Milieuraad buigt zich over CO2-uitstoot, bestelbusjes en waterschaarste

14 juni 2010 - De Europese landen hebben een beslissing over verhoging van het CO2-reductiedoel doorgeschoven naar oktober. Dat bleek na afloop van de Raad van Milieuministers die vrijdag in Luxemburg is gehouden. Er moet eerst nog onderzoek gedaan worden naar de gevolgen. Er kwamen ook veel andere onderwerpen aan bod, zoals: waterschaarste, biociden, elektrische apparaten, CO2-uitstootnormen voor bestelbusjes, bosbeheer en een grote conferentie over duurzame ontwikkeling, die in Rio de Janeiro in 2012 gehouden wordt.

Uitstel is mogelijk afstel
Namens Nederland was milieuminister Huizinga aanwezig. Nederland steunt de pogingen van de Commissie om het reductiedoel naar 30% op te schroeven, maar andere landen zijn daar tegen. De raad onderschreef de conclusies die het in maart ook al had getrokken, namelijk dat de EU naar 20% reductie streeft, wat kan worden verhoogd naar 30% als andere landen 'vergelijkbare' maatregelen nemen en als arme landen 'naar vermogen' ook wat doen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Waterschaarste in tijden van overstromingen
Vele andere onderwerpen kwamen aan bod, zoals waterschaarste (lange termijn) en droogtes. Het is moeilijk voor te stellen in een week waarin delen van Europa onderliepen, maar volgens de Commissie zal droogte een probleem worden en dat zou dan weer te maken hebben met klimaatverandering. De Commissie kwam met een nieuw rapport, nadat er in 2007 ook al het één en ander over is gezegd en geschreven, en de ministers van Milieu hebben de conclusies hiervan nu overgenomen.

Droogtes voorkomen
Een van die conclusies is dat het 'European drought observatory' wordt uitgebouwd. Dat is een soort onderzoeksprogramma van het Joint Research Center van de Europese Commissie. De onderzoekers gaan droogtes in kaart brengen en proberen te voorspellen en de lidstaten van informatie voorzien over wat ze moeten doen als er geen regen meer valt. Die lidstaten moeten daar zelf ook over na denken en managementplannen opstellen en verder moeten ze  'duurzaam' gebruik van water in de landbouw bevorderen, aldus de Europese ministers van Milieu.

Elektronisch afval
Er werd ook gesproken over aanpassing van de nieuwe Richtlijn over elektronische en elektrische apparaten (de zogenaamde WEEE-richtlijn). Herziening is nodig omdat er van de intenties van de richtlijn (inzameling van elektrische apparaten) nog niet veel terecht is gekomen. De bedoeling is dat duidelijk wordt voor welke producten de richtlijn geldt en hoeveel apparaten er ingezameld moeten worden (65%) en dat hergebruik gestimuleerd wordt. Het hele zaakje moet gemonitord worden, wat tot een hoop administratieve ellende leidt. Een groot deel van de landen vindt het doel van 65% te ambitieus.

En nog veel meer
Wat verder te tafel kwam: een richtlijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten, wetgeving over biociden (pesticiden anders dan die van de landbouw), het Cartagena protocol on biosafety (over de risico's van invoer van genetisch gemanipuleerde organismen), een verantwoord beheer van bossen en een volgende grote conferentie over duurzame energie. Die VN-conferentie over duurzame ontwikkeling zal plaats vinden in Rio de Janeiro in 2012, 20 jaar na de eerste fameuze conferentie (Earth summit) in die stad. Thema's zijn: "de groene economie in relatie tot de bestrijding van armoede' en 'institutionele veranderingen die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling'.

Over de bestelbusjes wordt nog steeds geruzied. De Commissie wil een maximum norm van 175 gram per kilometer, te behalen in de komende twee jaren en een norm van 135 gram in 2020. Maar de auto-industrie landen liggen dwars.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn