Energiehandel niet blij met Voorrang voor duurzaam

5 augustus 2010 – Energiehandelaren willen niet dat bepaalde vormen van opwekking voorrang krijgen, zoals is geregeld in de wet 'Voorrang voor duurzaam'.  Dat blijkt uit een reactie van de vereniging voor energiehandelaren 'Voeg' op de regelgeving die door het ministerie nu opgesteld wordt. Ook vindt de Voeg dat niet de producenten van vieze stroom maar de netbeheerders moeten opdraaien voor de kosten.

Betalen om centrale stop te zetten
In de wet Voorrang voor duurzaam krijgen producenten van groene stroom voorrang op het moment dat de capaciteit van het net te klein is om alle stroom af te voeren. Dit kan bijvoorbeeld in het gebied rond de Maasvlakte het geval zijn. Producenten van grijze stroom moeten dan geld bieden om af te schakelen, zo is het plan. Degene die het meest biedt mag de centrale uitzetten en krijgt dan toch betaald voor de al verkochte stroom. De producent zal net iets minder bieden dan de kostprijs van de stroom (anders kan hij beter zijn centrale laten draaien). Elders, buiten het congestiegebied, laat de netbeheerder extra centrales opschakelen; de kosten hiervan komen bij de grijze producenten in het congestiegebied terecht en dit vindt de Voeg geen goed idee.

Consumenten moeten betalen
De  Voeg redeneert namelijk dat congestie, voor zover daar sprake van is, de schuld is van de netbeheerder. Die moet er namelijk voor zorgen dat stroom afgevoerd kan worden. Zoiets staat er in de wet. Hier kan tegenin worden gebracht dat netbeheerders het tempo waarmee er nu centrales worden aangelegd simpelweg niet kunnen bijhouden, ook al zouden ze willen. Daar valt niet tegen op te 'bekabelen'. Uit de behandeling van de wet kan verder worden opgemaakt dat de Kamer de kosten expliciet bij grijze producenten wil neerleggen om zo investeringen in vieze stroom te ontmoedigen en die in groene stroom te stimuleren.

Transportplannen worden belangrijk
De Voeg heeft nog meer kritiek; onder meer op de manier waarop straks wordt bepaald of er al dan niet congestie is in een gebied. Dat gebeurt aan de hand van ‘transportplannen’, waarin staat wat grote partijen op de stroommarkt  (zogenaamde PV-partijen) de volgende dag gaan produceren, of wat ze per saldo gaan onttrekken. Door al die plannen bij elkaar te voegen kan Tennet bepalen of er gevaar voor congestie ontstaat. Die plannen moeten de PV-partijen nu al indienen, maar de Voeg merkt op dat daar tot nog toe niet veel mee gedaan werd. Als ze als uitgangspunt moeten gaan dienen voor congestiemanagement dan wordt het ineens serieus; dan moeten bedrijven zich er ook echt aan gaan houden, zo heeft het ministerie al aangekondigd. Volgens de Voeg moet er echter nog wel het één en ander gebeuren voordat ze daarvoor kunnen worden ingezet.

Geen afschakelschema
De Voeg heeft niet zoveel problemen met het veilingsysteem zelf, maar wel met een verplichte rangorde bij het afschakelen. In de wet is bepaald dat duurzame energie voorrang krijgt en dat die dus niet hoeft mee te bieden. Verder heeft de Kamer bepaald dat er ook een soort tussencategorie komt: WKK (warmte plus stroom-installaties). Dus bij congestie moeten eerst producenten van vieze stroom, dan WKK-installaties en dan pas duurzame energie hun installaties van het net halen. En het ministerie kwam naderhand met nog een categorie op de proppen: 'afschakelbare biomassa' (tussen WKK en niet afschakelbare wind- en zonne-energie in). De Voeg is tegen al die categorietjes; ze wil dat economische overwegingen de overhand hebben.

Treuzelkamer
Dus, zo vindt de Voeg: wie het meest biedt mag afschakelen en iedereen moet meebieden. (Zo leg ik het uit. Voorzitter Sjef Peeraer was niet bereikbaar voor commentaar de afgelopen dagen). Zo kan het nodig zijn voor een WKK-exploitant om een windmolen-exploitant te 'onderbieden', omdat de stadsverwarming moet blijven branden. Dit zal trouwens nog niet zo makkelijk zijn, want de kosten van een al geplaatste molen zijn zo goed als nul (dus een windmoleneigenaar zal geen geld willen bieden om zijn molen uit te zetten, als dat al mogelijk zou zijn). Overigens moet de wet Voorrang voor duurzaam nog door de Eerste Kamer behandeld worden en die heeft ook problemen met de manier waarop kosten worden toegedeeld.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn