Congres; een tevreden toezichthouder, mosterd na de splitsingsmaaltijd en uitstervende gasnetten

24 juni 2010 - Directeur Peter Plug van de Energiekamer is een tevreden mens. "We hebben het goed gedaan", zo zei hij woensdag op het congres 'Netten 2010' in Rotterdam. Anderen waren daar minder van overtuigd. Op het congres was het ondanks de uitspraak van het Gerechtshof van dinsdag 'business as usual'. Er werd nagedacht over de vraag of de stroom en het gas in de toekomst van ver weg of van dichtbij komen en wie in de toekomst eigenaar van de netwerkbedrijven zal zijn. Ook kwamen warmtenetten, Europese richtlijnen en de noodzaak van meer sturing door de overheid aan de orde, alsmede een mooi stukje nieuwe wetgeving, tijdens een ingelaste presentatie van een notaris.

Tevreden man
Peter Plug keek tevreden terug op het toezicht van zijn Energiekamer in de afgelopen jaren. Er moet wel wat veranderen in de toekomst maar dat is niet zo bar veel, zo zei hij. In de toekomst zal de netbeheerder meer oog hebben voor de individuele wensen van de netbeheerders terwijl voorheen aanvragen voor extra geld 'mechanisch' werden beoordeeld. Plug werd gevraagd om ook mindere geslaagde punten te noemen, maar dat lukte hem niet. "Ik sta hier ook zo strijdlustig door alle kritiek die er op de Energiekamer is geweest. We hebben ons hoofd op een hakblok gelegd en het is er bijna afgehakt, maar nu blijkt dat we het goed gedaan hebben", waarbij verwees naar een rapport van de Algemene Rekenkamer.

Selectief winkelen
"Plug is wel erg tevreden over zijn eigen prestaties. Hij shopt erg selectief uit het rapport van de Rekenkamer", zo zei directeur van de VEMW Hans Grünfeld later toen Plug al weg was. "De Rekenkamer was zeer kritisch op de houding van de toezichthouder, ook met betrekking tot het winstenonderzoek." De Energiekamer heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar de winsten van netbeheerders en kwam tot de conclusie gekomen dat die winsten veel te hoog waren geweest. Blijkbaar heeft het toezicht gefaald, zo zou je daaruit kunnen concluderen (vandaar dat Plug zei dat de toezichthouder het hoofd op het hakblok had gelegd). "We zijn nog lang niet klaar met het toezicht", aldus Grünfeld.

Is splitsing nog wel gewenst?
Behalve het toezicht op de energiesector ging het woensdag op het congres ook over veel andere netwerkzaken. De uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag kwam slechts zijdelings ter sprake. Advocaat Weero Koster van Norton Rose ging er in zijn presentatie op in. Hij was verrast door de uitspraak maar vond hem wel terecht. Het ministerie van Economische Zaken komt nu mogelijk met noodwetgeving, maar zou zich moeten afvragen of splitsing nog wel gewenst is. Volgens Koster zullen ongesplitste bedrijven meer investeren in aansluiting van duurzame energie-bronnen omdat de netwerkbedrijven daar niet, maar de commerciële bedrijven wel van profiteren.

Mosterd na de maaltijd
Iemand van Essent in de zaal vond dat door de uitspraak "het beeld dat we altijd naar buiten hebben gebracht wordt bevestigd", zo zei hij. Maar de uitspraak komt een beetje laat, "het is mosterd na de maaltijd." En dat lijkt inderdaad zo te zijn want iedereen is al gewend aan de nieuwe situatie en heeft er min of meer vrede mee. De netbeheerders blijven volop nadenken over hoe ze de toekomst vorm moeten geven. Directeur Peter Molengraaf van Alliander stelt zich iedere dag twee vragen, zo zei hij. "Komen de stroom en het gas in de toekomst van ver of niet en ga ik meer of minder gas en stroom transporteren? Ofwel: heb ik dikkere of minder dikke kabels en leidingen nodig? Elke pijp die ik neerleg ligt er voor veertig jaar. Wie zegt dat ik ze over veertig jaar nog nodig heb?"

Stroom komt van dichtbij
In tegenstelling tot directeur Lex Hartman van Tennet, die ook op het congres sprak, denkt Molengraaf dat de energie in de toekomst vooral van dichtbij komt, dus lokaal wordt geproduceerd. Ook denkt Molengraaf dat de samenleving steeds elektrischer wordt; auto's gaan op stroom rijden en de warmte in huizen wordt door middel van warmtepompen opgewekt. "In de bebouwde omgeving zie ik geen plaats voor gasnetten meer." Dat betekent dat de gasnetten voor huishoudens langzaam zullen afsterven. Nu al wordt er per wijk gekeken of er nog wel een gasnet aangelegd moet worden. En het is goed mogelijk dat Alliander over tien tot vijftien jaar hiermee helemaal stopt, zo zei Molengraaf. Gas zal alleen nodig zijn voor de opwek van stroom en voor de industrie. Daar is de CO2 er ook makkelijk vanaf te vangen.

Privatisering op termijn
Molengraaf pleitte er ook voor om in de toekomst alleen nog maar gasgestookte centrales te bouwen. Beide directeuren (van Tennet en Alliander) denken dat het in de toekomst mogelijk is dat de netwerkbedrijven andere eigenaar krijgen, omdat de overheid de investeringen die nodig zijn niet meer zal willen dragen, waarbij overigens vergeten werd dat het consumenten zijn die de investeringen ophoesten (middels de transporttarieven) en dat de overheid in zijn rol als toezichthouder alleen maar de tarieven op een voldoende hoog niveau hoeft vast te stellen om die investeringen rendabel te maken, waarmee tegelijkertijd een aantrekkelijk rendement voor diezelfde overheid, maar dan in zijn rol als aandeelhouder, is gegarandeerd. Geen wonder dat die investeringen tegenwoordig makkelijk van de grond komen.

Wordt vervolgd


Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn