Kruipenderwijs en op de sloffen naar 10% biobrandstoffen in 2020 toe

27 mei 2010 - De Europese doelstelling voor biobrandstoffen gaat in Nederland heel langzaam gehaald worden, zo schrijft minister Huizinga van Vrom aan de Tweede Kamer. Elk jaar vanaf nu wordt het Nederlandse doel met een minimaal percentage verhoogd. Opvallend is verder dat duurzame stroom die door de NS wordt ingezet om de treinen te laten rijden ook meegeteld gaat worden, waardoor de doelen waarschijnlijk ook nog eens op de sloffen gehaald gaan worden.

Actie geboden
De Europese richtlijn Hernieuwbare energie uit 2009 schrijft voor dat in 2020 10% van de energie die gebruikt wordt in de vervoerssector uit duurzame energie moet bestaan. Huizinga heeft onderzocht of Nederland de lat nog hoger moet leggen, maar is tot de conclusie gekomen dat dit niet wenselijk is. De doelstelling van 14% uit het overheidsprogramma 'Schoon en zuinig' is dus in de prullenbak beland. Nederland heeft voor 2010 een doel van 4% vastgesteld. Dit kruipt omhoog naar 4,25% in 2011, 4,5% in 2012, 5% in 2013 en 5,5% in 2014, zo schrijft Huizinga in een brief aan de Kamer.

De trein telt ook mee
De Europese richtlijn moet dit jaar in nationale wetgeving worden omgezet. Ook moet er voor de zomer een 'nationaal actieplan' naar de Europese Commissie gestuurd worden. Niet alleen de auto maar ook de trein valt onder de vervoerssector. Daarom telt het gebruik van duurzame energie door de NS ook mee. Dit gaat waarschijnlijk betekenen dat de doelstelling van 10% in 2020 makkelijk gehaald wordt. Het enige dat de overheid hoeft te doen is te zorgen dat staatsbedrijf NS groene stroom in plaats van grijze stroom gaat inkopen, net zoveel als nodig is om het doel te halen.

Moeilijk te volgen redenering
Daar komt bij dat het gebruik van biobrandstoffen van de tweede generatie dubbel telt, om één of andere reden. Dus als dat aandeel 2,5% is dan telt dat als 5%. Die laatste dubbeltelling is voor Huizinga een reden om de doelstelling slecht heel langzaam op te laten lopen. De gedachte is dat als het percentage duurzame energie te snel omhoog schiet, de stimulans voor bedrijven om te investeren in tweede generatie brandstoffen wegvalt, mogelijk omdat het nog even duurt voordat die tweede generatie, zoals brandstof uit afval, residuen en ligno-cellulose, beschikbaar komt. Overigens telt ook biogas mee.

Handel en wandel via de NEA
De biobrandstoffen moeten ook aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. Minister Huizinga wil gaan regelen dat informatie hierover, op geaggregeerd niveau, openbaar wordt. Daar is al overeenstemming met de sector over bereikt. De Nederlandse emissie autoriteit (NEA) gaat de herkomst van de biobrandstoffen in Nederland bijhouden. Die organisatie heeft ervaring met de administratie van duurzame prestaties, want het houdt ook de CO2-emissies van bedrijven bij. Leveranciers van groen gas en van elektriciteit voor auto's kunnen hun prestaties, voor zover dat groter is dan 10%, via de NEA verhandelen. De NS is daarvan uitgesloten.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn