Energie-beslissingen die op het bordje van het nieuwe kabinet komen

24 augustus 2010 – De breuk in het energiebeleid zal groter zijn als de PVV deelneemt aan de coalitie dan als die buiten de toekomstige coalitie blijft. Hoe groot die breuk precies zal zijn, hangt af van de invloed van de PVV op het coalitieakkoord en het nieuwe kabinetsbeleid. De invloed leek beperkt te zijn omdat de PVV geen deel gaat uitmaken van de regering. Maar de laatste tijd lijkt de PVV toch een redelijk volwaardige coalitiepartner te worden. Hieronder een overzicht van de dossiers die op het bordje van de coalitie terecht komen en de beslissingen die mogelijkerwijs genomen gaan worden.

Kerncentrale
De coalitie zal een beslissing moeten nemen over de vergunningsaanvraag van Delta voor de bouw van een kerncentrale. De nieuwe coalitie zal hier zo goed als zeker volmondig ja op zeggen want VVD en PVV zijn uitgesproken voorstander van kernenergie en CDA heeft er geen grote bezwaren tegen.

CO2-opslag
Het is zuur voor de bewoners van Barendrecht, maar het plan om CO2 onder hun huizen op te slaan is typisch zo’n uitruildossier. Een partij als de PVV, die CO2-opslag eigenlijk onzin vindt, zal het niet zo veel moeite kosten om in te stemmen met het plan, in ruil voor iets anders. Een dergelijke concessie leidt tot weinig gezichtsverlies. Evengoed kan het CDA om die reden beslissen om in te stemmen met het stopzetten van het project, hoewel de voorbereidingen al lang en breed in gang zijn gezet door CDA-minister Van der Hoeven.
Er schijnt al over het onderwerp gesproken te zijn tijdens de onderhandelingen tussen de drie partijen. De gemeente Barendrecht heeft nog eens aangedrongen op het schrappen van het project.

SDE-subsidie
Die SDE-subsidie voor allerlei vormen van duurzame energie, zal zo goed als zeker worden stopgezet, alle inzonden brieven die adviseurs in opdracht van hun cliënten naar de krant sturen ten spijt. Mogelijk zal de subsidie zelfs al door het huidige kabinet de nek worden omgedraaid en wordt dit op, of net voor Prinsjesdag bekend gemaakt. Dat het doek valt voor de SDE is dus eigenlijk coalitie-onafhankelijk. Ervoor in de plaats zal waarschijnlijk een verplichting komen voor energieleveranciers om een bepaald aandeel aan duurzame energie te  leveren.

Ander energie- en klimaatsubsidies
Daar zal waarschijnlijk flink het mes in gezet worden, en dat zal niet eens zozeer aan de PVV liggen. Maar er moet nu eenmaal bezuinigd worden. Vraag is op hoeveel steun relatief belangrijke projecten als de elektrische auto nog kunnen rekenen; projecten ook waar enorm veel ambtenaren mee bezig zijn. De voorstanders hebben wel het geluk dat er geen PVV-er op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, of hoe het ministerie dan ook moge heten, zal belanden. Een ander relevant punt is dat het stimuleren van de elektrische auto niet eens zozeer een kwestie is van geld, maar meer van ‘institutionele verandering’ en het scheppen van voorwaarden. Zo moet het mogelijk gemaakt worden dat er overal oplaadpalen verrijzen. Als dat gebeurt zullen er voldoende partijen zijn die de aanleg ervan willen financieren (gemeenten, energiebedrijven, autofabrikanten). Taak van de nieuwe minister om te zorgen dat ze dat ook gaan doen.

Wetten
Het nieuwe kabinet zal beslissingen moeten nemen over hoe door te gaan met allerlei wetten, die op één of andere manier zijn blijven steken in het wetgevingstraject, of die daarna in het ongenade zijn gevallen. Beslissingen hieromtrent zullen vooral een zaak van de minister van Economische Zaken zijn en niet zozeer van het kabinet als geheel, of van de 'coalitie'. De invloed van de PVV hierop zal dus beperkt zijn.

  • De kans dat er ooit nog iets van een goed werkende Warmtewet zal komen is zo goed als uitgesloten. Waarschijnlijk zal die wet een stille dood sterven en zal alles zo’n beetje bij het oude blijven (energiebedrijven stellen de prijs royaal vast volgens het niet-meer-dan-anders principe).
  • De wet Voorrang voor duurzaam zal waarschijnlijk wel tot een goed einde worden gebracht. Een nieuwe CDA–minister van Economische Zaken zou de Eerste Kamer toch wel moeten kunnen overtuigen van het nut van de wet. Alleen moet die minister even wat aandacht aan de pijnpunten van deze Kamer besteden, net zoals een vader of moeder aandacht voor een zeurend kind moet hebben.
  • De herstelwetgeving voor de splitsingswet  wordt waarschijnlijk nog door dit kabinet geregeld. De bedoeling van die herstelwetgeving is dat privatisering nog scherper dan nu wordt verboden, zodat de rechter niet meer kan zeggen dat de bedrijven eigenlijk private bedrijven zijn en dat splitsen daarom verboden is. Als het huidige kabinet er toch niet aan toe mocht komen of als de behandeling zich voortsleept in de Kamers (vooral de Eerste Kamer kan weer moeilijk doen), kan het wel een lastig punt worden. Een toekomstig kabinet is mogelijk gevoeliger voor argumenten van tegenstanders als Eneco en Delta dan het huidige kabinet.

Copyright © Geldengroen.net

 

 

Copyright © Energieenwater.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn