HVC wordt energiebedrijf: zet biomassa in als flexibel vermogen

7 april 2010- Afvalbedrijf HVC wordt door de gemeentelijke aandeelhouders ingezet om de lokale duurzame energie-ambities te verwezenlijken. Zo maakte het bedrijf eerder al bekend dat het gaat investeren in de bouw van een windmolenpark in Duitsland en in een tweede vergistingsinstallatie. Het bedrijf denkt ook na over een transitie naar een duurzame energiehuishouding in de provincie Noord-Holland. Biomassa-installaties zouden daarbij moeten worden ingezet om de fluctuaties in de productie van windmolens en zonnepanelen op te vangen, zo vertelde Patrick Bergman van HVC op een congres vorige week in Amsterdam. Vergistinginstallaties als flexibel vermogen dus in plaats van als basislast, zoals ze altijd worden ingezet.

Van kleur verschieten
Het is een nieuwe ontwikkeling: gemeenten die hun afvalbedrijven gaan inzetten voor van alles en nog wat. Maar HVC voelt zich er wel bij. "We zijn van kleur aan het verschieten", zo zegt Bergman op het congres. Gemeenten willen dat 20% van de energiebehoefte in hun gebied duurzaam wordt opgewekt en het is HVC die er voor mag gaan zorgen dat dat gehaald wordt. HVC is in handen van 56 gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. Ook vijf waterschappen zijn tegenwoordig aandeelhouder, wat betekent dat de burger die belasting betaalt aan deze waterschappen indirect ook meebetaalt aan de bouw van dat windmolenpark in Duitsland.

Noord-Holland als werkterrein
Dat mag de pret niet drukken. Het bedrijf is enthousiast aan de slag gegaan met het invullen van de energiebehoefte van het Noord-Hollandse deel van het verzorgingsgebied. De gedachte is daarbij dat zoveel mogelijk energie duurzaam moet worden opgewekt met bronnen die in de provincie zelf aanwezig zijn. Pas als dat niet lukt kan er biomassa 'ingevoerd' worden. De provincie gebruikt jaarlijks 92 PJ aan energie (exclusief het verbruik van staalbedrijf Corus, dat alleen al goed is voor 70 PJ). Dat zal in 2035 nog maar 70 TJ bedragen, zo verwacht Bergman. Het aandeel elektriciteit hierin zal toenemen en dat van aardgas (nu ongeveer 50%) afnemen. Onder meer het elektrisch rijden en de elektrische warmtepomp zullen voor een hoger aandeel aan elektriciteit gaan zorgen.

Transitiepaden kiezen
Je zou in theorie alles met zon, wind, biomassa en aardwarmte kunnen gaan opwekken. Het potentieel hiervan is meer dan 90 PJ, maar dan moet je wel elke takje van straat halen en in de oven gooien, zo zegt Bergman. Probleem is ook dat je niet 'alles met alles' kunt. Alleen met biomassa kun je alle kanten uit: je kunt er elektriciteit mee opwekken, de huizen mee verwarmen, je kunt er gas van maken om mee koken en je kunt er brandstof voor de auto mee maken. Met windmolens kun je alleen stroom opwekken en aardwarmte is alleen geschikt voor verwarming van gebouwen. Met de zon kun je huizen verwarmen en stroom opwekken. Beter is het te kiezen voor bepaalde transitiepaden.

Biomassa als basislast
Dat heeft Bergman gedaan. Zijn stelling: gebruik wind en zon als basislast. In andere woorden: laat de windmolens zoveel mogelijk draaien en de zon zoveel mogelijk stroom en warmte opwekken. Daarmee redt je het in de zomer (want dan is er veel zon). In de winter kun je de biomassa-installaties aanzetten om het verschil tussen de hoge vraag en het lage aanbod bij te passen. Bergman wil dus dat biomassa niet als basislast ingezet wordt, zoals het altijd wordt gedaan (de installatie draait dan het hele jaar door), maar als flexibel vermogen. Er zit wat in: In de zomer kun je beter de biomassa-installatie uitzetten dan de zonnepanelen of de windmolens, want biomassa kun je bewaren en de zonnewarmte en de wind niet (zo gemakkelijk).

Volle kracht vooruit
Biomassa kun je op twee manieren inzetten: door het te vergisten en door het te vergassen. Door vergisting produceer je biogas dat je kunt inzetten voor verwarming of voor de productie van stroom. Ook kun je het gas opwerken tot aardgaskwaliteit, wat het geschikt maakt om mee te koken. Met vergassing krijg je een synthesegas, wat gebruikt kan worden in een WKK-installatie voor, eveneens, de productie van warmte en stroom. Door het synthesegas te 'methaniseren' wordt het aardgas en kunnen de inwoners van Noord-Holland er mee gaan koken. HVC gaat volle kracht vooruit. Het bedrijf heeft al plannen voor de bouw van vergassingsinstallaties, samen met de techneuten van ECN.

Vragen, vragen, vragen
Vraag is wel of de biomassa-installatie nog rendabel is als die maar de helft van de tijd aan staat (waarschijnlijk niet). Aan de andere kant: zo gauw je wind en zon gaat inzetten voor je energieproductie moet je toch altijd flexibel vermogen achter de hand hebben (voor als de wind gaat liggen of de zon zich achter de wolken verschuilt); als dat vermogen niet door middel van biomassa-installaties wordt ingevuld, moet dat bijvoorbeeld met gasgestookte centrales gebeuren. En wat is duurder? Ook is het de vraag of de plannen zijn afgestemd met de provincie Noord-Holland. Die heeft zelf ook allerlei ideeën over verduurzaming van de provincie. En, ten slotte, hoe zit het met de financiering van de projecten? Betaalt de gemeente Dordrecht via de afvaltarieven mee aan de vergistingsinstallatie in Middenmeer? En is dat wel juist?

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn