Ei van Columbus: geluidsmeter, hybride warmtepomp, gaswinning Vitens en mode uit de Bijlmer

19 mei 2010 - Drinkwaterbedrijf Vitens is vanmiddag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de duurzaamheidsprijs het 'Ei van Columbus'. Het bedrijf kreeg een cheque van 12500 euro voor het idee om gas te winnen bij de bereiding van drinkwater. Andere winnaars waren Rambel, een groepje jongeren uit Zuidoost dat samen met mensen uit Azië mode ontwerpt, en Techneco energieystemen, voor het ontwerp van een hybride warmtepomp. De hoofdprijs ging naar Royal Haskoning voor het product Sensibel, dat de beleving van geluid meet, in plaats van de harde decibels aan de gevel van het huis.

Elektrische scooter aan de man brengen
De hoofdprijs werd woensdagmiddag in het Bel Air Hotel uitgereikt door minister Huizinga van Vrom, tijdens een middag die in het teken stond van innovatie door het midden- en kleinbedrijf. Syntens, de club die ondernemers hierin bijstaat, was dan ook nauw betrokken bij de organisatie. Behalve de uitreiking van de diverse prijzen waren er workshops waar aan de hand van een case werd nagedacht over alle aspecten die komen kijken bij het aan de man brengen van een duurzaam product (elektrische scooters in dit geval).  Daarnaast hield Eugène Randag een inspirerende lezing over duurzaam ondernemerschap.

Van vers eten naar onderbroeken
Randag stond aan de basis van de restaurantketen La Place (van V&D), maar is in 2008 iets heel anders gaan doen. Hij wilde niet meer voor grote bedrijven werken; maar "alles zelf van A tot Z bepalen". Hij wilde via internet een product gaan verkopen dat massa heeft. Het werd: onderbroeken. Pas later kwam hij tot de conclusie dat het duurzaam geproduceerde onderbroeken moeten zijn. Dat betekent onder meer dat ze gemaakt zijn van katoen dat niet bespoten is. Randag vertelt dat hij in India heeft gezien dat vliegtuigen met pesticiden over de katoenvelden vlogen, terwijl de mensen daar gewoon aan het plukken waren.

St. Basics is niet heilig
Het merk ging Saint of St. Basics heten, maar het is nog niet perfect, zo zegt Randag. Ik vervoer de onderbroeken met dieselschepen naar Europa en niet met zeilschepen, zo zei hij schuldbewust. Het is een kwestie van volhouden, zo omschreef hij het duurzaam ondernemerschap. En winst maken want: "Je moet uitgedaagd worden om door te gaan".

Duurzaamheid niet benadrukken
Joost Bijlsma, die één van de workshops over de elektrische scooter had voorgezeten, benadrukte het belang van marketing. "Veel duurzame ondernemers hebben geen goed verhaal waar de klant op aansluit. Begin niet met het benadrukken van het duurzaamheidsaspect. Iemand die de elektrische scooter wil verkopen moet zeggen dat de scooter snel optrekt. Jongeren die voor het Colosseum wegscheuren, zoiets. En slogans bedenken als: 'ga aan de kant, want mij hoor je niet'. Of: 'Nu kun je eindelijk je i-Pod horen'. "En je moet wegblijven uit de hoek van de elektrische fiets, want die is voor bejaarden."

Innovatieplatform nog zo gek nog niet
Tijdens het wachten op de minister werd er een discussie op gang gebracht over de rol van innovatie in Nederland. Het werd een interessante discussie. Gerard Dijkema van de TU Delft was positief over het Innovatieplatform wat premier Balkenende in 2003 heeft opgezet. "Balkenende heeft innovatie op de agenda gezet." Piet van Staalduinen van Syntens was het deels met hem eens. Het ontbrak echter aan 'mobiliserend vermogen'. Iemand uit het publiek haakte daarop in. Het stoort hem dat organisaties als Syntens steeds benadrukken dat de uitvinders zo nodig ondernemers moeten worden. "Het zijn geen ondernemingen die innoveren maar mensen. Dat dit geen goede ondernemers zijn dondert niet. Je moet er een goede ondernemer bij zoeken. Laten we mensen stimuleren en helpen; dat doen we niet."

'Doe mee' was succesvol
Syntens heeft ook een programma 'Doe MEE!', dat bedrijven stimuleert om zich te verduurzamen. Zo'n tachtig bedrijven hebben daar aan meegedaan. Tijdens de presentie van één van de deelnemers kwam Huizinga binnen. Ze was verlaat doordat ze een debat had moeten bijwonen. De ondernemer die aan het woord was, iemand van Bomefa, een producent van duurzaam kantoormeubilair, gaf haar nog gauw wat tips mee. "Er komt een stortvloed aan regels op ons af. Beperkt dat tot één regelgeving. En beloon duurzaam produceren en duurzame productie want het is niet altijd goedkoper." Een ander advies wat een paar keer te horen was: 'Overheid: geef het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen en knip de opdracht in deeltjes zodat het midden- en kleinbedrijf ook kan profiteren.'

Minister kent de kritiek
De minister nam de evaluatie van het Doe MEE! programma in ontvangst. Die had niet de vorm van een dik rapport maar van een e-reader van Nederlandse makelij. Ook kreeg ze een grote ingelijste foto van een olifant, gedrukt op papier gemaakt van olifantenmest. Die zou ze aan haar dochter geven, zo zei ze, net als een presentje van olifantenmest dat ze eerder had ontvangen. Huizinga erkende dat het niet alleen goud is wat er blinkt. "Dat hoor ik overal waar ik kom. Er is verkokering bij de overheid, er wordt te weinig samen gewerkt tussen universiteiten, bedrijven en overheid, er is te veel bureaucratie en er is te weinig financieel perspectief voor de lange termijn" (blijven subsidies wel bestaan), zo somde ze op. Maar ze vond toch ook wel dat het goed ging. "Het is gebleken dat ons innovatie-potentieel recessie-proof is", zo zei Huizinga, en weg was ze.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn