Klimaatwetenschapper Kabat geeft iedereen de schuld maar gaat niet in op fouten van IPCC zelf

15 april 2010 - Klimaatwetenschapper Pavel Kabat gaf gisteren in Rotterdam iedereen en alles de schuld van de tanende populariteit van zijn vakgebied. Vooral journalisten kregen er van langs. Zo zou 5 tot 10% van wat het Nederlandse vakblad voor de watersector H2O in een artikel over de klimaatverandering schreef niet waar zijn. Kabat ging niet in op alle fouten die in het rapport van klimaatinstituut IPCC staan, waar hij zelf ook aan verbonden is, heeft gemaakt en hij vindt het nog steeds niet erg een loopje met de waarheid te nemen, zo bleek gisteren op het Waterbouwcongres 2010.

Heel veel geld te verdelen
Kabat is hoogleraar klimaathydrologie aan de de universiteit van Wageningen en heeft meegeschreven aan het IPCC-rapport, dat later zo fel bekritiseerd werd. Hij heeft verder verschillende potjes onder zijn beheer, waar heel veel geld in zit, zoals de potjes voor de onderzoeksprogramma's Klimaat voor ruimte en Kennis voor klimaat. Verder was hij lid van de Deltacommissie, die eind 2008 advies uitbracht over de maatregelen die Nederland moet nemen vanwege de vermeende klimaatverandering. Sindsdien verdedigt hij op congressen de veronderstellingen waar deze commissie van uitging. Zo ging de commissie uit van een stijging van de zeespiegel tot 1,30 meter deze eeuw. Maatregelen van de overheid moeten gebaseerd zijn op dit worst case scenario, zo vond de commissie. Kabat is ervan overtuigd dat de aarde opwarmt en dat de mens hiervan de schuld is. En de laatste tijd ontmoet hij waarschijnlijk wat meer scepsis.

Misvattingen
"Er wordt veel onzin verteld", zo zegt Kabat herhaaldelijk. Hij maakt een opsomming van alle misvattingen. De eerste is volgens hem dat de wetenschap van het broeikasgas een jonge wetenschap is, waar veel geld in zit. Nu dat laatste is zeker waar, maar volgens Kabat bestaat de wetenschap van het broeikaseffect al sinds eind 19de eeuw. Toen werd namelijk al bekend dat broeikasgassen de temperatuur op aarde aangenaam houden voor de mens (15 graden in plaats van -18 graden). Het tweede misverstand is volgens Kabat dat er geen bewijs is dat het klimaat verandert. Dat bewijs is er wel. Zo is de gemiddelde temperatuur in Nederland in de afgelopen honderd jaar van 9,5 graden naar 11 graden gestegen en nam de neerslag toe van 700 n aar 850 millimeter per jaar.

Politici zorgen voor onzekerheid, niet de wetenschappers
Het derde misverstand is volgens Kabat dat de range in de voorspellingen van klimaatwetenschappers toe te schrijven is aan onzekerheid in de modellen. Dat is niet het geval. Die range is ingebouwd omdat er onzekerheid is over de maatregelen die de politiek neemt. Yeah, right. "Het inbouwen van een range heeft niets te maken met onzekerheid van de modellen", hij zei het echt. De Deltacommissie ging destijds uit van een zeespiegelstijging van 65 tot 130 centimeter.

Contradictie
Hij spreekt zichzelf tijdens zijn presentatie ook tegen. Zo zegt hij eerst dat je het zekere voor het onzekere moet nemen. Als je een brug ontwerpt moet je er immers ook rekening mee houden dat er wellicht één keer per jaar tijdens de militaire parade zware tanks overeen moeten kunnen. Daarom moet de Nederlandse regering bij het nemen van maatregelen dus uitgaan van die 1,30 meter. Later zegt hij echter dat onzekerheid inherent is bij het nemen van maatregelen. Er is altijd een kans dat, bijvoorbeeld, een brug instort omdat er ineens heel veel water naar beneden komt. Hij laat dan de bekende normale verdeling zien. De brug, of de waterkering, wordt zo gebouwd dat die bijvoorbeeld in 95% van de gevallen stand houdt. Dat wil dus zeggen dat je niet altijd met de ergste scenario's rekening hoeft te houden. Kabat: "Zo hebben we het altijd al gedaan". OK, waarom gaan we het nu dan anders doen?

Geen hand in eigen boezem
Geen woord over de fouten in het IPCC rapport. En dat Kabat het nog steeds niet zo nauw neemt met de feiten bleek ook uit de presentatie. Zo probeerde hij met een voorbeeld aan te tonen dat klimaatmaatregelen geld kunnen opleveren. Bijvoorbeeld het laten onderlopen van weilanden, zodat er meer bergingscapaciteit is voor als de rivieren overstromen. Hier zou je als overheid boeren voor kunnen compenseren. Want koeien laten scheten, wat een grote bron van broeikasgassen is. Als die koeien weg zijn en er water voor in de plaats komt. dan bespaart de boer op die uitstoot. Dat levert hem geld op want CO2-uitstootrechten kunnen verhandeld worden op de beurs. Belachelijke redenering, maar waar het om gaat is dat hij zei dat CO2-rechten een prijs van 20 tot 25 euro per ton hebben. Hij liet inderdaad een plaatje zien van prijzen die tussen de 20 en 25 euro lagen. Hé wat gek, er stond geen jaartal op de x-as, wel de maanden van het jaar. Hij had het vanochtend nog gecheckt en de prijzen lagen inderdaad rond de 25 euro, zo zei hij.

Het is al heel lang geleden dat de prijzen tussen de 20 en 25 euro per ton lagen. Maar ja, wat doen de feiten er toe; alle wetenschappers zijn het er over eens dat het klimaat verandert en daar gaat het om. Komende maandag vindt er een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over het IPCC-rapport. "Een hoorzitting op basis van krantenkoppen", zo vindt Kabat.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn