Plastic Hero campagne mislukt, Kamer wil statiegeld plastic flesjes

23 maart 2010 - De pogingen van de overheid om mensen zelf plastic te laten scheiden loopt vrijwel zeker uit op een mislukking. Dat bleek vanmiddag in de Kamer bij een overleg met de minister Huizinga van Vrom over afval. Een groot deel van de Kamer is dan ook voorstander van invoering van statiegeld voor plastic flesjes. "Als blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden is de invoering van statiegeld onvermijdelijk", zo zei Boelhouwer van de PVDA. Ook SP, Groenlinks en CU zijn hier voor. De PVDA wil echter, in tegenstelling tot de twee andere linkse partijen, de resultaten van een evaluatie afwachten, die na de zomer beschikbaar komen. Maar als blijkt dat die tegenvallen, dan moet zonder veel verdere poespas het statiegeld ingevoerd worden, zo zei Boelhouwer.

Nep plastic heros
Voor Vendrik en Poppe is het al duidelijk dat de doelstellingen niet gehaald worden. Slechts 15% van de flesjes die in de roulatie komt, komt daar ook weer uit, zo zeggen de parlementariërs, waarbij ze zich baseren op onderzoek van Recycling netwerk. Daarvan gaat weer een groot deel Duitse ovens in.  En dat terwijl er een gelikte campagne met oranje plastic-achtige mannetjes ('plastic heroes) was. "De plastic hero is een nepheld, symbool voor een nepinzameling", zo zei Poppe van de SP. "Nedvang is njet vang", refererend naar de organisatie die de inzameling verzorgt.

Boel bij elkaar houwen
"We zijn er klaar mee", zo zei Vendrik. "Er komt statiegeld", zo zei hij zelfverzekerd. Hij wil dat de 'ambtelijke voorbereiding' voor de invoering van statiegeld onmiddellijk start. Hier is een mooie taak voor Boelhouwer weggelegd. "Aan Boelhouwer de taak om de boel in de Kamer bij elkaar te houwen." De PVDA-politicus gaat inderdaad een motie indienen om druk achter de ketel te zetten, en die motie kan mogelijk rekenen op een meerderheid. De VVD liet zich niet echt uit over het statiegeld. Het CDA vreest wel voor extra lasten voor de kleine winkeliers. Maar volgens Vendrik zit het verzet tegen statiegeld op kleine flesjes niet bij de kleine winkeliers maar juist bij de grote supermarkten. "In het buitenland is statiegeld een extreem effectieve methode gebleken. We voeren het hier ook in, dan halen we de doelstellingen en hebben we gedaan wat we afgesproken hebben. Dat zou een novum zijn in de afvalbranche", aldus Vendrik, die binnenkort de Kamer verlaat.

Nascheiding in plaats van voorscheiding
Ook is er in de Kamer veel sympathie voor nascheiding van kunststof in plaats van de voorscheiding (door de burger) waar nu voor gekozen is. Proeven met nascheiding in Limburg, waarbij kunststof er dus pas uitgehaald wordt nadat het afval is opgehaald, lijken succesvol te zijn en ook Rotterdam wil hier voor nu kiezen. De Kamer wilde zeker weten dat het ministerie geen barrière opwerkt voor deze nascheiding en dat gemeenten in aanmerking kunnen komen voor financiering, ook als ze pas laat hun keuze voor zo'n vorm van scheiding kenbaar hebben gemaakt. Eigenlijk had dat al eind vorig jaar gemoeten. De minister beloofde om 'coulant' met Rotterdam en andere gemeenten die hiervoor kiezen om te gaan. Op de vraag of ze ook middelen ter beschikking wil stellen komt ze later terug.

Cramer komt belofte niet na
Een deel van de Kamer sprak zich verder uit voor het introduceren van een verbrandingsbelasting om verbranding van afval tegen te gaan. Partijen als Groenlinks zijn erg bang dat er veel afval in de ovens verdwijnt nu de overcapaciteit groot is en de tarieven voor verbranding laag. Daar komt nog bij dat het ministerie stiekem een verandering in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) heeft doorgevoerd. De vorige minister van Milieu Cramer had beloofd om eerst met de Kamer te overleggen over die nieuwe LAP, LAP2, maar dat heeft ze niet gedaan. Het plan is getekend en in de Staatscourant gepubliceerd. Huizinga bood excuses aan voor het gedrag van Cramer. Volgens LAP2 is verbranding in efficiënte ovens ook een nuttige toepassing.

Is recycling een nuttige toepassing?
Volgens Vendrik staat verbranding hiermee op gelijke voet als recycling en betekent het dat er meer afval in de ovens terecht zal komen. Er moet nu eenmaal een bepaald percentage aan afval nuttig worden toegepast en omdat verbranding goedkoper is zal hiervoor gekozen worden. Huizinga denkt dat het niet zo'n vaart loopt. Volgens haar is recycling nog altijd iets anders dan een nuttige toepassing. Als de norm voorschrijft dat spullen hergebruikt moeten worden, mogen ze niet in de oven gegooid worden. Vraag is wel of dit de afvalbranche wel duidelijk is. Huizinga gaat daarom kijken of ze het misverstand behalve de Kamer, ook de afvalbranche uit kan krijgen.

Huizinga brandt zich niet aan afvalverbrandingsbelasting
Huizinga gaat verder onderzoeken of de wijziging daadwerkelijk ten koste zal gaan van de recyclingsbranche, want ze zag wel dat Venrik nog niet echt overtuigd was. 'Ik begrijp de zorgen en deel de passie van mensen die vinden dat datgene gerecycled moet worden wat gerecycled kan worden". Maar de verandering in het LAP gaat ze niet terugdraaien. Ze wilde niets zeggen over de invoering van een afvalverbrandingsbelasting, omdat het kabinet demissionair is. Ze stelde slim voor dat partijen in hun verkiezingsprogramma's het idee van de belasting aan de orde kunnen stellen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn