Nuon stoot meeste CO2 uit van stroomproducenten

bedrijf CO2-plafond
in mln ton
C02-uitstoot
in mln ton
Nuon 7,8 12,0
Electrabel 6,1 9,1
Essent 7,4 8,0
Eon 6,3 7,5

31 mei 2010 - Nuon stoot, van de vier grote Nederlandse stroomproducenten, het meeste CO2 uit. Dat blijkt uit cijfers over de uitstoot die de Nederlandse emissie-autoriteit heeft vrijgegeven. Het bedrijf stootte vorig jaar ongeveer 12 miljoen ton CO2 uit, veel meer dan het plafond van 7,8 miljoen ton. Het bedrijf heeft dan veel rechten op de markt voor emissierechten moeten bijkopen. Vooral de centrale van Nuon in Velzen is een grote vervuiler: 4,6 miljoen ton blies die uit. Daarna komt pas de centrale aan de Hemweg in Amsterdam, met een uitstoot van 3,7 miljoen ton.

Grootste vervuiler is kolencentrale Eon
De installatie in Velzen is niet de energiecentrale die het meeste CO2 uitstootte in 2009. Dat was de kolencentrale van Eon op de Maasvlakte. In onderstaande tabel staan alle installaties in Nederland die meer dan een miljoen ton CO2 hebben uitgestoten in 2009. Opvallend is dat energiebedrijven allemaal meer uitstoten dan ze toegewezen hebben gekregen, terwijl de meeste industriële bedrijven ver onder de plafonds bleven. Vooral de cijfers van staalfabriek Corus zijn opvallend: slechts 5,6 miljoen CO2-uitstoot terwijl het plafond 10,7 miljoen ton is. Dat heeft deels te maken met de economische recessie, waardoor de productie terugliep en dus ook de uitstoot van CO2, maar deels is het ook een verkapte subsidie, die de industrie onder meer moet compenseren voor hoge stroomprijzen.

bedrijf plafond
in mln ton
Uitstoot
in mln ton
E.ON Maasvlakte 4,9 5,9
Essent Amercentrale 5,0 5,8
Corus 10,7 5,6
Electrabel Eemscentrale 3,3 5,3
Nuon Power Velsen 1,4 4,6
Shell raffinaderij 5,2 4,5
Nuon Centrale Hemweg 3,2 3,7
Chemelot 4,0 3,0
Electrabel Gelderland 2,0 2,4
ESSO Raffinaderij 2,3 2,3
Dow Benelux 2,5 2,3
BP Raffinaderij 2,0 2,0
Shell Moerdijk 1,9 1,9
Rijnmond Energie 1,6 1,9
Delesto 1,6 1,8
EPZ centrale Borssele 1,7 1,7
Elsta 1,5 1,7
Total Raffinaderij 1,7 1,4
Pergen 1,6 1,3
Essent Clauscentrale 1,0 1,0

Energieproducenten zorgen voor helft van de uitstoot
In totaal stootten de vier grote energieproducenten 36 miljoen ton CO2 uit en alle producenten van stroom waren verantwoordelijk voor 43,8 miljoen ton CO2. Daar zitten dan behalve de vier grote producenten ook nog Delta, Eneco, Intergen, Elsta (Dow Benelux), Delesto (Akzo Nobel) en nog een paar andere producenten bij. De energiesector was daarmee verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de uitstoot van bedrijven die onder het Europese emissiehandelsstelsel vallen (de energiesector en industrie). Waar de energiesector 10 miljoen meer uitstootte dan het plafond dat haar was opgelegd, stootte de rest van de industrie 10 miljoen minder uit. In totaal was de emissie namelijk ongeveer gelijk aan het plafond: 81 miljoen ton.

Nuanceringen
Bedacht moet worden dat in bovenstaande cijfers over de vier energiebedrijven alleen centrales zijn meegeteld die volledig eigendom zijn van de bedrijven. Essent heeft bijvoorbeeld ook nog een aandeel van 50% in de kolencentrale van EPZ en in de centrale van Delesto. De uitstoot hiervan zit niet in de cijfers. Verder moet ook bedacht worden dat de cijfers niet noodzakelijkerwijs iets zeggen over de uitstoot van de bedrijven als energieleverancier. Zo komt Eneco niet in dit rijtje voor omdat het nauwelijks beschikt over eigen centrales. Eneco koopt bijna alle stroom in, maar die wordt natuurlijk net zo goed voor een groot deel opgewekt met fossiele bronnen, die CO2-uitstoot tot gevolg hebben. Verder kan het ook zijn dat Essent relatief meer stroom inkoopt voor haar klanten dan Nuon.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn