnen van het onderscheid tussen hoog- en laagcalorisch gas. Hoogcalorisch gas komt uit het buitenland en laagcalorisch gas, wat in Nederland naar de consumenten gaat, komt uit het Groningenveld. Partijen kunnen nu net zoveel hoogcalorisch gas bestellen als ze willen als de importcapaciteit toelaat. Dat wordt door GTS 'automatisch' omgezet in laagcalorisch gas. Vroeger moest die conversiecapaciteit expliciet geboekt worden en dat gaf problemen omdat de capaciteit te beperkt was. "Dat zal leiden tot een betere liquiditeit en handelsmogelijkheden", zo zegt Ros. Nuon is aan het zoeken naar wegen om buiten Gasterra gas te verkrijgen. Het heeft velden op de Noordzee aangekocht en is bezig met de bouw van een gasopslag in Zuidwending (Groningen), nadat het enkele jaren geleden er al één in Epe (net over de grens met Duitsland) heeft gebouwd.

Tuinders kunnen profiteren
Guido Dubbeld, werkzaam bij Eneco en bij branche-organisatie Energiened, verwacht dat met de nieuwe wet de dynamiek op de groothandelsmarkt voor gas toeneemt, zo zegt hij in Energie Nederland, het blad van de branche-vereniging Energiened. Hij stelt dat het voor bedrijven eenvoudiger wordt om deel te nemen aan de handel in gas. "Ook zal het een aantal risico's voor partijen beter beheersbaar worden", zo zegt hij in het blad. Verder denkt hij dat het makkelijker wordt voor partijen om gas door te verkopen. Met name tuinders, die veel gas nodig hebben voor de verwarming van hun kassen, zullen hiervan volgens hem kunnen profiteren. Opvallend is dat er door de vertegenwoordigers van de branche geen woorden worden gewijd aan de bepaling dat Gasterra afnemers kan blijven verbieden om gas door te verkopen, iets wat in de Kamer wel tot veel opwinding heeft geleid.

Van der Hoeven wijst splitsing weer af
Nu moet de Eerste Kamer de wet nog behandelen. Net als de Tweede Kamer had ook de Eerste Kamer gevraagd om splitsing van de wet omdat de onderdelen waaruit ze bestaat zo heel verschillend zijn, maar minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft dat opnieuw afgewezen, zo werd deze week bekend. Het gevaar hiervan is dat de Eerste Kamer, als die onoverkomelijke bezwaren heeft tegen bepaalde onderdelen van de wet, heel die wet naar de prullenbak moet verwijzen. De kans hierop is niet geheel denkbeeldig. De Senatoren hebben mogelijk moeite met de regel dat de kosten van het congestiemanagement helemaal worden neergelegd bij producenten van grijze stroom, wat als discriminatie kan worden opgevat. Aan de andere kant zal de Eerste Kamer ook de disproportionaliteit hiervan inzien.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn