PVV, CDA en VVD: Gegroet kerncentrales, vaarwel subsidies, blijf waterschappen, maak borst nat waterambtenaren

11 juni 2010 - De verkiezingen kunnen grote gevolgen hebben voor het energie- en waterbeleid. De kiezer heeft rechts aan een meerderheid geholpen. Zoals het er nu naar uitziet zullen VVD, CDA en PVV een coalitie gaan vormen. Dat zal grote gevolgen hebben voor het energiebeleid: de kerncentrale van Delta komt er en er zal flink gesneden gaan worden in klimaat- en energiesubsidies. Of CO2-opslag onder Barendrecht het gaat redden is nog onduidelijk maar het Deltaprogramma zal met iets meer sceptisch worden ontvangen dan voorheen. Grappig genoeg hebben de waterschappen juist weer meer kans op overleven in de nieuwe constellatie.

Hobbeltjes ruimen
Een kabinet van VVD, CDA en PVV is natuurlijk nog geen gelopen race. Eerst moeten wat hobbeltjes uit de weg worden geruimd. Zo zal Wilders plechtig moeten beloven zijn toon over de Islam te matigen. De andere twee partijen zullen het niet accepteren dat Wilders hele delen van de bevolking tegen zich in het harnas blijft jagen. Waarschijnlijk zal dit geen probleem zijn. Oud-SP leider Jan Marijnissen noemde Wilders gisteren op TV een wolf in schaapskleren, maar hij lijkt eerder een schaap in wolfskleren te zijn. Voormalig VVD-leider Henk van der Kamp zei in hetzelfde programma dat hij vier jaar lang uitstekend met Wilders had samengewerkt.

Geen herrie in de tent
Een ander probleem is Hero Brinkman, het Kamerlid dat zich de afgelopen tijd ontpopte als een pain in the ass voor Wilders en mogelijk een splijtzwam is voor de partij. VVD en CDA zullen er alles aan doen om te voorkomen dat een situatie zoals die met de LPF tijdens het eerste kabinet Balkende zich herhaalt (één en al hommeles). Rutte wil opheldering over de stoorzender, zo liet hij vanochtend weten. Wilders zal met hem in het reine moeten komen. En de PVV zal natuurlijk ook wat te wensen hebben en hiervan zal ze in ieder geval een deel van willen terugzien in het coalitie-akkoord.

Einde klimaatbeleid
Als ze tot overeenstemming komen zal er drastisch worden gesnoeid in allerlei klimaatsubsidies. De PVV geloof niet in klimaatverandering en al helemaal niet dat dit de schuld is van de CO2-uitstotende mens. Ook de VVD moet hier over het algemeen niet veel van hebben, hoewel Rutte een groenere inborst heeft dan veel van zijn partijgenoten. Maar klimaatprojecten kosten geld en dit is voor de VVD in ieder geval een reden om het mes te zetten in uitgaven. Dit doet het ergste vrezen voor allerlei  hobby-projecten van de overheid, zoals Meer met minder (subsidies voor huiseigenaren voor zaken als isolatie en extra dik glas) en de proeftuinen voor de elektrische auto.

Eindeloze mogelijkheden om te schrappen
De lijst van subsidie-projecten op het gebied van energie en klimaat is schier eindeloos; dus hier valt heel wat in te schrappen.  De vraag is in hoeverre de drie partijen het aandurven om drastisch te breken met het verleden. Een andere verzachtende factor is dat de nieuwe coalitie zich zal beseffen dat Nederland zich heeft vastgelegd op het halen van bepaalde Europese doelen. Maar er zal zeker wat gaan veranderen. De kans dat we verplicht ons huis moeten gaan vertimmeren is klein geworden. De SDE regeling voor duurzame stroom zal worden afgeschaft of ingeperkt, maar dat staat eigenlijk los van de verkiezingen, want dat was al lang het plan.

Kerncentrale komt er
De kerncentrale die Delta wil gaan bouwen komt er vrijwel zeker als VVD, CDA en PVV het voor het zeggen krijgen. Tenzij Delta de financiering niet rond krijgt of toch nog tot de conclusie komt dat zo'n centrale niet verstandig is gezien de grote overcapaciteit aan centrales in Nederland. De plannen liggen echter nog steeds op het bureau;  gisteren heeft Delta de gemeenteraad van Borssele gemeld, waar het die centrale wil gaan bouwen. Een rechtse coalitie zal kolencentrales ook geen strobreed in de weg leggen, hoewel de VVD in het programma heeft staan dat er geen nieuwe kolencentrales mogen komen. De anti-kolenwet van Groenlinks, nog zo sympathiek begroet in het oude parlement, zal het niet halen in het nieuwe Parlement.

Gevolgen voor 'Barendrecht' onduidelijk
En hoe zit het met de CO2-opslag? VVD was hier altijd tegen, maar het argument dat ze aandroegen was ondeugdelijk. De partij vond dat er eerst kerncentrales gebouwd moesten worden. Nu die er kunnen komen is er ook geen argument meer tegen CO2-opslag. Aan de andere kant: de PVV vindt opslag van CO2 onzin. De partij koestert CO2 omdat die juist de bloemetjes en de plantjes laat groeien, zo bleek in de afgelopen jaren in de Kamer. De nieuwe minister van Economische Zaken zal de plannen om CO2 onder de grond van Barendrecht te gaan opslaan in het najaar weer moeten voorleggen aan de Kamer. Als de VVD op  hetzelfde standpunt blijft als de afgelopen tijd is er een grote meerderheid tegen.

Borst nat maken
Ook de waterambtenaren van het ministerie van V&W kunnen hun borst natmaken. De dijken kunnen best wel wat minder opgehoogd worden, als het aan de PVV ligt. Samen met de zuinigheid van de VVD betekent dit dat de kans klein is dat het Deltafonds zo goed gevuld gaat worden als de bedoeling was, hoewel dat een beslissing is die niet meteen hoeft te worden genomen met de behandeling van de Deltawet, die al in het Parlement ligt. Maar er zou eind dit jaar ook nog een uitgebreid Deltaprogramma naar de Kamer worden gestuurd waarin alle maatregelen staan om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering; en waar ambtenaren al jaren mee bezig zijn. Die plannen, die erg ingrijpend zullen zijn (en duur), zullen met de nodige sceptisch ontvangen worden door de nieuwe ministers en Kamerleden.

En de waterschappen? Worden ze opgeheven? Grappig genoeg is die kans weer kleiner geworden want vooral linkse partijen waren voor de opheffing.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn