'Paars plus' zo goed als onmogelijk door tegenstellingen over kernenergie

4 juli 2010 - Maandag beginnen de gesprekken over de vorming van een kabinet met VVD, PVDA, Groenlinks en D66, onder leiding van formateur Tjeenk Willink. Heeft die poging kans van slagen? Grote verschillen moeten overbrugd worden. Zo zal Groenlinks veel meer bezuinigingen moeten slikken dan de partij lief is en de VVD zal gemorrel aan de hypotheekaftrek moeten toestaan. Dit zal echter nog wel lukken. Maar wat te denken van de door energiebedrijf Delta fel begeerde kerncentrale Borssele II? Moet die er wel of niet komen? Grote kans dat dit een onoverkomelijke horde zal blijken te zijn. Een tussenweg is hier namelijk niet mogelijk.

Opties zijn beperkt
De VVD is altijd groot voorstander geweest van kerncentrales en de PVDA en Groenlinks zijn tegen. D66 heeft een houding van: liever niet, maar mogelijk wel. Een coalitieakkoord vergt dat óf de VVD om gaat en akkoord gaat met een ban op nieuwe kerncentrales óf dat PVDA en Groenlinks hun bezwaren tegen kernenergie inslikken. De PVDA zal tot dit laatste nog wel in staat zijn. Zelfs de energie-specialist van de partij, Samsom, die zich in het verleden een fel tegenstander toonde, was de laatste tijd al een stuk milder. Samsom is trouwens kernfysicus, dus eigenlijk is hij waarschijnlijk gewoon verliefd op kerncentrales.

Strijd tegen kernenergie is core-business
Maar de kans dat Groenlinks akkoord gaat met een kerncentrale lijkt zo goed als nul te zijn. De bestrijding van kerncentrales is de is zo'n beetje de core-bussines van de partij. Groenlinks heeft zelfs nog in het verkiezingsprogramma staan dat de bestaande centrale in Borssele gesloten moet worden, terwijl er net een paar jaar geleden is overeengekomen dat die tot 2033 open mag blijven. "Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking", zo staat er. Zelfs als Groenlinks-leider Femke Halsema het punt zal weggeven in de formatie, dan zal haar partij waarschijnlijk in het geweer komen. Een groot deel van de leden is begonnen in partijen als PSP en PPR (samen met CPN en EVP in 1991 opgegaan in Groenlinks). De button 'Atoomenergie, nee bedankt' zat bij hen permanent op de jas gespeld.

VVD zet zich al jaren in voor kernenergie
Het alternatief is dat de VVD overstag gaat en akkoord gaat met een afwijzing van de vergunningsaanvraag van Delta. Ook dit lijkt uitgesloten te zijn. De VVD heeft in de afgelopen jaren keer op keer een lans gebroken voor kernenergie. Samen met de strijd tegen miljardensubsidies voor windenergie was dit het belangrijkste thema op energiegebied. Met kernenergie is het milieu gediend (geen CO2-uitstoot), zonder dat het miljarden aan subsidies kost, zo redeneert de partij. Het onderwerp was zelfs zo belangrijk dat de VVD weigerde in te stemmen met CO2-opslag onder de grond louter en alleen vanwege de onwil van CDA en PVDA om een beslissing te nemen over kernenergie. 'Eerst kernenergie, dan CO2-opslag'. Daarnaast is in de huidige Kamer gewoon een meerderheid voor kernenergie.

Er móet een beslissing genomen worden
Er zijn nog een aantal opties die niet erg waarschijnlijk lijken. Eén daarvan is dat de partijen zich niet uitlaten over het onderwerp bij aanvang van de nieuwe coalitie. Dit is niet verstandig want het leidt later geheid tot gedonder in de coalitie. En ook een herhaling van de tactiek van de huidige coalitie, 'we nemen de komende vier jaar geen besluit',  lijkt ondenkbaar te zijn. Er móet een beslissing genomen worden. Een mogelijkheid is natuurlijk dat Groenlinks echt heel veel terugkrijgt als het akkoord gaat met die kerncentrale, bijvoorbeeld in de vorm van investeringen in duurzame energie. Maar dit kost geld en dat is er niet. En bovendien was de VVD hier tegen.

Ook de waarheid is moeilijk te verkopen
Een laatste uitweg is dat de partijen zeggen dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat ze een vergunningsaanvraag wel in behandeling moeten nemen en dat ze die vergunning ook daadwerkelijk moeten verlenen als Delta aan de vereisten voldoet, zoals dat ook meestal het geval is bij het verlenen van vergunningen. Dat is dus nog niet eens ver bezijden de waarheid. Maar het is ook een zwaktebod. Want als de politiek echt wil, kan ze wel een stokje steken voor de bouw van een volstrekt nutteloze, peperdure en risicovolle centrale. Zo'n uitweg zou daarom toch al snel gezien worden als een grote concessie van Groenlinks.

Copyright © Geldengroe.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn