Afval, energie en water komen samen in project Schoteroog

10 augustus 2010 – Essent en Gas treatment services (GTS) gaan biogas van een stortplaats bij Haarlem en een nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie geschikt maken voor injectie in het regionale gasnet. Dat heeft Essent bekend gemaakt. Essent gaat de leiding aanleggen tussen de stortplaats op Schoteroog en het regionale net van netbeheerder Liander en GTS gaat het gas schoon maken.

CO2 eruit, gas erin
Biogas moet gezuiverd worden voordat het gas het leidingenstelsel in kan, met name om koolstofdioxide (CO2) eruit te halen. GTS (niet te verwarren met de landelijk netbeheerder) zegt een innovatieve manier te hebben gevonden om dat te doen, de zogenaamde Gastreatment Power Package. Daarbij wordt de CO2 in vloeibare vorm verwijderd (waarna het kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in kassen) en wordt 98% van het aanwezige methaan uit het gas gehaald, wat een hoog percentage schijnt te zijn. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas.

Muziek in nieuwe partners
Het gas wordt gewonnen uit stortplaats Schoteroog van NV Afvalzorg, die inmiddels gesloten is. Van de stortplaats (in de Waarder- en Veerpolder, ten noordoosten van Haarlem) is een recreatiegebiedje gemaakt. Essent neemt het gas af nadat het is opgewaardeerd en investeert in de leiding naar het regionale gasnet van Liander. Essent had een installatie voor de productie van biogas in Wijster maar na de afscheiding van Essent Milieu (nu: Attero), waartoe Wijster behoort, moest het op zoek naar nieuwe partners voor de productie van biogas. Daarbij kwam het dus terecht bij GTS, een bedrijf waar muziek in zit, zo zegt Essent-woordvoerder Rik Hammer.

Energie uit water
En verder haakt ook Hoogheemraadschap Rijnland aan. Die is namelijk eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder die naast de stortplaats ligt. Alles is nog in een pril stadium, zo benadrukt een woordvoerder van het heemraadschap. Volgend jaar gaat er pas begonnen worden met de aanleg van de leiding, die het overtollige gas van de installatie af kan voeren. Het bedrijf benut nu al een gedeelte van het gas, dat ontstaat door vergisting van het slib uit de installatie. Waterschappen zijn druk bezig met het verzinnen van manieren om meer energie uit hun installaties te halen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn