Verkiezingsprogramma's over (duurzame) energie, een kort overzicht

6 mei 2010 - Soms staan er aparte ideeën in de energieparagraaf van verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Zo wil D66 een kiloknallertax invoeren, om het eten van vlees tegen te gaan. Maar voor de rest zijn ze vaak taaie kost. Hieronder een overzicht van wat de partijen vinden op het gebied van energie. We hebben vier thema's onderscheiden: opvattingen over kolen- en kerncentrales, duurzame subsidies, belastingen, en over de vraag of er een verplicht aandeel duurzame energie moet komen. Verder hebben we er een opmerkelijk idee uitgelicht.

Wat mij opviel?

  • Dat het onderdeel duurzame energie bij Groenlinks uitgebreid maar ook niet altijd even realistisch is (sluiting Borssele)
  • Dat de CU een heel groene partij is (vermindering CO2-uitstoot met 80-95% in 2050)
  • Dat de energieparagraaf van het CDA kort maar wel realistisch is: ook aandacht voor lage prijzen en betrouwbaarheid
  • Dat de VVD ook best wel veel oog heeft voor duurzame energie (geen nieuwe kolencentrales)
  • Dat het energiehoofdstuk van de PVDA vaag is: veel grote woorden, maar weinig concrete plannen
  • Dat het verkiezingsprogramma van D66 gedegen en uitgebreid is, terwijl die partij in de Kamer juist twijfelachtig overkomt
  • Dat het programma van de SGP 'lief' is, bepaalde zaken zijn "aanvaardbaar", andere zaken gaan "een stap te ver"
  • Dat het programma van de SP heel rood is (letterlijk), maar dat de partij toch ook best wel groen is en veel ziet in zonne-energie, maar dat wisten we al
  • Dat het programma van de PPV lekker wegleest en in het teken staat van de kruistocht tegen links

 

 

Kolen/kern-centrales

Duurzame subsidie

Verplicht aandeel

Belastingen

Opmerkelijk

CDA

Ruimte voor kerncentrales, kolencentrales zijn nodig

Feed-in tarief, toespitsen op innovatie

 

 

Energiesector heeft behoefte aan rust

VVD

Concept

Kernenergie is nodig, geen nieuwe kolencentrales

Afschaffen generieke subsidies, wel innovatie subsidies

 

Lagere belastingen greentech

Garanties voor startende groene ondernemers

PVDA

Kernenergie is geen lange-termijn oplossing

Verplichting in plaats van SDE-subsidie

35% groene stroom in 2020, bijstook biomassa

Groene belastingen

Stimuleren groene wetenschap

PVV

Meer kerncentrales, schone kolencentrales

Geen klimaat-subsidies

 

 

Overheid moet overgaan op kernenergie

Groenlinks

Kolencentrales wegbelasten, sluiten Borssele

Duits feed-in systeem, groene investeringsbank

Toenemend aandeel duurzame productie

Groene belastingen, verhoging

milieubelasting

Minister van Duurzaamheid en ruimte

SP

Geen kolen- en kerncentrales

 

Beperking tot nieuwe technieken: zonne-energie

Verplicht aandeel duurzame productie

Sterke vergroening belastingen

Uitkopen Shell en Esso uit gasgebouw

CU

Belasting op kolen,
geen nieuwe kerncentrales

 

Aanpassing SDE: maxima en over hele levensduur

Verplichte bijstook, vast aandeel duurzame levering

Verhoging energiebelasting

CO2-reductie van 80 tot 95% in 2050

SGP

Nieuwe kerncentrale is aanvaardbaar, geen ban op kolencentrales

Nationaal Energiefonds ipv SDE, terughoudendheid

Verplicht oplopend aandeel duurzame levering

 

Windpark bij Urk kleiner

D66

concept

Kernenergie liever niet, slechts twee nieuwe kolencentrales

Feed-in tarief

 

Verhoging energiebelasting, vergroening OZB

Kiloknallertax

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn