Anti-kolenenergiewet haalt het niet zonder grondige verbouwing

21 mei 2010 - De anti-kolenwet die Groenlinks heeft ingediend zal niet ongeschonden door de Kamer komen. De meeste partijen hebben er grote moeite mee, zo bleek woensdag bij de start van de behandeling van de wet. Alleen als de wet grondig herzien wordt is er een kans dat die aangenomen wordt. De indiener van de wet, Kees Vendrik van Groenlinks, kreeg donderdag op de valreep nog een kans te antwoorden op de vragen die hem gisteren werden gesteld. De Kamer zou eigenlijk al gesloten zijn in verband met de komende verkiezingen. Het was woensdag een wonderlijk debat.

Wonderlijk debat
Het was een wonderlijk debat omdat 'mister oppositie' bij uitstek, Kees Vendrik, in de bankjes van het kabinet zat. De indiener van een initiatiefwetsvoorstel moet hem verdedigen en die komt automatisch in 'Vak K' terecht, ofwel de regeringsbankjes vooraan in de plenaire zaal. Ook wonderlijk is dat Vendrik de rest van de behandeling van de wet niet meer zal meemaken. Vendrik komt na de verkiezingen namelijk niet meer terug en vandaag was alleen de Kamer aan het woord. Parlementariërs van links tot rechts grepen woensdag de gelegenheid aan om het volhardende Kamerlid te prijzen. Zelfs De Mos van de PVV wist iets positiefs te zeggen. "Vendrik heeft consequent verkondigd dat CO2 onze aartsvijand is. Dat is in ieder geval consequent en daarvoor zeg ik: chapeau!"

Weemoedigheid
Ook een andere Kamer-grootheid neemt afscheid: Bas van der Vlies van de SGP. Het is misschien wel goed om even stil te staan bij zijn afscheidswoorden. Hij was "weemoedig en dankbaar" dat het onderwerp van woensdag ging over een onderwerp dat het rentmeesterschap raakt, zo zei hij. "Dankbaar omdat het gaat om een kerntaak binnen onze roeping, te weten het Bijbels genormeerde rentmeesterschap. Weemoedig omdat van dat rentmeesterschap minder is terechtgekomen dan gewenst of nodig is in het licht van de Bijbelse waarden en normen. Dat rekent de SGP-fractie zich en reken ik mij ook aan. Maar de dankbaarheid overheerst, tegenover God, maar ook tegenover u allen, die met mij in gesprek wilden zijn." Voor hem roffelden de andere Kamerleden op de bankjes. Je zou willen dat iedereen zo bescheiden was.

Middel is erger dan de kwaal
Al die weemoedigheid stond een serieuze behandeling van de wet niet in de weg. De meeste partijen staan sympathiek tegenover het doel ervan (kolencentrales naar de verdoemenis helpen), maar niet tegenover het middel. "Het middel is erger dan de kwaal", zo zei Van der Vlies dan ook. Dat middel is dat eigenaren van kolencentrales belasting moeten gaan betalen voor het gebruik van kolen als de prijs van CO2-uitstootrechten beneden de 50 euro per ton komt. De gedachte is dat uitstoten van CO2 dan niet duur genoeg is en dat de centrales dan op een andere manier tegengewerkt moeten worden. Of de wet in werking treedt, en dus de belasting moet worden betaald, is afhankelijk van de prijs van CO2-uitstootrechten in 2011.

Barbeque-belasting
Ronduit negatief is het CDA. Die partij, die het had over een 'barbecue-belasting', vreest dat eigenaars van kolencentrales met succes de maatregel kunnen aanvechten omdat die in strijd zou zijn met het Europees verdrag van de rechten van de mens, met name met artikel 1 -de garantie van het genot van eigendom- en artikel 3, dat stelt dat alleen naar het middel van belasting mag worden gegrepen als dat de meest efficiënte weg is. De PVV verwees het wetsvoorstel nog explicieter naar de prullenbak. Volgens De Mos zal de afhankelijkheid van Nederland van aardgas nog groter worden dan die al is als we kolencentrales gaan verbannen. Het kamerlid hekelde verder de wens van Groenlinks om weer een belasting in te voeren. "Naast een vliegtaks en een vleesbelasting willen ze nu ook een kolenbelasing."

Positieve grondhouding
Positiever zijn VVD, PVDA, SP en D66. Die laatste partij benadrukte de Europese context. Kunnen wij als enige land een kolenbelasting invoeren? Bevoordeelt dat niet kolencentrales in buurlanden als Duitsland, die hun stroom ook naar Nederland exporteren? De SP wil dat het geld van de belasting goed besteed wordt: namelijk aan duurzame energie. De partij is verder niet blij met de prikkel die er van de wet uit gaat voor het gebruik van biomassa en het ondergronds opslaan van CO2. Dat laatste vindt de SP geen oplossing voor het milieuvraagstuk en biomassa is nog lang niet in voldoende volumes beschikbaar.

Grondige verbouwing
Samsom van de PVDA heeft ook grote twijfels over het middel. Hij ziet meer in een norm voor de CO2-uitstoot. Kolencentrales mogen dan niet meer dan, zeg, 500 gram per kilowattuur uitstoten, waardoor ze of heel veel biomassa moeten gaan bijstoken of CO2 moeten gaan opslaan (of moeten sluiten). Samsom dacht één en ander via een amendementje te regelen, maar in feite komt zijn plan neer op een compleet nieuw wetsvoorstel. De VVD, die het de laatste tijd ook niet meer zo op heeft met kolencentrales, ziet ook meer in normering (Paars II tekent zich af). Het is trouwens wel de vraag of zo'n CO2-normering Europees-rechtelijk wel kan (want je benadeelt Nederlandse centrales ten opzichte van die in het buitenland). Eigenlijk zou je dit dus in Europees verband moeten regelen, zoals enkele Kamerleden al opmerkten.

Terug bij af
Het grappige is dat Groenlinks eigenlijk zelf ook al met zo'n voorstel voor CO2-normering is gekomen en dat die op de steun van de meerderheid van de Kamer kon rekenen. In november vorig jaar nam de Kamer een motie aan van Groenlinks waarin de regering werd opgeroepen om in het voorjaar van 2010, nu dus, met voorstellen te komen om een maximum CO2-uitstoot van 350 gram per kilowattuur op te leggen aan energiecentrales. De Kamer adviseert Groenlinks dus eigenlijk het wetsvoorstel in te trekken ten faveure van een ander voorstel waarmee de partij is gekomen. Ofwel: in alle opzichten een wonderlijk debat.

Later meer over de antwoorden van Vendrik.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn