Kamer twijfelt nog steeds over CO2-opslag maar trein dendert voort

21 april 2010 - Een groot aantal partijen in de Kamer wil dat de CO2-opslag in Barendrecht niet doorgaat. Ze dienden daartoe vanochtend een motie in. De motie (van SP, VVD, PVV, Groenlinks, PVDD en SGP) zal het echter niet halen, als daar binnenkort over gestemd wordt. Conclusie: een meerderheid is niet tegen het project. Maar om nu te zeggen dat een meerderheid vóór is. Nee, dat gaat ook weer niet op. Want D66 en de Christenunie hebben grote twijfels. De fractie van D66 zit in een extra lastig parket omdat het congres van deze partij zich afgelopen zaterdag heeft uitgesproken tegen het project. Ondertussen draagt het optreden van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ook niet echt bij aan het vergroten van het draagvlak voor het project, zo bleek gisteren en vandaag tijdens een debat in de Kamer.

Gekonkel
De minister had een aantal onderzoeken uitgezet naar CO2-opslag in Nederland. Een ervan was uitgezet bij de Universiteit van Utrecht. Het rapport werd echter niet naar de Kamer gestuurd. In het programma Zembla werd de indruk gewekt dat dit was omdat het rapport kritisch over het project in Barendrecht was. "Niets van waar", zo zei Van der Hoeven gisteren, bij het begin van het debat. Het is een slecht rapport, en de onderzoekers hebben zich niet aan de opdracht gehouden. Ze hadden zich helemaal niet mogen uitspreken over Barendrecht, en dat hebben ze wel gedaan. Kees Vendrik van Groenlinks liet vanochtend echter de offerte zien waaruit bleek dat Barendrecht wel onderdeel uitmaakte van de onderzoeksopdracht. De minister werd opgewonden.

Rekening niet betalen
Zijlstra van de VVD speelde het genuanceerder. Als de onderzoekers zich inderdaad niet aan de opdracht hebben gehouden; dan hoeft het ministerie de rekening voor het onderzoek niet te betalen, zo concludeerde hij. Is de minister bereid om de rekening te verscheuren? Nee, dat wilde de minister niet zomaar toezeggen.

Wat is toezegging waard?
Inmiddels heeft Van der Hoeven laten weten dat ze geen onomkeerbare beslissingen neemt over het project. Maar het is de vraag wat die toezegging waard is. Want de minister gaat wel gewoon door met de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt er op 24 augustus, ze noemde de datum in het debat, een voorontwerp van het Rijksinpassingsplan naar de overheden gestuurd. Ook wordt de afgifte van de milieuvergunningen en de goedkeuring van het opslagplan voorbereid. En als Shell de aanvraag voor een vergunning voor de opslag van CO2, die al is ingediend, heeft aangevuld met enkele stukken die nog ontbreken, dan wordt die in behandeling genomen. Sterker nog: die wordt dan ook verleend, zo zei Van der Hoeven met zoveel woorden.

Angst voor schadeclaims
In die zin had Van der Hoeven helemaal geen onomkeerbare beslissingen kúnnen nemen, zo merkte Vendrik op, zelfs als ze het had gewild. "Ik ga er voor zorgen dat een nieuw kabinet de beslissing kan nemen, maar die hoeft de beslissing niet te nemen. En ik zal er voor zorgen dat de kosten van stoppen niet disproportioneel hoog zijn", zo zei Van de Hoeven vandaag bij aanvang van het debat. De Kamer wilde de garantie dat de juridische positie van Shell niet versterkt wordt door de stappen die Van der Hoeven wel gaat nemen. Want anders gaat het bedrijf later schadeclaims indienen als het project niet doorgaat en als de Kamer in de afgelopen jaren ergens een hekel aan heeft gekregen dan is het aan beslissingen die niet meer kunnen worden teruggedraaid omdat er anders schadeclaims worden ingediend. Van der Hoeven beloofde dat. "Ik doe niets dat het recht van Shell verder opbouwt".

Kamer stond er bij en keek er naar
Maar ze was toch ook weer dubbelzinnig hierin. Want de Kamer moest niet vergeten dat er al een tender voor het project is uitgeschreven. Hierdoor zijn al bepaalde verwachtingen gewekt. "U was er bij; u moet dit niet onderschatten"", zo zei Van der Hoeven. Maar is er dan nog wel een moment dat de regering 'nee' tegen het project kan zeggen en wat is dat moment dan?, zo wilde de altijd scherpe Van der Staaij van de SGP weten. Dat moment is er volgens Van der Hoeven nog wel, namelijk het moment dat het Rijksinpassingsplan wordt vastgesteld. Volgens de minister is Shell zich heel goed bewust van de politiek-bestuurlijke context van het CO2-opslagproject en hoeft de Kamer niet te vrezen dat de vergunningverlening een automatisme wordt. Maar alles wat ze zei wees op het tegendeel.

D66 en CU in het nauw
D66 wilde een motie indienen om er voor te zorgen dat de minister de opslagvergunning pas na de verkiezingen zou verstrekken. Best een goed voorstel eigenlijk, maar het werd weggehoond door Van der Hoeven, op een zeer irritante manier. Ze ging mee in de 'anti-D66-stemming' die er in de Kamer hing. De reden hiervan was dat het Kamerlid Van der Ham zich niet uit wilden spreken tegen CO2-opslag, terwijl de partij zelf dit zaterdag op een congres wel had gedaan. Van der Ham wrong zich in allerlei bochten om geen nee tegen het project te hoeven zeggen, zonder zijn partijgenoten tegen het hoofd te stoten. Waarom de fractie het standpunt van het congres niet gewoon overnam is niet duidelijk. Ook de Christunie gedroeg zich als een kat in het nauw. De partij lag gisteren zwaar onder vuur omdat het geen standpunt wilde innemen. Kamerlid Wiegman liet vandaag verstek gaan en er zat ook geen vervanger van haar in de blauwe stoelen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn