CDA wil feed-in tarief voor groene energie, waterschappen bij provincie

24 april 2010 - Leden van het CDA willen dat er een feed-in tarief voor duurzame energie komt. Daarbij krijgen producenten van duurzaam opgewekte stroom een vaste vergoeding voor die stroom. Er moet wel een maximum worden gesteld aan de extra kosten die dat met zich meebrengt, zo vonden de deelnemers van het congres van de partij, zaterdag in Den Haag. Verder vinden de leden inderdaad dat de waterschappen als uitvoeringsorganisaties moeten worden ondergebracht bij de provincies.

Splijtzwam
Dat laatste stond al in het concept-verkiezingsprogramma, maar er is veel verzet tegen dit plan, onder meer van dijkgraven en andere bestuurders van waterschappen. Die stellen dat de kwaliteit van het werk in gevaar komt. Het partijbestuur heeft daarom de tekst wat aangescherpt waarmee duidelijk wordt dat geld en taken van de waterschappen, zo gauw ze onder de provincies vallen, zal worden geoormerkt zodat het niet zomaar bij die nieuwe uitvoeringsorganisaties kan worden weggehaald.

Versobering of verruiming?
Het plan om een feed-in tarief systeem in te voeren voor duurzame energie is minder controversieel. Het voorstel van de leden werd overgenomen door het bestuur van het CDA. Dat is opmerkelijk omdat in het verkiezingsprogramma nog stond dat de huidige SDE-regeling zich meer moet toespitsen op innovatie, wat kan worden uitgelegd als een versobering van de regeling. Een feed-in tarief lijkt echter een verruiming. Het verschil met de huidige regeling is echter niet geheel duidelijk.

Zoek de verschillen
Volgens de huidige SDE-regeling komen producenten van duurzame energie ook in aanmerking voor een soort vast bedrag per kWh. Mogelijk is een verschil dat de huidige subsidie alleen voor 12 of 15 jaar wordt afgegeven en dat een feed-in tarief geldt zolang de installatie stroom blijft produceren. Wat het ook verwarrend maakt is dat de leden wel willen dat de regeling op innovatie wordt gericht en dat er een maximum budget voor wordt gereserveerd (bijvoorbeeld jaarlijkse 8 euro per huishouden).

Groene leden
De leden van het CDA lijken derhalve groener dan het bestuur. Dat blijkt ook uit een ander amendement dat is aangenomen. De leden hebben uitgesproken dat Nederland gidsland moet worden voor elektrische vervoer door te investeren in elektrische auto's en bijbehorende infrastructuur. Ook komt er, als het aan de leden ligt, een belasting op kerosine.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn