CO2-uitstoot 'Garlic Belt' stijgt nog harder dan begrotingstekorten

3 juni 2010 - De uitstoot van broeikasgassen is in 2008 in de EU-15 met 1,9% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Daardoor ligt die nu bijna 7% onder dat van 1990, zo maakte de Europese Commissie gisteren bekend. De verschillen in Europa zijn echter groot. Zo ligt de uitstoot van Spanje 40% boven die van 1990.

Daling zal zich versterkt voortzetten
De vijftien landen waaruit de EU in 1997 bestond spraken in het Kiotoverdrag af dat ze de uitstoot van broeikasgassen in 2012 gemiddeld met 8% naar beneden zouden hebben gebracht. Dat doel lijkt dus binnen bereik, helemaal gezien de ontwikkelingen in 2009. Voor dat jaar zijn alleen de cijfers van bedrijven die onder het Europese emissiehandelsstelsel vallen bekend. De uitstoot van deze bedrijven, verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot, is met 11% gedaald in 2009. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de economische recessie. De uitstoot van Nederlandse bedrijven daalde met 3%, zo bleek uit deze gegevens.

Correlatie begrotingstekort en CO2-uitstoot
De verschillen in Europa zijn echter groot, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Zo gaat de uitstoot in de 'Garlic Belt' nog harder omhoog dan de begrotingstekorten. De uitstoot in Spanje ligt 40% boven die van 1990 en die van Portugal 30%. Griekenland kent een stijging van 23%. Duitsland is het braafste jongetje van de klas met een reductie van 22%, maar die kreeg er in 1989 een makkelijk te saneren Oost-Duitsland bij. Nederland, dat een doel heeft van minus 6% in 2012, scoort een magere min 2%.

Spectaculaire dalingen in Oost-Europa
De Commissie kijkt ook naar de uitstoot van alle 27 huidige leden. Nieuwe leden hebben ook zich verplicht om hun uitstoot ook met 6 to 8% omlaag te brengen, behalve Cyprus en Malta. De uitstoot van de hele EU daalde in 2008 met 2% en ligt nu ruim 11% onder het niveau van 1990. In de meeste van de twaalf (Oost-Europese) landen die erbij zijn gekomen daalde de CO2-uitstoot spectaculair. Zij brengen het gemiddelde van de reductie dan ook flink omhoog.Het doel voor de hele EU is een reductie van 20% in 2020. Het doel zou 30% reductie worden als de rest van de wereld mee doet, maar die doet dat niet, zoveel is nu al duidelijk.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn