Verplicht aandeel duurzame energie zit er aan te komen

31 maart 2010 - Het wordt steeds waarschijnlijker dat de volgende regering energiebedrijven gaat verplichten om te zorgen dat een deel van hun energie duurzaam is opgewekt. Duurzame energie-productie hoeft dan niet meer met subsidies gestimuleerd te worden. Dat zou de top van het ministerie van Economische Zaken goed uitkomen want die wil die subsidies afschaffen. Nederland zal echter wel de Europese doelstellingen voor duurzame energie moeten halen. Het opleggen van een verplichting wordt dan onvermijdelijk, zo zegt Geert Bergsma van CE Delft tegen Energieenwater.net. Ook voormalig Europarlementariër en huidig directeur van de Nederlandse emissie autoriteit Dorette Corbey denktdat een verplicht aandeel duurzame energie aanstaande is, zo zei ze op het congres Energie uit afval en biomassa, woensdag in Amsterdam.

The jury is out
"De discussie over de subsidies is losgebarsten", zo zei Bergsma. Er moet flink bezuinigd worden. De ambtelijke werkgroepen die hebben gezocht naar manieren om 30 miljard te bezuinigen komen donderdag met de eerste resultaten. Daarbij zal de SDE-regeling waarschijnlijk niet onbesproken blijven. Ook politieke partijen lijken duurzame energiesubsidies steeds meer ter discussie te stellen. VVD en PVV hadden er altijd al moeite mee; maar nu zijn de subsidies ook voor CDA en SP niet meer heilig, zo blijkt uit hun verkiezingsprogramma's. Het CDA wil eigenlijk alleen maar subsidies voor technieken die rendabel zijn of dat binnenkort worden. De SP wil de subsidie voor duurzame energie beperken tot technieken die nog in ontwikkeling zijn, zoals zonnestroom.

Doelstellingen moeten gehaald worden
Maar Nederland heeft wel ambitieuze doelstellingen op duurzaam energiegebied te halen. Zo moet in 2020 14% van al het energieverbruik in Nederland duurzaam worden opgewekt. Dat is dus niet 20% zoals veel mensen waarschijnlijk denken. De 20% uit de beroemde 20-20-20-doelstelling van de EU (20% duurzame energie, 20% CO2 reductie en 20% energiebesparing) is een gemiddelde over alle EU-landen. Sommige landen (die al veel waterkracht hebben) moeten meer halen. Maar toch is die 14% al ambitieus genoeg gezien het feit dat in Nederland nu nog maar 3,3% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. En over die 3,3% hebben we twintig jaar gedaan. Nu moeten we dus in krap tien jaar daar nog eens meer dan 10% bij doen, zo merkt Kees Kwant van Senter Novem op. En die doelstelling moet volgens hem gehaald worden.

Belgen zijn zo gek nog niet
Misschien kunnen we iets leren van onze buurlanden, zo zegt Bergsma. Duitsland heeft subsidies en België heeft een verplichting. Beide landen zijn tevreden over hun systeem. In Duitsland klagen weliswaar wat economen vanwege de hoge kosten maar politici zijn tevreden omdat het ook veel banen oplevert. Alleen binnen de liberale partij FDP is nu wat gemor. In België hebben ze recentelijk ook nog een systeem voor het stimuleren van energiebesparing bedacht. Bedrijven kunnen goedkoop leningen aantrekken voor het doen van investeringen in energiebesparende maatregelen, waarbij de lening gegarandeerd wordt door de staat. Volgens een deelnemer aan het congres is de regeling briljant.

Hopelijk duurt het niet te lang
Het lijkt er dus op dat Nederland onze zuiderburen gaat volgen. Ook Dorette Corbey is deze mening toegedaan. "De overheid zit te denken aan verplichtingen", zo zegt ze.  Bergsma. "De kans is groot dat het volgende kabinet de overgang maakt. De grote vraag is echter hoe dat in zijn werk zal gaan". Bergsma hoopt niet dat er twee jaar tussen een eventuele stopzetting van de SDE en de start van een verplichting zal zitten. Hij merkt verder op dat de grote internationale energiebedrijven als RWE en Eon, die zich in Nederland hebben verenigd in de branchevereniging VME, voorstanders zijn van een verplichting. De Nederlandse bedrijven Essent en Nuon voelen van oudsher wat meer voor subsidie. Verdwijnend Minister Van der Hoeven van Economische Zaken schreef deze week in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat een verplichting aan het einde van de volgende kabinetsperiode zou moeten worden ingevoerd. Ze schreef trouwens ook dat ze wel wat ziet in het verstrekken van kredieten of garanties voor kredieten aan bedrijven die willen investeren in energiebesparing.

Wordt het biomassa of windenergie?
Het voordeel van een verplichting is dat verschillende duurzame energievormen met elkaar gaan concurreren, zo zegt Bergsma. De goedkoopste wint, want dat is de methode die energiebedrijven zullen kiezen. Het is niet goed te zeggen of dat biomassa of windenergie zal zijn. Het kan zijn dat de bedrijven snel voor veel windenergie kiezen omdat die projecten al in de pijplijn zitten. Het voordeel van windenergie is dat de kosten bekend zijn, het nadeel is dat de opbrengsten onzeker zijn. De bedrijven moeten zorgen voor een backup-faciliteit, voor als het niet waait. Bij biomassa is het net andersom. Daar zijn de kosten onzeker omdat bedrijven niet weten wat de prijs van biomassa in de toekomst zal zijn. De output is wel goed in te schatten; doordat de installatie dag en nacht kan draaien is die hoog. Het kan ook zijn dat er coalities tot stand komen tussen producenten van windenergie en die van biomassa.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn