Afvalverwerking, waterzuivering en energie-opwekking komen samen in Pharmafilter

4 juni 2010- In het Reinier de Graafziekenhuis in Delft is donderdag het zogenaamde Pharmafilter in werking gesteld. Dat gebeurde door wethouder Saskia Bolten van Delft. Pharmafliter is een nieuwe integrale manier om met afval en afvalwater om te gaan. Met het concept worden afvalstromen bij elkaar gebracht en niet van elkaar gescheiden, zoals nu de trend is. "Er is veel belangstelling van ziekenhuizen uit binnen- en buitenland voor het systeem", zo zegt directeur Maikel Batelaan van Pharmafilter tegen Energieenwater.net.

Afvalberg
Pharmafilter combineert allerlei processen, zoals energie-opwekking, energiebesparing en waterzuivering. En het moet leiden tot een kleinere afvalberg. Die afvalberg dreigt in ziekenhuizen namelijk steeds groter te worden omdat ze overschakelen  op wegwerpartikelen. Dat is vaak hygiënischer. Het scheelt bovendien een hoop logistieke rompslomp en werk, omdat de spullen dan niet meer gewassen hoeven te worden. Er zijn al meer dan 2000 wegwerpartikelen die in ziekenhuizen worden gebruikt, zo zegt Batelaan. Maar het levert natuurlijk wel een grote afvalberg op .Zelfs de instrumenten van een chirurg zijn steeds vaker wegwerpartikelen. Met name in de operatiekamer kunnen de gevolgen van besmetting natuurlijk groot zijn.

Afbreekbare bedpannen
Het idee van Pharmafilter is daarom om zoveel mogelijk spullen van biologisch afbreekbaar plastic te maken. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd afbreekbare bedpannen, bestek en servies laten maken. Op elke afdeling in het ziekenhuis komen shredders te staan, waarin deze spullen (inclusief de fecaliën) en al het andere afval vermalen worden. In het Reinier de Graafziekenhuis worden deze shredders de komende maanden geplaatst; er staat er nu één op een test-locatie. Het vermalen afval gaat vervolgens via het interne rioleringssysteem naar buiten. Daar is een installatie gebouwd die de afvalstromen verder verwerkt. Gemiddeld komt er 10 kubieke meter afvalwater per uur naar buiten. Al het afvalwater wordt behandeld, zo zegt Batelaan.

Gesloten cirkels
Eerst worden de vaste bestanddelen gescheiden van de vloeibare stroom. Het vaste materiaal gaat naar een vergistingsinstallatie, waar met een temperatuur van 60 graden biogas wordt geproduceerd. Per uur ontstaat er zo'n 7 tot 9 kubieke meter gas. Met het biogas wordt de vergistingsinstallatie op temperatuur gehouden en ook wordt er stroom mee opgewekt, met behulp van een gasmotor. Na de vergisting blijft er slib over. Pharmafilter zoekt nu samen met Van Gansewinkel naar een goede bestemming voor dit afval. Mogelijk kan een deel gecomposteerd worden. Met de stroom van de gasmotor kan de zuiveringsinstallatie worden aangedreven.

Intensieve waterzuivering
In die uitgebreide zuiveringsinstallatie wordt het afvalwater grondig gezuiverd. In drie stappen worden alle medicijnresten, cytostatica (voor chemotherapie), röntgencontrastvloeistoffen en hormoonverstorende stoffen (de pil) eruit gehaald. Het water kan daarna worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. "Laboratoria zijn niet in staat om er na deze behandeling nog medicijnresten in te ontdekken", zo zegt Batelaan. De ziekenhuizen zijn op zich niet zo geïnteresseerd in het zuiver afvalwater. Maar het waterschap des te meer. Ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn de belangrijkste bron van medicijnresten die bij de rioolzuiveringsinstallatie aankomt. Die kunnen er niet uitgehaald worden, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht komen; een toenemend probleem in Nederland. Vandaar dat het hoogheemraadschap ook meedoet met de proef.

Prijzenpakker
Een ingenieus concept dus, wat al verschillende prijzen in de wacht heeft gesleept, waaronder De Vernufteling in 2008. Het idee was toen ingestuurd door Grontmij. Grontmij heeft meegewerkt aan een eerste proefinstallatie maar het concept is uitgevonden door Eduardo van den Berg, de compagnon van Batelaan. Samen zijn ze eigenaar van Pharmafilter, wat behalve een gepatenteerd concept ook een bedrijf is. Opdrachtgevers van de installatie, die vier miljoen euro heeft gekost, zijn hoogheemraadschap Delfland, het Reinier de Graafziekenhuis en Stowa, de onderzoeksorganisatie van de rioleringsbranche. Pharmafilter heeft drie miljoen euro subsidie gekregen van de Nederlandse overheid (innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water) en van de Europese Commissie. De overige miljoen euro is bijeen gebracht door de leveranciers, waaronder die van de afbreekbare spullen.

Veel belangstelling
Nu de testinstallatie is gebouwd kan het concept zich bewijzen in de praktijk. Er is ongelooflijk veel belangstelling voor van andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland, zo zegt Batelaan. Die zijn aan het worstelen met vreselijke logistieke processen, containers en tonnetjes voor allerlei soorten afval en die ook allemaal op andere momenten worden opgehaald. Beter het hele zootje bij elkaar gooien en in één keer, dicht bij de bron, verwerken. Batelaan is in gesprek met 20 ziekenhuizen, waarvan er vier of vijf binnenkort gaan beslissen of ze het idee gaan toepassen. Ook vanuit Duitsland en andere landen is belangstelling; dat wordt nog even afgehouden tot de installatie echt goed draait en mensen van die ziekenhuizen met eigen ogen kunnen zien of het iets voor hen is.

Tegen de trend in
En ook de afvalbedrijven volgen de ontwikkelingen met belangstelling. "Ze kunnen niet anders dan de meest milieuvriendelijke manier van afvalverwerking toepassen", aldus Batelaan. "Ze moeten zo te werk gaan en kijken wat hun rol er in kan zijn." Het concept gaat tegen de trend in omdat de trend nu is om allerlei soorten afval te scheiden, terwijl het concept nu juist uitgaat van het bij elkaar brengen van allerlei afvalstromen en processen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn