Gemor in noorden over strenge EPC-norm

11 mei 2010-  De doelen voor energiezuinig bouwen in de drie noordelijke provincies zijn wellicht iets te ambitieus. Dat blijkt uit het antwoord van minister Van Middelkoop van Wonen op vragen van CDA-Kamerleden. Zo is er weerstand tegen de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de drie noordelijke provincies. In het Energieakkoord Noord-Nederland is onder meer afgesproken dat nieuwbouw in de Groningen, Drenthe en Overijssel al vanaf juli van dit jaar een EPC van 0,5 moet hebben. Van Middelkoop staat op het punt om het besluit dat dit regelt te nemen.

Voor de troepen uit
De EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) is een maatstaf voor het energiegebruik van de woning. De norm ligt nu op 0,8 en die wordt in 2011 en 2015 aangescherpt naar 0,6 en 0,4. Met de afspraken uit het energieakkoord loopt het Noorden dus vooruit op de ontwikkelingen. Wellicht een beetje te veel. Uit de beantwoording van de vragen door de minister blijkt dat niet iedereen er klaar voor is. Woningbouwcorporaties en marktpartijen hebben vragen over de kosten en over de manier waarop de EPC wordt berekend.

Uitstel met drie maanden
De afspraken zouden alleen geïmplementeerd worden als alle gemeenten zich erachter hebben geschaard, maar twee gemeenten hebben dat niet gedaan. Van Middelkoop wil de maatregel echter toch doorzetten. De provincies hebben gevraagd om het besluit uit te stellen. De minister gaat daaraan voldoen; hij wil het nu op 1 oktober in werking laten treden. Maar hij wil het besluit, dat al is goedgekeurd door de Raad van State, niet aan de Kamer voorleggen, zoals de Kamerleden hadden gevraagd.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn