Schijnconcessie Van der Hoeven over windmolenpark Urk

16 juni 2010 - Het aantal windmolens van het windmolenpark dat in Urk en omgeving moet gaan verrijzen zal minder worden. Minister Van der Hoeven schrijft in een persverklaring dat het aantal molens daalt van 93 naar 86. Het lijkt een schijnconcessie te zijn. In eerdere brieven werd namelijk nooit een aantal genoemd. En het totale vermogen van die 86 molens komt overeen met 430 MW, precies het vermogen waarvoor eind vorig jaar subsidie is verleend. Typisch ook dat in een brief aan de Tweede Kamer die vermindering van het aantal molens helemaal niet genoemd wordt.

Monsterlijke molens
Van der Hoeven besloot eind vorig jaar subsidie te geven voor de bouw het park. De initiatiefnemers, verenigd in Windkoepel Noordoostpolder, krijgen meer liefst meer dan 1 miljard euro aan subsidie voor het project. De molens zullen een vermogen van 6 tot 8 MW krijgen; molens van dergelijke omvang zijn nog niet gebouwd. Het besluit van de minister is vooral ingegeven door haar wens om het doel van 20% duurzame energie in 2020 te kunnen halen. Het park zal uit zes rijen windmolens bestaan, waarvan drie rijen op land staan en drie in het IJsselmeer.

Waar komt die 93 ineens vandaan?
In de eerste brief over het park van eind vorig jaar werd expliciet gesteld dat het aantal molens nog niet bekend is. Dat zou afhankelijk zijn van het precieze vermogen per molen. Er werd alleen gesteld dat de subsidie is verleend voor de bouw van in totaal 429 MW aan vermogen. Windkoepel Noordoostpolder noemt geen definitieve aantallen. De stuurgroep windenergie Noordoostpolder, waarin ook de overheid participeert, heeft het op de eigen site wel over 93 molens. Voor 93 molens zou een vergunning zijn aangevraagd, zegt een woordvoerder van deze stuurgroep. Die zouden een totaal vermogen hebben van 483MW; dus het was al duidelijk dat die niet allemaal gebouwd konden worden.

Tegenstand
In Urk en omgeving is er grote tegenstand tegen het park. De gemeente Urk vindt dat het vooral de lasten moet dragen en niet profiteert van de lusten. Ook de Tweede Kamer heeft er moeite mee. In april nam de Kamer een motie aan waarin het de regering opdroeg de horizon van het beschermde stadsgezicht van Urk niet onnodig te vervuilen en rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden. Van der Hoeven heeft aan de Windkoepel gevraagd te kijken of bewoners van Urk kunnen participeren in het park. Dat lijkt nu ook inderdaad mogelijk te worden, maar hoe die participatie eruit zal gaan zien is nog de vraag.

Wat betekent rechtse coalitie?
Van der Hoeven vindt dat ze met het aanpassen van de plannen en het afschieten van zeven molens tegemoet is gekomen aan het verzet van de bevolking en de kritische kanttekeningen van de Kamer. Maar waarschijnlijk is de onrust niet weggenomen. Vraag is verder nog wat de komst van een mogelijke coalitie van VVD, CDA en PVV voor het park zal betekenen. Zowel VVD als PVV zijn geen grote voorstanders van de bouw van windparken, om het nog mild uit te drukken. Definitieve besluiten zijn nog niet genomen. De ontwerpbesluiten en het 'inpassingsplan' liggen de komende maanden ter inzage.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn