Terugkijk-debat: malle windmolens, klimaatmoeheid en een mislukte minister Cramer

9 juni 2010 - In de verkiezingscampagne speelden de thema's klimaat, energie en milieu geen enkele rol. De onderwerpen leven niet. In de Tweede Kamer leven ze echter wel. De Kamer heeft er op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces nog veel woorden aan gewijd. Er werd teruggekeken op het energie- en milieubeleid van het kabinet Balkenende IV. Halsema van Groenlinks 'stelde vast' dat Cramer mislukt is als minister van Milieu. Van Geel (CDA) had het over klimaatmoeheid.

Woensdag, gehaktdag
Het debat werd gevoerd naar aanleiding van verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Het kabinet verantwoordt zich dan voor het beleid van het afgelopen jaar en de Tweede Kamer debatteert daarover. Omdat het kabinet was gevallen werd het een afrekening van heel het kabinet Balkenende IV. Het spreekt vanzelf dat de coalitiepartijen mild over waren over het beleid van dit kabinet, terwijl de oppositie er er geen spaan heel van hield. Het ging vooral over het economisch beleid natuurlijk maar de Kamer had expliciet aangegeven over milieu en klimaat te willen gaan praten.

Doelen niet gehaald
Eigenlijk gaven ook de coalitiepartijen wel toe dat de resultaten van het klimaatbeleid teleurstellend zijn. Ze onderschrijven daarmee de conclusies van het PBL dat laatst al aangaf dat de klimaatdoelen voor 2020 niet gehaald zullen worden. Fractievoorzitter Hamer van de PVDA zei dat het in de afgelopen periode "onvoldoende" is gelukt om de doelen te halen. "Er is teveel geloofd in het maken van afspraken en te weinig in de normstelling". Cramer stond er om bekend dat ze met allerlei partijen convenanten afsloot, maar dat ze geen harde maatregelen wilde te nemen.

Van der Hoeven is ook schuldig
Volgens Hamer is dat echter niet alleen de schuld van Cramer. Ze wilde ook de naam van Van der Hoeven noemen, de minister van Economische Zaken, zo zei ze. Ze suggereerde daarmee dus dat Van der Hoeven een hindermacht is geweest bij de uitvoering van het milieubeleid. Femke Halsema van Groenlinks reageerde fel: "We zijn het erover eens dat minister Cramer inderdaad al haar macht op het terrein van milieu heeft overgedragen aan minister Van der Hoeven." Volgens Halsema kunnen we vaststellen dat het 'project Cramer' is mislukt. Halsema: "De belangrijkste vooruitgang van dit kabinet is dat er vier kolencentrales gebouwd kunnen gaan worden."

Val kabinet gooide roet in eten
Het was volgens Halsema allang duidelijk dat de doelen niet gehaald werden. Het kabinet bleef het nemen van extra maatregelen echter uitstellen, in afwachting van de evaluatie van het overheidsprogramma Schoon en Zuinig (waarin het kabinetsbeleid is vastgelegd), die begin dit jaar zou komen. Vervolgens viel het kabinet over de militaire missie in Oeroezgan. "U moet achteraf vaststellen dat u alle aanvullende noodzakelijke maatregelen niet hebt genomen omdat Afghanistan ertussendoor kwam." Premier Balkenende antwoordde later in het debat dat de Kamer het onderwerp zelf controversieel had verklaard en dat er daarom niet meer over nieuwe maatregelen gepraat kon worden.

Klimaatmoeheid overheerst
Van Geel (CDA) stelde ook dat de doelen te ambitieus waren. "Als wij de lat te hoog leggen, en wij er zeker niet over kunnen springen, levert dat frustraties op. Het draagvlak voor toekomstige ambities loopt terug." Van Geel maakt zich zorgen om de klimaatmoeheid, in de Kamer en in de samenleving. "Ambitieuze doelen die niet gepaard gaan met buitengewoon serieus nadenken over hoe de doelen strategisch bereikt kunnen worden? Dat kan en moet in de toekomst beter." D66-leider Pechtold zei iets soortgelijks: "Waarom belofte en beleid niet in overeenstemming gebracht?" Ook volgens Pechtold zijn de klimaatdoelen ver buiten bereik "tenzij het kabinet ervan uitgaat dat de economische crisis nog tien jaar duurt en dat er elke jaar een aswolk ontsnapt uit de IJslandse vulkaan".

Malle windmolens
Volgens Thieme (PVDD) zijn er geen maatregelen genomen ten behoeve van een beter milieu en een beter klimaat. (Wat ook weer overdreven is. Zo is er een wel een subsidieregeling voor duurzame energie opgetuigd en zijn er honderden miljoenen aan subsidies verstrekt aan allerlei energie- en klimaatprojecten.) De CU merkte ook op dat duurzaamheid het slachtoffer is geworden van de kabinetsbreuk, doordat er dus geen extra maatregelen meer konden worden genomen. Volgens de partij moeten maatregelen in de toekomst een meer "verplichtend karakter" hebben. Het debat ging natuurlijk ook over het toekomstig beleid. De VVD merkte in dit kader op dat de partij fors wil investeren in alternatieve energie, als het maar niet in die "malle windmolens" gebeurt

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn