ECN: Kabinetsdoelen duurzame energie bij lange na niet gehaald

30 april 2010 - De kabinetsdoelen van het overheidsprogramma Schoon en Zuinig zullen bij lange na niet gehaald worden. Dat blijkt uit de evaluatie van dit programma door de studieclubs ECN en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo zal het aandeel duurzame energie in 2020 slechts 6% bedragen, terwijl het doel 20% is. Er zal in dat jaar bijna 200 miljoen ton CO2 worden uitgestoten, heel wat meer dan het doel van 150 miljoen ton. En de energiebesparing zal beperkt blijven tot maximaal 1,5%, daar waar 2% het doel is.

Werkelijkheid verbloemen
Het is moeilijk om de waarheid te destilleren uit de dikke rapporten van ECN en PBL die het ministerie van Vrom naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit omdat het kabinet de zaken zo gunstig mogelijk probeert voor te stellen. De kans is daarom groot dat u vandaag of morgen in andere media leest dat het kabinet goed op koers zit, want 'Klimaatdoelen goed op koers' is de kop van een persbericht dat het ministerie heeft uitgebracht. Luie journalisten kunnen dan geneigd zijn een dergelijke kop meteen over te nemen, zodat u die later in het NOS-journaal terug hoort.

Versobering of verruiming?
Wie echter iets verder kijkt ziet dat het toch iets 'genuanceerder' ligt. Doelen worden bij lange na niet gehaald. De cijfers van de eerste alinea hierboven zijn cijfers die direct in het rapport zijn terug te vinden. ECN en PBL gaan bij die cijfers uit van bestaand beleid; dat is van beleid dat al is vastgesteld. Vanzelfsprekend kunnen de cijfers gunstiger worden als er allerlei nieuw beleid wordt opgetuigd. Het is echter niet waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. De politieke wind lijkt uit een richting te komen die duidt op versobering in plaats van verruiming van allerlei regelingen. En er moet natuurlijk flink bezuinigd gaan worden.

Geen slok op een borrel
Overigens zal dat nieuwe beleid nog niet eens zo heel veel uitmaken. Zo daalt de CO2-uitstoot er hooguit door naar 193 miljoen ton, nog ver verwijderd van het doel van 150 miljoen ton. Het aandeel duurzame energie zal wel stijgen tot 15% als de SDE-regeling verruimd wordt, waardoor de jaarlijkse uitgaven stijgen tot 3 tot 4 miljard euro. Dat gaat dus niet gebeuren. Als de regeling versoberd wordt, wat waarschijnlijker is, zal zelfs die 6% niet gehaald worden. De regeling kost nu al 1 miljard euro per jaar.

Weer een encyclopedie van alle maatregelen
Omdat het kabinet demissionair is durven ECN en PBL geen voorstellen voor nieuw beleid meer te doen. Daarom hebben de studieclubs maar weer eens alle opties op een rijtje gezet; een rijtje dat overigens wel een nog een ander rapport van 118 pagina's vergt. De opties zijn onder meer: verhoging van de energiebelasting met 50% (altijd makkelijk), het in de toekomst gaan heffen van de SDE-heffing over het gebruik van aardas én elektriciteit (in plaats van alleen over elektriciteit zoals oorspronkelijk de bedoeling was), verhoging van de SDE-heffing (natuurlijk) en verplichte bijstook van biomassa in kolencentrales tot 30%.

De wereld zou mooi zijn, als die mooi zou zijn
Met die SDE-regeling zouden bovendien allerlei leuke dingen voor de mensen gestimuleerd kunnen worden, zoals pelletkachels bij particulieren, blokverwarming van woningbouwcorporaties en bioketels in de industrie. Ook het gebruik van warmte van kolencentrales, afvalverbrandingsinstallaties en die uit de grond (geothermie) kan extra gestimuleerd worden. Verder kan het aantal warmtepompen, zonne-boilers en warmtekoude-opslagen in huizen van mensen omhoog. Jammer dat er even geen geld is.

Sluit die kolentent maar
Maar natuurlijk kunnen er ook verplichtingen worden opgelegd. Zoals: 'uw huis moet in 2020 minstens een G-label hebben' (dat iets zegt over het energieverbruik), of 'u moet alle investeringen plegen die in minder dan 5 jaar zijn terugverdiend'. Ook het witte certifcatenplan wordt weer eens van stal gehaald; een ideetje dat al opborrelde in een energierapport van ex-ex-ex-minister van Energie Brinkhorst. Energiebedrijven zijn dan verplicht om te zorgen dat huishoudens aan energiebesparing gaan doen. Uit deze zin alleen al blijkt hoe kansloos het idee is. Interessant is wel dat de twee organisaties hebben gekeken naar het plan van Groenlinks om centrales een maximale CO2-uitstoot van 350 gram per opgewekte kWh op te leggen. Kolencentrales kunnen de tent dan wel sluiten, zo concluderen ECN en PBL, wat ook precies de bedoeling was van Groenlinks. Gelukkig blijft er zelfs dan nog voldoende  productievermogen over.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn