PVV: voor schoner milieu maar mét kolen- en kerncentrales

23 april 2010 - De PVV kiest voor een schoner milieu. Dat is zelfs de titel van één van de hoofdstukken van het verkiezingsprogramma dat de partij vandaag presenteerde. Maar de partij bedoelt hiermee wat anders dan wat de meeste mensen er onder zullen verstaan. Kolencentrales en kerncentrales horen hier namelijk bij. De partij moet nog steeds niet veel hebben van klimaatbeleid. Dat is iets wat de socialisten in staat stelt om "te doen wat ze altijd willen: hogere belastingen, schuldgevoel en veel regels, terwijl van alle CO2-uitstoot slechts 3 tot 4 procent veroorzaakt wordt door de mens."

Ruwe taal
Het karakter van het programma van de PVV is wat anders dan dat van andere partijen. Ruwe taal wordt erin gebezigd en dat leest wel lekker, maar het geeft toch wel een ongemakkelijk gevoel. "Onze straten worden geteisterd door tuig" en "Nederland wordt gezien als een afhaalloket voor gratis uitkeringen." Nederland gaat teloor en schuldig hieraan zijn een "losgeslagen" linkse elite en de islam; dat is de boodschap. Er zijn gematigde moslims maar er is geen gematigde islam. De PVV ziet de islam niet als een religie maar als een politieke ideologie die naar wereldheerschappij streeft. Ook in Nederland wordt straat voor straat en wijk voor wijk veroverd, aldus de partij.

Andere thema's
Relatief veel aandacht voor de islam dus, voor veiligheid op straat (10.000 extra agenten) en immigratie uit islamitische landen (stoppen). De opvattingen over andere punten vallen door het verbale geweld over deze thema's enigszins weg, maar ze zijn er wel. Omdat de partij een factor van betekenis zal worden na de verkiezingen is het zaak om ook hier aandacht aan te besteden. De partij spreekt zich uit over Europa (afschaffen Europees parlement), onderwijs (in het Nederlands), de zorg (10.000 handen erbij) en natuurlijk over het milieu. Met het schoner milieu uit de kop van het hoofdstuk doelt de partij met name op schonere straten. Van klimaatbeleid moet de partij nog steeds niet zoveel hebben.

Klimaathysterie
De partij gelooft niet in de theorie dat menselijk handelen tot opwarming van de aarde leidt. "De mens kan de temperatuur op aarde niet een paar graden warmer of kouder zetten." "De gesubsidieerde milieubeweging moet steeds nieuwe zaken verzinnen om ons bang te maken om zo hun subsidiestroom in stand te houden. Daarbij worden ze steeds geholpen door hun trawanten bij de staatsomroep. Zo hobbelen we van ‘zure regen’, ‘gat in de ozonlaag’ naar de Brent Spar-affaire. De laatste hype heet global warming", aldus de PVV in het verkiezingsprogramma.

Voor kern- en kolencentrales
De partij is voor kernenergie, tegen de opslag van CO2 onder de grond, tegen handel in emissierechten, en tegen windmolens: "U betaalt, zij draaien", zo zegt de partij in een variant op de slogan van de VVD dat de molens niet op wind maar op subsidie draaien. Verder vindt de partij de nieuwste kolencentrales acceptabel en is het tegen klimaatsubsidies. 'Stop het klimaatbeleid', staat er dan ook. Als het gaat om water is de partij tegen verdere verdieping van de Westerschelde (die de haven van Antwerpen toegankelijker moeten maken) en tegen ontpoldering, van de Hedwigepolder bijvoorbeeld. De partij is voor het onderbrengen van waterschappen bij de provincies.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn