Eerste Kamer treuzelt bij behandeling Voorrang voor Duurzaam

3 augustus 2010 -  De Eerste Kamer doet erg moeilijk over de energiewet 'Voorrang voor Duurzaam'en dat is geen goed teken. De wet zou eigenlijk voor het zomerreces behandeld worden, maar dat is er niet van gekomen omdat de Senatoren nog vol zitten met vragen. De laatste stand van zaken is dat ze willen dat de minister advies gaat inwinnen bij de Raad van State over een bepaald aspect van de wet. De minister voelde daar tot nog toe weinig voor.

Dat mag niet
De Senatoren vragen zich af of de toedeling van kosten van het systeem van congestiemanagement wel eerlijk is. Collega’s in de Tweede Kamer voorspelden begin dit jaar al dat de Eerste Kamer hier een punt van gaat maken en de Eerste Kamer maakt er nu dus ook echt een punt van. Producenten van vieze stroom draaien op voor de kosten om te voorkomen dat het net overbelast raakt, en dat zou discriminerend zijn en misschien zelfs in strijd met Europese regels. Als het te druk wordt op het net mogen producenten van duurzame stroom door blijven produceren terwijl hun vieze collega’s (eigenaren van kolen- en gascentrales) moeten afschakelen.

Duurzaam moet voorrang krijgen
De minister had al geantwoord dat het moeilijk anders kan, juist vanwege Europese regelgeving. Want een nieuwe Europese richtlijn, die voor eind dit jaar geïmplementeerd moet zijn, bepaalt dat duurzame energie voorrang krijgt bij congestie. Daar moet je dus een systeem voor verzinnen en dat kost geld. Het zou raar zijn om de kosten daarvan bij duurzame producenten te leggen. Betalen voor je eigen voorrang, zeg maar. Een alternatief is dat we allemaal gaan betalen. Dat is inderdaad een alternatief, maar daarvoor is niet gekozen, zo zegt minister Van der Hoeven van Economische Zaken simpel. Het kan ook gesjoemel van grijze producenten in de hand werken (die hebben er dan geen belang bij om het systeem zo goedkoop mogelijk te houden).

Advies na advies
Maar de Eerste Kamer is niet overtuigd. Ze wil dat de minister advies in gaat winnen bij de Raad van State. En als ze dat niet wil dan wil de Kamer wachten tot een andere, nieuwe wet in werking treedt (herstructurering Raad van State) die haar zelf in staat stelt om advies in te winnen. De wet zelf was natuurlijk al voor advies naar de Raad van State gestuurd, aan het begin van het wetgevingstraject, maar de manier waarop de kosten worden gealloceerd niet, zo zegt een jurist tegen Energieenwater.net. Hij acht het mogelijk dat de deze methode in strijd is met Europese regelgeving omdat het discriminerend is (bedrijven kunnen er niets aan doen dat ze in een congestiegebied zitten) en zou het wijs vinden van de minister als die dit aspect toch nog eens voorlegt aan het adviescollege.

Doorzeuren
Verder blijft de Kamer doorzeuren over het verschil tussen verjaringstermijn en vervaltermijn. De netbeheerder moet binnen twee jaar een rekening sturen anders vervalt de vordering, zo bepaalt de wet, op verzoek van de Tweede Kamer. Maar de Eerste Kamer kan niet leven met de term ‘vervaltermijn’, die daarvoor wordt gebruikt. Wel met ‘verjaringstermijn’, maar die kan weer gestuit worden. Ofwel: de netbeheerder hoeft maar een briefje te sturen en er wordt weer twee jaar aan vast geplakt. De minister had de oplossing: zowel verjaringstermijnen als vervaltermijn kwamen in de wet terecht. Iedereen blij. Toch niet. Want dadelijk vervalt het recht op vordering maar is er nog steeds een vorderingsrecht, zo vreest de CDA-fractie. Oh, hemeltje lief.

Ook zinnige vragen
Er werden overigens ook zinnige opmerkingen gemaakt in een verslag van de Commissie van Economische Zaken van de Kamer, door de PVDA-fractie bijvoorbeeld. Die vraagt zich af wat nu eigenlijk de maatschappelijke baten zijn van al die investeringen in het net, die bedoeld zijn om de stroom van al die nieuwe gas-, en kolencentrales af te kunnen voeren. De wet regelt dat de minister, en niet de toezichthouder, bepaalt of die investeringen zinnig zijn en dat, als ze dat zijn, de netbeheerder de energietarieven mag verhogen. De PVDA-fractie vraagt zich af of de bouw van al die centrales niet beter ‘getemporiseerd’ kan worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn