Veel daken blijven ongewenst leeg met huidige subsidie-regeling voor zonne-energie

31 mei 2010 - Eneco heeft geturfd of bedrijven belangstelling hebben voor het leggen van zonnepanelen op grote lege daken. Dat is het geval, zo blijkt. Er kan met de aanvragen die binnen zijn gekomen een oppervlakte ter grootte van 600 voetbalvelden mee beplakt worden. Dat stelt alleen al Eneco in staat om op verzoek en in een handomdraai zonnepanelen met een vermogen van 160 MW aan te leggen. Beschikbare subsidie: 5 MW.

Enige vorm van duurzame energie met draagvlak
Vandaag gaat de armzalige subsidieregeling voor grote zonne-energiesystemen (met een vermogen van 15 tot 100 kW) open. De subsidie per kWh bedraagt 43 cent per kWh (37,7 cent als de prijs van stroom daar vanaf wordt getrokken). Het totale budget is, schrik niet, 24 miljoen euro. De subsidie zal weer binnen een vloek en een zucht zijn uitverkocht, net als de subsidiebedragen voor particulieren (tot 15 kW). Vandaag, bij de opening van de regeling, konden al geen aanvragen meer worden ingediend. Bedrijven hadden moeten voor-intekenen wilden ze enige kans maken.

Bedrijven willen wel (met subsidie)
Zonne-energie is de enige echte vorm van duurzame energie die echt draagvlak heeft onder de inwonende burgers en bedrijven. Ook Eneco kwam daar weer achter: "ANWB, RET en Uni-Invest zijn slechts een paar bedrijven uit de groep van tientallen bedrijven die hun daken beschikbaar stellen voor het opwekken", zo concludeert het bedrijf op basis van de actie: 'Eneco zoekt grote daken'.  Natuurlijk wist het bedrijf wel dat de vraag veel groter zou zijn dan het aanbod. Maar Eneco wilde dan ook de nadruk leggen op de grote animo bij het bedrijfsleven om "actief te verduurzamen" (en de onwil van de overheid om daaraan gehoor te geven, zo had Eneco er aan toe kunnen voegen).

Ministerie wil er niet aan
Het ministerie van Economische Zaken vindt zonne-energie te duur en heeft de zinnen gezet op windenergie. Daar gaan wil miljarden euro's aan subsidie heen. Het is echter de vraag of de verschillen echt zo groot zijn als het ministerie stelt. Zo worden de kosten van de aanleg van een net op zee al niet meegerekend bij de kosten van windenergie. Ook gaat het geld voor windenergie veelal naar buitenlandse bedrijven; terwijl de opbrengst van zonne-energie naar lokale installateurs en mogelijk Nederlandse producenten gaat. Daarnaast ziet het plaatje er mogelijk heel anders uit als de maatschappelijke kosten (windenergie op land) en baten (mensen worden zelf energieproducent) worden meegenomen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn