Geen debat en geen begroting voor 8 miljard euro aan subsidie voor duurzame energie

10 mei 2010 - De Tweede Kamer heeft vrijdag ingestemd met het voornemen van de regering om 4,7 miljard euro over te maken naar Griekenland. Er was een hoop om te doen. Terecht. Maar het is nog maar ruim de helft van het geld dat dit jaar wordt gereserveerd voor duurzame energie. Alleen al voor de SDE-regeling wordt dit jaar 8,1 miljard euro uitgetrokken. Dat laatste is echter veel minder bekend. Niet gek, want het bedrag is niet terug te vinden in een begroting of in een Kamerdebat. Het is verbrokkeld en komt pas stukjes bij beetjes in de stukken te staan. Volgend jaar. Want weet u wat er in de begroting voor 2010 stond? 17,4 miljoen euro.

Terugblik op MEP en SDE
De Algemene Rekenkamer heeft in maart al op het onbevredigende van deze gang van zaken gewezen. Dat was in het rapport 'Terugblik 2010, waarin wordt teruggekeken op de MEP, de vorige subsidieregeling voor duurzame energie. Ook de huidige SDE is echter onder de loep genomen. Uitgaven aan deze regeling komen niet in de begroting terecht omdat de SDE altijd pas op het laatste moment wordt ingevuld. Zo zijn de bedragen voor dit jaar pas in november bekend geworden, terwijl de begroting al met Prinsjesdag is gepresenteerd. De uiteindelijke bedragen die zijn uitgegeven in 2010 komen pas in de voorjaarsnota van 2011 terecht. Geen haan die er dan nog naar kraait. Daar komt bij dat het bedrag de optelsom is van allerlei deelpostjes.

8,1 miljard euro kan nog oplopen
Neem de bedragen voor 2010: het totale plafond voor de SDE-regeling voor dit jaar bedraagt 1,95 miljard euro. Dat valt nog wel mee, denk je dan. Maar dan kom je erachter dat het geld voor de bouw van windmolenparken op zee daar niet bij inzit. De uitgaven voor de bouw van 950 MW aan windmolenparken zullen 5,3 miljard euro bedragen. En het zijn trouwens ook nog maar schattingen. Het bedrag kan nog flink oplopen. En dan moet er zo nodig nog een windmolenpark bij Urk worden gebouwd ten bedrage van 880 miljoen. Ook dit bedrag is om één of andere reden buiten de SDE-boekhouding gebleven. Dat park in Urk krijgt trouwens ook nog een eenmalige extra subsidie van 100 miljoen euro.

Een bedrag van 17,4 miljoen euro wordt 8,1 miljard euro
Totale kosten van SDE-subsidies voor deze projecten: 8,1 miljard euro. En wat stond er op de begroting van 2009 voor 2010? 17,4 miljoen euro. Is dat een kwestie van het overijverig toepassen van begrotingsregels van de overheid of is het een manier van creatief boekhouden? In ieder geval is het onbevredigend dat er geen fatsoenlijke schatting gemaakt wordt. Want het ministerie van Economische Zaken wist ook eind vorig jaar al zeker dat er dit jaar een groot bedrag aan SDE zou worden uit worden gegeven.

Verplichtingen zijn wat anders dan uitgaven
Die 8,1 miljard is dus het totaal aan geschatte verplichtingen dat dit jaar wordt aangegaan. De verplichtingen zullen de komende vijftien of twaalf jaar (afhankelijk van de vorm van duurzame opwekking), uitgegeven worden. Dat is dus wat anders dan het bedrag dat dit jaar daadwerkelijk wordt uitgegeven. Dat bedrag volgt uit verplichtingen die in eerdere jaren zijn aangegaan. Zo wordt er de komende jaren nog ieder jaar ruim 700 miljoen uitgekeerd aan MEP-verplichtingen. Pas vanaf 2013 neemt dat bedrag langzaam af; tot nul in 2018. En dat voor de drie jaar dat die maar open was: de MEP was de subsidieregeling voor duurzame energie die van 2003 tot 2006 in werking was.

MEP bouwt af, SDE bouwt op
Het bedrag aan SDE-subsidies bouwt zich ondertussen langzaam op, naarmate er meer subsidiebeschikkingen worden afgegeven: van 86 miljoen in 2010 naar 314 miljoen in 2013 en 2,5 miljard euro in 2020. Dit kan flink oplopen als de energieprijs omlaag gaat en/of de kosten van duurzame productie omhoog. De consument kan zijn borst natmaken, want het geld dat nodig is wordt, vanaf 2011 of 2012 (dat is nog niet helemaal duidelijk) geheven door een extra heffing op de energierekening. Typisch, want zo werd de MEP eerder ook gefinancierd en dat werd pas in 2007 veranderd.

Geen vraag
Grote vraag is of straks met de komst van een extra SDE-heffing ter compensatie de belastingen omlaag gaan, zoals minister Van der Hoeven van Economische Zaken beloofd heeft. Of eigenlijk is het geen vraag.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn